Včeličky – předškolní děti

Leden a únor u Včeliček

Vánoční prázdniny skončily, ale my jsme se k nim ještě naposledy vrátili. Povídali jsme si o tom, jak je děti prožily, jaké dárky dostaly a jaký nejkrásnější zážitek měly. Děti s napětím očekávaly, jestli Ježíšek nadělil nějaké dárečky i pod školkový stromeček. Radost, kterou měly, když viděly dárky pod stromečkem, je nepopsatelná. Děti s chutí rozbalovaly a celý den si pak s novými hračkami hrály

Vánoční atmosféru jsme ukončili povídáním o TŘECH KRÁLÍCH. Připomněli jsme si tradici TŘÍ KRÁLŮ, vysvětlili si její nejdůležitější myšlenku, zazpívali koledu MY TŘI KRÁLOVÉ a vyrobili královské koruny.

Když k nám do školky přijeli pánové Pavel a Alfredo z Afriky, čekal nás neskutečný zážitek plný pozitivní energie. Afričané nás nejdříve seznámili s jejich zemí, poté nám předvedli hru na africké bubny a zatančili africké tance. Děti si také na bubny zahrály, zazpívaly si africké písně a zavlnily boky v rytmu bubnů.

Ze slunné Afriky jsme se ovšem přesunuli do zemí věčného ledu a sněhu. S pomocí encyklopedií, knížek a obrázků jsme poznávali prostředí severního pólu, jižního pólu a Grónska. Poté nás čekala zimní témata. Povídali jsme si o zimním počasí, o zimních sportech, o zimním oblečení, o našem zdraví.

Koncem ledna nás obohatila návštěva ZŠ, kam nás pozvali čtvrtáci s jejich paní učitelkou na hodinu matematiky. Každý čtvrták si vzal předškoláka ke své lavici a společně pak pracovali. Děkujeme čtvrté třídě a paní učitelce za tuto možnost, která děti kladně motivovala k těšení se k nástupu do první třídy.

A následovalo téma ,,KARNEVAL“, tedy období masopustu. Děti se seznámily s jeho tradicemi, vyrobily si šaškovské čepice, nazdobili jsme si třídu a náležitě si užili karnevalový rej. Pouštěly se písničky, tancovalo se, soutěžilo a hrálo.

Iveta, Tereza a Romana

FOTOGALERIE LEDEN A ÚNOR U VČELIČEK


Listopad a prosinec u Včeliček

První týden v listopadu jsme nahlédli do tématu HALLOWEEN a DUŠIČKY. Děti se seznámily s tradicemi a zvyky. A na závěr tohoto trochu strašidelného týdne se v naší třídě uskutečnil ,,STRAŠIDELNÝ REJ”. Děti se převlékly do kostýmů a s pomocí učitelky si nalíčily strašidelný obličej, plnily strašidlácké úkoly, tančily a překonávaly překážky.

Ve třídě se nám objevili dřevění panáčci ,,Dýňáčci”. Každý si ho musel najít, protože se nám záhadně schovali do hraček a stavebnic. Za tyto panáčky děkujeme MIVA Vacov, kam se také v novém roce 2024 chystáme na exkurzi.

Mimo jiné jsme se dozvěděli o ptáčcích stálých i stěhovavých. V tomto týdnu si děti vyzkoušely vyrobit krmítko pro ptáčky. A dokonce jsme jich spoustu napočítali i v naší obci při dopoledních procházkách.

Připomněli jsme si, jaká zvířátka se ukládají k zimními spánku. Na zahradě děti vytvořily kopice listí, kdyby se k nám náhodou zatoulal ježek. A také si ho každý vymodeloval z modelíny a špejlí.

Navštívili jsme obecní knihovnu, kde se děti dozvěděly jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Hádaly pohádkové postavy a prohlédly si knihy a časopisy podle svého výběru.

Prožili jsme jedno sportovní dopoledne v tělocvičně ZŠ, kam nás pozvali čtvrťáci s jejich paní učitelkou. Děti si vyzkoušely různé sportovní disciplíny. V lednu plánujeme další návštěvu ZŠ, kde si děti vyzkouší výuku v hodině se vším, co ke vzdělávání v základní škole patří.

A konečně přišla doba čekání a těšení. Přiblížil se adventní čas. A my jsme ho s dětmi trávili výzdobou třídy, výrobou ozdob na jarmark u příležitosti rozsvícení vánočního stromu ve Vacově. Pozorovali jsme chystající se výzdobu v obci. Samozřejmě naši školku navštívil i Mikuláš s jeho výpravou.

Děti si užily i kopice sněhu, i když se ten sv. Martin trochu s prvním sněhem opozdil. Mrazík nám o sobě dal také vědět, když se konal ,,Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromečku na zahradě MŠ”.

Teď náš čeká zdobení stromečku ve třídě, aby nás ten JEŽÍŠEK mohl najít. I když to vypadá, že si děti rozbalí dárečky až v novém kalendářním roce, až se u nás ve třídě sejdou všichni kamarádi.

Nyní si užíváme vánoční atmosféru, povídáme si o tradicích a zvycích Vánoc, vyrábíme přáníčka. I když jen v menším počtu.

Přejeme vám krásné a klidné Vánoce a šťastný vstup do nového roku 2024.

Tereza, Iveta a Romana

FOTOGALERIE


Podzim u Včeliček

V novém školním roce jsme se přivítali ve třídě PŘEDŠKOLÁKŮ, která se nyní nachází ve 2.patře. Předškoláků máme celkem 25, z toho 6 holčiček a 19 chlapců.

V měsíci září jsme se seznamovali s novým prostředím, s novým názvem třídy – ,,VČELIČKY“, se svou značkou, s pravidly, která se snažíme dodržovat. Navazovali jsme nová přátelství.

Také jsme shlédli divadlo ,,DIVOLOĎ“, pohádku ,, O ČERVENÉ KARKULCE“, na kterém se děti aktivně podílely, což pro ně bylo velmi zábavné.

Protože podzim nám už zaklepal na dveře, věnujeme se nyní podzimním tématům. V září to bylo povídaní o práci na zahradě i na poli, o změnách v přírodě a podzimním počasí. V říjnu pak o ovoci a zelenině, na které jsme navázali tématem ,,Moje zdraví, moje tělo“. V rámci tohoto tématu jsme si šli zasportovat na fotbalové hřiště, kde si děti zahrály na fotbalisty. To je velmi bavilo a užili jsme si u toho spoustu legrace.

Když nastal čas posvícení, seznámily se děti s tradicemi a zvyky této slavnosti, vyrobily koláče a husy z papíru a vytvořily hnětýnky.

Protože nám podzim nabízí rozmanité přírodniny, naležitě toho využíváme. Sbíráme kaštany, šípky, oříšky, listy,…..a učíme se pojmenovat stromy a keře, ze kterých pocházejí.

Snažíme se krásné podzimní dny trávit venku, co to jde. Nejraději jsme na zahradě školky, kde si nejen hrajeme, ale i ,,pracujeme“. Jsme přece pilné ,,VČELIČKY“.

Iveta, Tereza a Romana