Zvířata v naší mateřské škole

V úterý 30. dubna 2019 k nám do školky přijeli psovodi Policie ČR z Volar. Policisté předvedli velmi zajímavou ukázku ze cvičení psů, z výcviku na zastavení cizího pachatele a z výcviku psa při hledání drog. Viděli jsme tři psy: čtyřměsíčního, dvouletého a šestiletého německého ovčáka. I přes velkou zimu se nám program moc líbil. Děti ho s napětím vydržely sledovat až do konce.

V pondělí 6. května 2019 došlo na zahradě MŠ k úplnému pozdvižení. Čekalo nás setkání s DRAVCI. Pan Vondruška se svým kolegou je přivezli na ukázku až z Českých Budějovic. Viděli jsme sovu pálenou, orla skalního, výra velkého a nakonec krkavce, který není dravec, ale patří mezi pěvce. A prý je ze všech ptáků ten nejinteligentnější. Přistávací dráhu pro dravce a krkavce si vy-zkoušely i naše paní učitelky. Po prvotním strachu to byl zážitek pro všechny strany. Děti byly nad-šené a venkovní program si, i přes nepřízeň počasí, užily.

  
Fotogalerie z dalších akcí MŠ:
  

Oznámení rodičům MŠ

Vážení rodiče, provoz v MŠ Vacov bude po dohodě se zřizovatelem v období letních prázdnin přerušen na 6 týdnů.

Konec provozu: 12. 7. 2019

Začátek provozu: 26. 8. 2019

Za ZŠ a MŠ Vacov – ředitel školy
Josef Mráz v.r.

McDonald‘s Cup

Dne 14. 5. se ve Vimperku konalo fotbalové klání McDonald‘s Cup. Každoročně se soutěže účastní nejlepší školní fotbalová družstva. Z Vacova byli vybráni malí fotbalisté z druhé a třetí třídy. Většina z nich fotbal aktivně hraje, a tak se ve velké konkurenci 7 týmů rozhodně neztratili. Z druhé třídy nás reprezentoval Šimon Žižka, Jan Pešl a Dominik Zelenka. Ze třetí třídy Matyáš Voják, Lucie Vinterová, Jan Prokůpek, Vojtěch Šašek, Jiří Hruška a Sebastian Pála. Přímo na hřišti děti podporoval pan Stanislav Macholda, trenér vacovského fotbalu, kterému patří velké díky za pomoc při organizaci a za vedení hráčů na hřišti. Ačkoliv nám počasí moc nepřálo, děti zabojovaly a umístily se na krásném třetím místě.

Velký dík patří také vimperským organizátorům akce a fotbalu ZDAR!

Atletika Zdíkov

Rozhodnutí o přijetí

Velikonoce na prvním stupni

Ve dnech 15. – 17. 4. slavil celý první stupeň Velikonoce. V pondělí si žáci vyráběli nejrůznější výrobky spojené s jarem a Velikonoci. Mezi tím si chodili vyzkoušet svá představení do obecního sálu.

Úterý se neslo v duchu velké nervozity. Dopoledne proběhla veřejná generálka besídky pod názvem – Vítáme jaro. Na vystoupení se přišli podívat žáci druhého stupně, ale i spousta rodičů a prarodičů. Večer vše vygradovalo samotnou besídkou. Všichni se moc snažili, předvedli nejrůznější tanečky, písničky, scénky apod.

Ve středu za námi přijela Mgr. Irena Novotná, která děti seznámila s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi našich předků a jejich vývojem. Děti si vyzkoušely nejrůznější nástroje, naučily se nové koledy, písničky a vše zakončily zpěvem s dudami.

Celé třídenní snažení bylo završeno „Velikonočním rautem aneb vejce 100x jinak.“ Každá třída měla za úkol připravit nějaké vaječné pohoštění. Všechny dobroty posléze vystavit na stůl. Každý si mohl ochutnat, na co měl chuť.

Spolupráce s NP a CHKO Šumava Den Země + Ukliďme svět, ukliďme Česko

Od druhého pololetí se naše škola stala partnerskou školou NP a CHKO Šumava. Začali jsme spolupracovat s informačním střediskem a střediskem environmentální výchovy v Kašperských Horách.

V březnu proběhly ve škole výukové programy – naši prvňáčci si 5. března užili „Hlasy šumavské přírody“, druháčci program „Už troubějí“. O tři dny později poznali „Tajemství bobří řeky“ třeťáci a čtvrťáci. Páťáky zaujala výroba papíru a děti ze školní družiny si vybraly program “ Šumavská nej… a Papír“.

Ve středu 24. dubna jsme oslavili společně Den Země. Děti si v přírodě užívaly zábavu na stanovištích, která si pro ně připravili pracovníci parku, na téma „Ptačí rok v NP Šumava“. Zároveň jsme se zapojili do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhala na celém území České republiky. Uklidili jsme okolí školy, posbírali, co do přírody nepatří. A že toho nebylo málo:-(!!!

Velikonoční projektový den

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 11. a 12. 4. proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 23 žáků. Celé dva dny se nesly ve velmi příjemném a pohodovém duchu. Při příchodu do školy čekaly na děti tři pohádkové postavy, které je provedly přes chodbu plnou soutěží a her. Ve třídě je pak uvítaly paní učitelky z 1. stupně ZŠ a jejich paní učitelky z MŠ.

Zdravá 5 – hlasujte pro nás

Čtyři týmy žáků z 1. stupně se zúčastnily kuchařské soutěže Zdravá 5. Chtěli bychom Vás poprosit o podpoření jejich snahy hlasováním na Zdrava5.cz. Z jedné emailové adresy můžete hlasovat opakovaně (1x za 24 hodin). Všem děkujeme za podporu

TURNAJ TŘÍ ŠKOL VE HŘE KIN-BALL

V úterý 16. 4. 2019 se v tělocvičně ZŠ Vacov odehrál čtvrtý ročník turnaje žáků druhého stupně ZŠ Vacov, ZŠ Zdíkov a ZŠ Stachy ve hře Kin-ball. Celý turnaj se dohromady skládal ze tří miniturnajů – uskutečnily se zápasy v kategoriích dívky, chlapci a mix. Na základě výsledků jednotlivých kategorií je každoročně určen celkový vítěz turnaje. Předchozí tři ročníky zvítězila vždy ZŠ Zdíkov.

V letošním ročníku vyhrálo domácí družstvo kategorii dívek. V kategorii chlapců zvítězila ZŠ Zdíkov před domácími borci. Vše se rozhodlo v kategorii MIX. Tuto kategorii ovládlo domácí družstvo a díky tomuto vítězství se poprvé v historii stalo vítězem turnaje. V celkovém pořadí skončila na druhém místě ZŠ Zdíkov a na třetím ZŠ Stachy.

Jarní koncert ZUŠ

pozvanka

Pythagoriáda – školní kolo

Ve dnech 4. a 5. 4. 2019 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. V časovém termínu 60 minut žáci řešili 15 logických úloh. Úspěšným řešitelem byl každý soutěžící, který získal 10 a více bodů a postupuje tak do okresního kola. Soutěže se účastnilo celkem 83 žáků ze 4.- 8.třídy, z toho bylo 7 úspěšných žáků. Výsledky těch nejlepších soutěžících:

  • Nikola Šturmová (6.tř.) – 11 bodů
  • Jan Hořejš (6.tř.) – 11 bodů
  • Anna Janoušková (6.tř) – 10 bodů
  • Kryštof Česánek (6.tř.) – 10 bodů
  • Martin Čtvrtník (6.tř.) – 10 bodů
  • Lukáš Appelt (4.tř.) – 10 bodů
  • Kryštof Jaromír Grygera (7.tř.) – 10 bodů

Zdravá 5

12. 4. se dvanáct dětí z prvního stupně v rámci kroužku vaření a pečení zapojilo do soutěže Zdravá 5. Jejich úkolem bylo vymyslet a zrealizovat libovolný recept na zdravou svačinku s tématem BYLINKA.

Samozřejmě to mělo několik podmínek. Každý tříčlenný tým musel zhotovit čtyři porce jejich zdravé svačinky. Se surovinami na všechny porce se museli soutěžící vejít do 100Kč. A nakonec se museli rozhodnout, koho svojí svačinkou obdarují a společně si ji snědí.

Volba obdarovaných byla jasná. Jeden tým si vybral p. učitelku Kopačikovou, aby ji dodal hodně sil před finále Zlatého Ámose. Druhý tým vybral p. učitelku Kaskounovou, jakožto jejich třídní, které chtěl oplatit vše, co pro ně dělá. Třetí tým se rozhodl pro paní vychovatelky. Jelikož se holky nedokázaly rozhodnout jen pro jednu, obdarovaly všechny tři. Poslední volba padla na p. Podařilovou. Děti chtěly naší vedoucí kuchyně poděkovat za dobroty, které jim společně s paní kuchařkami vaří celý rok.

Ukázku našich výrobků a jejich předávání naleznete ve fotogalerii.

Exkurze do Techmania Science Center

4. dubna se žáci druhého stupně vydali na exkurzi do prostor Techmania Science Center, které se nachází v Plzni. Odjížděli jsme brzy ráno z autobusového nádraží ve Vacově. Cestu autobusem jsme si užili, poslouchali jsme písničky a zpívali. V Plzni jsme nejprve zavítali do Planetária do promítacího sálu a za doprovodu komentované prohlídky cestovali na Mars. Po přednášce jsme si prohlédli vnitřní prostory Planetária a poté se vydali zpět do protější budovy Techmánie. Tam pro nás byla připravena další krátká vědeckotechnická show s Van de Graaffovým generátorem. Poté jsme se porozhlédli po celém areálu, seznámili s různými expozicemi a interaktivními exponáty. Každého oslovilo něco jiného, nás nejvíce zaujala potápějící se loď. Nakonec jsme se občerstvili, vyfotografovali a s novými vědomostmi, zážitky a naprostou spokojeností se vypravili zpět do Vacova.

Lenka Nováková, Zuzana Rychtářová (8. tř.)