Digitalizujeme školu

ZŠ Vacov je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1. Investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti..

Plakát povinné publicity.