Provozní zaměstnanci jídelny

Naděžda Podařilová vedoucí jídelny
Marie Šoulová vedoucí kuchařka ZŠ
Dana Bedlivá kuchařka
Petra Rejšková kuchařka
Lenka Bošková vedoucí kuchařka MŠ
Hana Pšeničková kuchařka MŠ