Kurzy pro dospělé

ZŠ Vacov nabízí pro školní rok 2014/2015 kurzy pro dospělé. Jedná se o jazykové kurzy Anglického a Německého jazyka pro začátečníky a pokročilé. Více informací v přiloženém letáku:

Kroužek náboženství

ZŠ Vacov rozšiřuje svou nabídku kroužků o kroužek náboženství. Kroužek je určený pro všechny žáky školy. Bude probíhat každou středu od 13:00 do 14:00 a vede ho paní Předotová. Žáci se mohou přihlašovat u svých třídních učitelů.

První školní den

dsc_1058

V pondělí 1. září přivítala vacovská škola 20 nových prvňáčků. Do školy je přišel pozdravit i pan starosta. Slavnostně byli pasováni mušketýrem na řádné žáky první třídy. Nejvíce jim padla do oka nová třída, kde se seznámili se svou paní učitelkou. Po krátkém prvním dnu odcházeli plni dojmů.

Přečíst celé »

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Informace o přijímacím řízení na střední školy si můžete přečíst v novém okně. Stačí kliknout na obrázek. Pokud si ho budete chtít uložit na svůj počítač, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a dát „uložit jako“. Soubor se uloží ve formátu PDF.

Přijímací řízení:
Školní řád Zš a mš Vacov

Fotogalerie 2014

Do fotogalerie 2013/2014 byly přidány poslední fotky z loňského školního roku:
    

Víčka od PET lahví

I v letošním školním roce vybíráme každé pondělí před první vyučovací hodinou (7.40 – 8.00 hod.) víčka od PET lahví u učebny 3. ročníku. Předem děkujeme za přinesení :-). Nasbíraná víčka odevzdáme stejně jako v minulém školním roce Martince do Čkyně (facebook -Sbíráme víčka pro Martinku).

 „I maličkosti dokážou změnit celý život“

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2014/2015

Informace ke školní družině

Školní družina je školní zařízení pro žáky ZŠ 1. – 5. ročníku. Kapacita je 45 žáků. Přednostně jsou přijímáni žáci z 1., 2. a 3. třídy, žáci dojíždějící a pracujících rodičů. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Žák je přijat na základě řádně vyplněného zápisního lístku, kde rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka. Přihlášku žáka do družiny je nutné podat první týden školy.

V rámci snahy vyhovět potřebám rodičů byl družina otevřena hned první den. V současné chvíli je tedy družina v provozu a žáci mají možnost ji navštěvovat. První týden školy ještě nejsou ukončené přihlášky a není rozhodnuto o přijetí či nepřijetí žáků do družiny. Bohužel to znamená, že někteří žáci v současnosti družinu navštěvující, možná nebudou přijati.

Také jsme umožnili rodičům zaplatit poplatek za družinu osobně ve škole (rodiče nemusí posílat peníze přes žáky). Pokud nebude přijat žák, který má poplatek za družinu zaplacen, bude poplatek vrácen v plné výši.

Přihlášky do družiny je třeba podávat u paní vychovatelky Filipové do pátku 5. 9. 2014 do 16:00. V následujícím týdnu bude rozhodovat ředitelství školy o přijetí či nepřijetí žáka do družiny. Poté dojde k rozdělení 45 přijatých žáků do dvou oddělení.

ZUŠ Vimperk

Na stránky byl přidán Rozvrh hudebních přípravek a hudební nauky
informace ZUS

Zahájení školního roku v MŠ Vacov

Mateřská škola Vacov zahájila školní rok 2014/2015 s počtem 60 dětí. V průběhu školního roku by mělo nastoupit dalších 8 dětí. Děti jsou rozděleny do tří tříd. První třída má 19 dětí a jsou v ní umístěny děti od tří do čtyř let. Po nástupu všech dětí do MŠ bude v této třídě zapsáno 27 dětí. Ve druhé a třetí třídě jsou umístěni předškoláci a děti ve věku čtyři až pět let.

Předškoláků, tedy dětí, které by měly nastoupit od září 2015 do základní školy, je celkem 31. V jedné třídě mateřské školy smí být zapsáno 24 dětí, výjimkou je 28 dětí. Výjimku musí povolit obec. Nejstarší děti jsou proto rozděleny do dvou tříd. K rozdělení došlo po poradě všech učitelek mateřské školy s ohledem na sourozenecké a kamarádské vztahy mezi dětmi. Obě třídy budou spolupracovat a děti mají možnost trávit určitou dobu ve třídě, kde nejsou zapsány. Jde nám o to, aby předškoláci neztratili mezi sebou kontakt. Ve druhé třídě je zapsáno 20 dětí, ve třetí třídě je 21 dětí.

V mateřské škole pracuje pět učitelek a jedna asistentka pedagoga.

Harmonogram školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.

Prázdniny

Prázdniny Termín
podzimní pondělí 27. října a středu 29. října 2014
vánoční v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015
pololetní na pátek 30. ledna 2015
jarní 9. února – 15. února 2015
velikonoční čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015
hlavní prázdniny od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015

Třídní schůzky

Termín Čas
22.10.2014 15:30 (I. stupeň) – 16:00 (II. stupeň)
10.12.2014 15:30 (I. stupeň) – 16:00 (II. stupeň)
25.3.2015 15:30 (I. stupeň) – 16:00 (II. stupeň)
20.5.2015 15:30 (I. stupeň) – 16:00 (II. stupeň)

Bakaláři – dočasně mimo provoz

Z důvodu probíhajících prací na zateplení budovy ZŠ je dočasně odpojen server školy a webová aplikace elektronické žákovské knížky Bakaláři není v provozu. Systém by měl začít fungovat od druhého týdne školy. Děkujeme za pochopení.

Aktualizovaný školní řád

Na stránky byl přidány aktualizovaný školní řád ZŠ Vacov platný od nového školního roku 2014/2015.

Školní řád Zš a mš Vacov

ZUŠ Vimperk

Na stránky byl přidán informační leták ZUŠ Vimperk obsahující Úvodní informace, rozdělení do tříd a rozdělení nových žáků do tříd.
informace ZUS

Sešity

Na žádost školské rady byl od letošního roku spuštěn prodej sešitů pro žáky II. stupně přímo ve škole. Pro žáky I. stupně zajišťuje nákup všech sešitů škola. Žáci sešity obdrží od svých třídních učitelů, kteří také vyberou peníze.

Na druhém stupni je situace komplikovanější, jelikož žáci mají možnost pokračovat v sešitech z minulého roku. Určit jaké sešity kdo bude potřebovat není možné. Učitelé II. stupně dali dohromady seznam nejčastěji používaných sešitů a tyto druhy bude možné nakoupit přímo ve škole. Jedná se o následující sešity:
544 – 5 Kč
540 – 5 Kč
440 – 9 Kč