Platba za stravné

Platbu je třeba uskutečnit vždy poslední týden v měsíci na následující měsíc (předplatné). Platbu stravného je nyní možné provést:

  1. svolením k inkasu
  2. v hotovosti do konce předchozího kalendářního měsíce

Vážení strávníci,

naše škola vyhovuje vašim požadavkům, a proto si můžete všichni (i ti, kteří platí přes účet) u vedoucí školní jídelny, paní Podařilové, vyzvedávat vyúčtování Vašich obědů. Na vytisknutém dokladu najdete všechny potřebné informace. Abychom Vám ušetřili čas, tento doklad může být předán i Vašemu dítěti, které navštěvuje naši školu.

Mgr. Josef Mráz

Výdej obědů

  • Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá v době od 11:00 do 11:30.
  • Výdej obědů pro žáky školy probíhá v době od 11:30 do 13:00.
  • žákům školy je oběd vydáván na základě identifikace bezkontaktním čipem na výdejním terminálu umístěném ve školní jídelně. Oběd je možné odnést v jídlonosiči pouze první den nemoci . Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit.