Učíme se pro život

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

Informace k projektu Učíme se pro život na Zš a MŠ Vacov:

Realizace projektu: 1.2.2017 – 31.1.2019
Rozpočet projektu: 824 238 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a podpora extrakurikulárních aktivit.

V mateřské škole Vacov bude v rámci projektu poskytnuta dočasná personální podpora – školní asistent. Školní asistent bude zajišťovat podporu dětem ohroženým školním neúspěchem. Bude zajištěna podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících vzdělávacích oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze, specifika práce s dvouletými dětmi a prevence logopedických vad.

V základní škole Vacov bude v rámci projektu zajištěna podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících vzdělávacích oblastech:čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze a mentoring. Dále bude podpořena spolupráce pedagogů ZŠ, zavádění metody CLIL ve výuce na ZŠ a v průběhu projektu bude ve škole realizován „čtenářský klub pro žáky“.