Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

Informace k projektu OPVK na Zš Vacov:

Název projektu: Nová škola

Rozpočet projektu: 806 106 kč

Realizace projektu: 1.8.2011 – 31.1.2014

Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo zlepšením materiálních podmínek vybavení školy, metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Specifické cíle školy:

 1. pomocí nových vzdělávacích materiálů zvýšit zájem žáků o výuku
 2. novým materiálním vybavením ICT a s tím spojenou větší interaktivitou a multimedialitou výuky zvýšit zájem žáků o výuku
 3. poznatky získané pedagogickými pracovníky v rámci absolvovaného DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) aplikovat do výuky a tím zvýšit kvalitu výuky
 4. zaváděním nových moderních metod a forem výuky zvýšit její kvalitu

Postup ke splnění cílů:

 1. inovace zastaralé ICT učebny
 2. posílení interaktivity výuky napříč ročníky i předměty prvního stupně školy vytvořením nové interaktivní učebny
 3. podpora profesního a odborného růstu pedagogických pracovníků jejich dalším vzděláváním
 4. cílená podpora pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu
 5. tvorba nových autorských vzdělávacích materiálů
 6. zavádění nových výukových metod do výuky
 7. tvorba webových stránek školy
 8. zvýšení využívání digitálních technologií ve výuce napříč jednotlivými ročníky i předměty
 9. průběžné monitorování a hodnocení úspěšnosti plnění jednotlivých cílů

Realizační tým projektu:

 • Mgr. Jan Hartl – statutární zástupce projektu
 • Mgr. Jakub Vilánek – hlavní manažer projektu
 • Jaroslava Nosková – účetní projektu