První stupeň na lyžích

Na čtvrtek 1. března jsme pro děti připravili „Dopoledne na lyžích“. Děti si užijí na sjezdovce na Javorníku. Podrobnější informace najdete ve zprávě na škole online.

Školská rada

Na konci ledna proběhlo první kolo volby do školské rady. Druhé kolo volby proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 od 13:00 do 17:00 hodin ve sborovně I. stupně ZŠ Vacov. Ve druhém kole se vybírají 2 zástupci z řad rodičů. Kandidátka je sestavena z rodičů, kteří získali nejvíce hlasů v kole prvním. Volit může pouze jeden zákonný zástupce dítěte (jeden hlas za rodinu). Každý žák obdrží jeden volební lístek, v případě více sourozenců ve škole obdrží jeden lístek nejstarší. Volební lístky budou dostupné i ve volební místnosti.

pozvanka

Beseda k zápisu do 1. třídy

pozvanka

Olympijský víceboj

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se ve škole uskutečnil sportovní projektový den – Olympijský víceboj. Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený všem dětem základních škol. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.

V rámci víceboje plnili žáci zajímavé sportovní disciplíny, například: Ohebnost – Hluboký předklon, Hbitost – T-běh, Silová vytrvalost – Zkrácené sedy-lehy, Rovnováha – Postoj čápa, Výbušnost – Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň), Síla – Hod basketbalovým míčem.

Školská rada

V březnu 2018 končí mandát školské rady při ZŠ a MŠ Vacov. Ve školské radě zasedá 6 členů (2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci školy a 2 zástupci rodičů). Noví zástupci rodičů budou voleni dvoukolovou volbou před vypršením mandátu stávající školské rady.

Pravidla

 • V prvním kole se volí dva zástupci rodičů.
 • Jelikož funkční období školské rady je tříleté, vhodnější je vybrat zákonného zástupce, který má nejmladší dítě nejvýše v 7. třídě. Rodiče žáků 8. a 9. třídy se mohou do volby také zapojit, ale volí rodiče, jehož dítě je v současné době v 1. až v 7. ročníku.
 • Do druhého kola postupuje 10 zvolených rodičů, kteří získají nejvyšší počet hlasů (o průběhu 2. kola Vás budeme informovat).
 • Volební lístky obdrželi žáci školy.
 • Obálku s navrženými dvěma jmény rodičů zalepte, označte slovy „Volby do školské rady“ a vhoďte do poštovní schránky ZŠ nejpozději do pátku 26. ledna 2018. Schránku najdete před budovou základní školy. Obálku může vhodit do schránky i žák.
 • U voleného rodiče stačí uvést příjmení, případně k rodiči připsat jméno žáka a třídu, do které dítě chodí – aby bylo možné bezpečně identifikovat, o koho se jedná.

Den s obnovitelnými zdroji

V úterý 9.1.2018 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili programu „Den s obnovitelnými zdroji“ na SPŠ ve Volyni. Žáci se dozvěděli hodně zajímavých informací a zkusili několik praktických dovedností.

Přání

pozvanka

Vánoční besídka

Záznam z dopolední generálky na besídku.
Přečíst celé »

Nové foto MŠ

    
  

Čestický brambor

ZŠ Čestice pořádala již 23. ročník literárně – výtvarnou soutěž na téma Tajemství. Zúčastnilo se celkem 14 škol z Prachaticka, Strakonicka a Blatenska. Pozváni do této soutěže byly i děti z naší školy. Zúčastnili jsme se ve výtvarném oboru, v kategoriích I, II, III (dle věku dětí) – Kolektivní práce a dále pak v I. kategorii – Prostorové práce.

Dne 23. listopadu proběhlo vyhodnocení této soutěže v sále Lidového domu v Česticích. Samotné vyhlášení bylo doplněno hudebním a tanečním doprovodným programem, který si připravily děti a pedagogové ZŠ a MŠ Čestice.

 • Prostorové práce I. kategorie: kolektiv 2. tř. – 1. místo
 • Prostorové práce II. kategorie: kolektiv 1. tř. – 2. místo
 • Kolektivní práce I. kategorie: kolektiv 3. tř. – 2. místo
 • Kolektivní práce II. kategorie: kolektiv 4. tř. – 2. místo

Děkujeme ZŠ a MŠ Čestice za výbornou organizaci literárně – výtvarné soutěže v blízkém okolí ojedinělé. Díky také patří za hodnotné ceny, které obdržely kolektivy jednotlivých tříd.

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, provoz MŠ Vacov bude v období Vánočních svátků přerušen na 5 pracovních dnů:

 • Konec provozu: pátek 22. 12. 2017
 • Začátek provozu: středa 3. 1. 2018

Organizace posledního dne

Poslední den školy před prázdninami pátek 22. 12. 2017 končí všechny třídy v 11:35. Provoz školní družiny bude fungovat normálně.

Silový trojboj

V pondělí 18. prosince se opět uskutečnil tradiční silový trojboj, který pro žáky základních škol z okolí pořádá ZŠ Stachy. Na chlapce čekaly disciplíny: shyb na hrazdě, bench-press s polovinou své váhy a sedy – lehy za minutu. Dámský trojboj obsahoval sedy – lehy za minutu, trojskok snožmo a hod medicinbalem. Naši školu reprezentovali Lenka Nováková, Kristýna Vojáková, Milan Sliacký, Jakub Tonkovič, Martin Lukáš a Lukáš Chrstoš. V soutěži dívek skončila Kristýna Vojáková smolně na bramborové pozici. V soutěži chlapců se naši borci seřadili na 3. až 6. místě z celkových 18 chlapců. Třetí místo získal Jakub Tonkovič. Děkujeme za reprezentaci školy.

Vánoční besídka

pozvanka

Čerti 2017