Vydávání zápisových lístků na střední školy

Upozorňujeme rodiče žáků 9. tříd, kteří se hlásí na střední školy, že jim budou vydány podepsané a orazítkované zápisové lístky. Zápisové lístky je možné vyzvednout v kanceláři ředitele školy v následujících termínech: středa 8. 4. a 15. 4. od 8:00 do 11:00. V případě, že by termín vydání zápisového lístku nevyhovoval, kontaktujte nás na mailu: reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz.

Zápisový lístek není možné poslat elektronicky. Zápisový lístek může vyzvednout zákonný zástupce dítěte i sám žák. V příloze (následující odkaz) jsou pokyny pro vyplnění zápisového lístku.

Vzor zápisového lístku – Jak vyplnit

Vzdělávání online

Vážení rodiče, milí žáci,

zase po týdnu přinášíme materiály pro domácí přípravu. Tento týden jsme připravili několik videokonferencí. Také byla doplněna stránka s materiály pro děti z mateřské školky. Opět chceme poděkovat všem, kteří s námi komunikují a spolupracují. Děkujeme.

Vzdělávací materiály pro další týden najdete zde:

Vzdělávání na dálku – další týden

Vážení rodiče, milí žáci,

zveřejňujeme materiály pro domácí přípravu na následující týden. Chceme poděkovat všem žákům i rodičům, kteří se připravují, spolupracují a komunikují. Určitě se nás neváhejte obrátit s dotazem, v případě nějakých nejasností.

Tento týden se do pedagogického sboru školy vrací naše kolegyně Lenka Fridrichová. Paní učitelka Fridrichová bude vyučovat Anglický jazyk ve všech třídách, kde doposud učila paní učitelka Hanzalová. Paní Hanzalové chceme tímto poděkovat za dobře odvedenou práci. Paní Fridrichové přejeme hodně sil do následujících týdnů. Chceme Vás tímto požádat o přesměrování komunikace ohledně Anglického jazyka na paní učitelku Fridrichovou (fridrichova@zsvacov.cz). Děkujeme

Vzdělávací materiály pro další týden najdete zde:

Přijímací řízení na střední školy – aktuální informace

Ministerstvo školství zveřejnilo informace k novému zákonu: Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Všechny důležité informace naleznete pod následujícími odkazy:

Zápis do 1. třídy – aktualizace

Vážení rodiče,

v letošním roce nás nečeká tradiční zápis do první třídy. Na základě nařízení ministra školství bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí v období od 1. do 28. 4. 2020.

Podklady pro zápis jste obdrželi při besedě k zápisu nebo ve školce. Také si je můžete stáhnout níže v elektronické podobě. Zákonní zástupci, kteří již podklady odevzdali ve školce, nemusí nic vyplňovat. Po zaregistrování žádosti Vám pošleme potvrzení registrace na kontakt uvedený v žádosti. Rozhodnutí o přijetí/odkladu bude vyvěšeno na dveřích ZŠ a na těchto www stránkách v květnu.

Podklady k zápisu

Podklady vyplňte, podepište a doručte do školy jedním z následujících způsobů.

Způsob doručení podkladů

  • osobně do schránky u vchodových dveří školy
  • poštou na adresu: ZŠ Vacov, Miřetice 38, 384 86
  • emailem s certifikovaným elektronickým podpisem na: reditel@zsvacov.cz (NE scan ručně podepsané žádosti)
  • do datové schránky školy: p8pmisk
  • osobně předat ve škole – z důvodu ochrany zdraví jen ve výjimečných případech v předem domluveném termínu (reditel@zsvacov.cz)

Žádost o odklad

V rámci zkvalitnění našich služeb nabízíme také elektronickou verzi přihlášky. Tu můžete vyplnit pohodlně přímo ve webovém prohlížeči u svého počítače. Po vyplnění je důležité přihlášku vytisknout, podepsat a doručit ji k nám jedním z výše uvedených způsobů. Odkaz pro vstup do elektronické verze přihlášky.

V případě dotazů nás kontaktujte nejlépe na email: reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz

Zápis do MŠ

Formát zápisu se může změnit podle aktuální situace a informací z Ministerstva školství. Aktuální informace budou dostupné na těchto stránkách.

NP

Podklady ke stažení

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

dne 23.3.2020 rada obce Vacov po projednání s ředitelem školy rozhodla z důvodu šíření epidemie koronaviru SARS-CoV2 o uzavření mateřské školy od 23.3.2020 do odvolání. Rodiče, kteří si nemohou zajistit hlídání mají možnost čerpání ošetřovného. Potvrzení o uzavření MŠ vystaví ředitel školy ve středu a čtvrtek od 8 do 11 hodin v ředitelně školy. Dále je možné žádost poslat elektronicky na e-mail žadatele. V tomto případě zasílejte žádost o potvrzení na e-mail ředitele školy.

Děkujeme za pochopení.

Vzdělávání na dálku – další týden

Vážení rodiče, milí žáci,

opět jsme pro Vás připravili materiály pro domácí přípravu na následující týden. Pro zdárný průběh vzdělávání na dálku je potřeba udržovat zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem/rodiči. První týden domácí přípravy fungovala komunikace jen v některých třídách a jen s některými žáky/rodiči. Chceme Vás tímto opět požádat o součinnost. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Naši pedagogičtí pracovníci jsou Vám k dispozici online, jsou připraveni komunikovat, pomáhat, podávat zpětnou vazbu. Pokud si Vy nebo Vaše dítě nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte e-mailem vyučující. Případně využijte jiné komunikační kanály. Nebojte se průběžně poslat splněnou přípravu ke kontrole (samozřejmě v rámci svých technických možností).

Pro další týden vzdělávání na dálku jsme pro Vás připravili několik novinek. Každá třída má na našem webu svou vlastní stránku, kde jsou dostupné veškeré materiály na aktuální týden. Pedagogičtí pracovníci vytváří vlastní online pracovní listy, které umožňují procvičení látky a zpětnou vazbu pedagoga. Někteří učitelé se pustili do tvorby vlastních výukových videí. Zejména na druhém stupni budou učitelé k dispozici v rámci skype konzultací. Tento týden bude pro žáky druhého stupně připravena pilotní hodina formou videokonference.

Vzdělávací materiály pro další týden najdete zde:

Domácí příprava žáků v době uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci, chceme vás tímto požádat o součinnost při domácí přípravě v době mimořádného opatření. Domácí příprava by měla být zaměřena zejména na opakování a procvičování již osvojené látky. Neradi bychom zatěžovali rodiče probíráním nového učiva. Žádáme Vás, rodiče, o dohled nad plněním průběžné domácí přípravy.

Učivo pro žáky kompletují třídní učitelé do jednoho dokumentu pro každou třídu. Zadání domácí přípravy bude v elektronické podobě (formát pdf) k dispozici v aplikaci Školaonline – sekce domácí úkoly, stejný dokument bude ke stažení i přímo ze stránek školy. V dokumentu bude vždy připraveno zadání domácí přípravy ze všech předmětů na celý jeden týden. Zadání týdenní domácí přípravy bude ke stažení nejpozději v pondělí do 9:00.

Odevzdávání úkolů není povinné, ne všichni mají elektronické prostředky pro jednoduché odevzdání. Úkoly je možné odevzdávat pomocí aplikace Školaonline nebo pomocí emailu na konkrétního pedagoga. Pedagogičtí pracovníci budou poskytovat průběžnou zpětnou vazbu formou online komunikace s žákem nebo jeho zákonným zástupcem (opět Školaonline nebo email). Pokud se tedy při vypracovávání úkolů objeví nejasnost, problém, napište vyučujícímu na jeho e-mailovou adresu.

Domácí příprava nebude hodnocena, ale přesto by bylo vhodné ji plnit. Ihned po znovuotevření školy se zopakované a procvičené učivo z domácí přípravy může objevit v testech.

1. třída – kohoutova@zsvacov.cz

2. třída – rouckova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 2. třída – týden 16. – 20. 3.

3. třída – stepankova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 3. třída – týden 16. – 20. 3.

3. třída – ČJ – podstatná jména

4. třída – kaskounova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 4. třída – týden 16. – 20. 3.

5. třída – kopacikova@zsvacov.cz

6. třída – spejzlova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 6. třída – týden 16. – 20. 3.

6. třída – Z – opakování

7. třída – stouralova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 7. třída – týden 16. – 20. 3.

8. třída – krbkova@zsvacov.cz

9. třída – kulova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 9. třída – týden 16. – 20. 3.

Cvičný testík CH – 9. třída

Ostatní kontakty:

  • hanzalova@zsvacov.cz
  • sladkova@zsvacov.cz
  • krtousova@zsvacov.cz
  • Mgr. Josef Mráz – reditel@zsvacov.cz
  • Mgr. Jakub Vilánek – admin@zsvacov.cz

Exkurze do Techmania Science Center Plzeň

Na počátku března se žáci 1. až 3. třídy a 2. stupně ZŠ vypravili do Techmanie v Plzni. Po dlouhé, ale příjemné cestě autobusem jsme dorazili na místo.

Nejdříve jsme zavítali do Planetária, kde ti menší v 3D brýlích sledovali film Polaris. V tomto filmu si jeden tučňák udělá výlet k severnímu pólu a tam potká ledního medvěda. Společně se pokusí rozlousknout hádanku, proč mají doma za polárním kruhem půl roku noc a půl roku polární den. Starší žáci usedli do polohovacích sedadel, aby si mohli vychutnat film Sen o létání. Vznesli se do výšin a z ptačí perspektivy pozorovali z různých leteckých zařízení krásy naší planety. Oba vzdělávací filmy sledovaly děti s hlasitým nadšením.

Poté jsme se společně přesunuli do protější budovy Techmanie. Na větší žáky zde čekala vědecko-technická show s názvem Tekutý dusík. Zhlédli zde řadu zajímavých experimentů, někteří si mohli vyzkoušet kapalný dusík doslova na vlastní kůži. Dokonce byli svědky mohutného výbuchu PET lahve.

Na závěr si děti prohlédly a hlavně vyzkoušely různé interaktivní expozice – lidské tělo, astronomii, robotiku, vodní svět, vědu, vesmír aj. Každý měl možnost prostřednictvím hry poznávat svět kolem nás.

Všichni nadšeni, spokojeni a s novými zážitky jsme odjížděli zpět do Vacova.

Obě exkurze byly kompletně financovány díky projektu „Podpora žáků a pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Vacov“.

Uzavření školy

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu jsme povinni od středy 11. 3. 2020 uzavřít základní školu. Uzavření provozu je platné do odvolání. V tuto chvíli tedy není znám termín, kdy budeme moci školu opět otevřít. Situaci budeme sledovat, podstatné informace budeme uveřejňovat na webových stránkách školy případně formou zprávy přes aplikaci Školaonline. Obědy ve školní jídelně jsou odhlášené všem žákům automaticky – není třeba jednotlivě odhlašovat. V rámci opatření není možné zajistit ani náhradní provoz školní družiny, ani zájmové kroužky.

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy. Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. V případě potřeby bude potvrzení vydáváno ve středu 11. 3. a ve čtvrtek 12. 3. od 8:00 – 12:00 v kanceláři ředitele školy. Více informací o nároku na ošetřovné: Stanovisko ČSSZ k situaci.

Mateřské školy se nařízení vlády netýká. Provoz MŠ zůstává zachován. V rámci opatření žádáme rodiče dětí z MŠ, aby zvážili nutnost pobytu dítěte v MŠ. Zároveň upozorňujeme rodiče dětí z MŠ, že do mateřské školy patří pouze zdravé děti. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví mají paní učitelky právo odmítnout převzetí dítěte v případě, že má i drobné příznaky nemoci. V případě, kdy se u dítěte MŠ objeví příznaky v průběhu dne, bude toto dítě okamžitě izolováno od kolektivu, budou kontaktováni zákonní zástupci, kteří mají povinnost si své dítě neprodleně vyzvednout.

POZOR ZMĚNA: ZUŠ Vimperk také ruší provoz od středy 11. 3. 2020 až do odvolání.

Tento týden nebude ZŠ Vacov zajišťovat žádným způsobem náhradní výuku. V pondělí 16. 3. 2020 bude na stránkách školy a v aplikaci Školaonline připraveno zadání domácí přípravy pro žáky. Chceme tímto způsobem zajistit alespoň drobné opakování a procvičování učiva.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Josef Mráz, ředitel školy

Kroužek minivolejbalu

Minivolejbalistky děkují tatínkovi Amátky za nové dřevěné kůly. Díky snadnější a rychlejší manipulaci můžeme hru přes síť trénovat pokaždé. Také doufáme, že jednou nebude své pomoci litovat….. až ho budeme porážet na volejbalových turnajích všech generací! 🙂

Škola v pohybu

V minulém týdnu se žáci stupně účastnili projektu Škola v pohybu. S lektorem Ondřejem Málkem si ukázali spoustu zajímavých sportovních aktivit a her.

Londýn 2020 – odloženo

pozvanka

14. ŠKOLNÍ PLES

pozvanka