Vánoční besídka

pozvanka

Čerti 2017

Třídní schůzky

Druhé třídní schůzky se na prvním stupni konají dle informací od třídních učitelů. Na druhém stupni budou třídní schůzky ve středu 6. 12. 2017 od 15:30 do 17:00 formou individuální konzultace.

Prvňáci v Prachatickém deníku

pozvanka
Prachatický deník – představujeme prvnáčky

Sférické kino

Podzim v MŠ

    
    

Besedy společnosti Eko – kom a. s.

V pondělí 16. října se během dopoledne žáci naší školy a školky zúčastnili ekologických besed programu Tonda Obal na cestách společnosti Eko – kom a. s., který seznámil žáky s problematikou třídění a recyklace odpadů. Program byl pro školu zdarma. Cílem těchto besed je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Více na Tonda Obal.

Sešity zdarma

Naše škola se zařadila do projektu státního podniku Lesy ČR „SEŠITY DO ŠKOL“. Školy, které se přihlásily, získaly zdarma linkované sešity doplněné o informace a zajímavosti z lesa a o lese. Sešity tento týden dostaly všechny děti z I. stupně. Děkujeme!

Třídní schůzky

Příští týden se konají první třídní schůzky: úterý 17. 10. od 15:30 na I. stupni a od 16:00 na druhém stupni.

Ve škole bylo o prázdninách živo

Během letních prázdnin se v budově základní i mateřské školy nezahálelo a realizovalo se několik investičních akcí.

V mateřské škole proběhla kompletní rekonstrukce hygienických zařízení pro děti u dvou tříd. Jednalo se o celkovou výměnu a úpravu vodovodních a kanalizačních rozvodů, výměnu dlažeb a obkladů, výměnu zařízení (dětská WC, umyvadla a poličky). V MŠ došlo dále k rekonstrukci skladových prostor v suterénu budovy.

V základní škole byl jeden kabinet přeměněn na žákovskou kuchyňku, která by měla být využitelná ve výuce pracovních činností a také v rámci kroužku pečení. V suterénu a v přízemí proběhla kompletní výměna elektrických rozvodů. Další etapa by měla proběhnout v příštím roce, kdy se elektrické rozvody vymění ve vyšších patrech. V suterénu a v přízemí byly kompletně vymalovány chodby a některé místnosti. Z dalších akcí: oprava a nátěr plotu kolem školy, oprava střechy a nové okapy nad dílnou (garáží), rekonstrukce skladu potravin, nové osvětlení na chodbách a v některých učebnách.

Na naše nové umývárny v MŠ a novou kuchyňku v ZŠ se můžete podívat ve fotogalerii.

Bramboriáda

Dne 27. 9. proběhl na naší škole místo běžné výuky projektový den „Bramboriáda – bramborování“. Jak už sám název napovídá, žáci se po celý den seznamovali s plodinou pro náš kraj tak typickou – bramborou. Projekového dne se zúčastnili žáci 1. – 7. třídy.

Na prvním stupni se žáci seznámili s příchodem brambory do Evropy, jak brambora roste a vyvíjí se, zahráli si sportovní hry s bramborami, malovali, vyráběli figurky a razítka, učili se škrábat brambory, soutěžili o nejdelší oškrábanou slupku a nejrychlejšího škrábače. V neposlední řadě si každá třída vlastnoručně „uvařila“ a pak i snědla nějaké jídlo z brambor. Prvňáčci si připravili bramborový salát, druháci strouhali brambory na bramboráky, třeťáci si upekli hranolky v troubě, čtvrťáci zadělávali těsto na bramborové placky a Trefňáky (Lokše), páťáci nasmažili bramborové lupínky.

Na druhém stupni žáci nejprve výtvarně zpracovávali jídlo z brambor nachystané na talíři. Poté na počítači vyhledávali informace o bramborách – jak se k nám brambory dostaly, co je třeba pro jejich pěstování, bramboroví škůdci, zpracování brambor v našich podmínkách, apod. Svoje vyhledané podklady dále zpracovali do podoby referátu.

Změny v elektronické žákovské

Tento týden doznala aplikace Školaonline několika změn, doufáme, že k lepšímu.

Rodiče a žáci nyní vidí ihned po přihlášení do aplikace novou vstupní stránku se stručným přehledem nejaktuálnějších informací, odkud se lze jednoduchým kliknutím na požadovaný panel přepnout do konkrétního formuláře (Rozvrh, Hodnocení, Školní akce…). Celá vstupní stránka je také popsána v kapitole příručky pro žáky a rodiče Vstupní stránka – rychlý přehled.

Nově je možné přímo v aplikaci podepisovat známky – rodič tak má přesnou představu o tom, které známky již viděl a které ne a učitel je informován o tom, že rodiče o zadaných známkách vědí. Podrobnější popis podepisování známek najdete jak uživatelské příručce pro rodiče v kapitole Průběžné hodnocení, tak i v příručce pro zaměstnance školy v kapitole Hodnocení žáka/studenta

Dopravní a zdravotní kroužek

Ve středu 4. října začíná v učebně 3. třídy Dopravní a zdravotní kroužek. První skupina bude mít kroužek od 13:00 do 13:45, druhá od 13:45 do 14:30 hodin. Rozdělení mladých cyklistů a zdravotníků do skupin najdete na Škole OnLine.

Ředitelské volno

29. 9. 2017 bude z důvodu technických úprav v budově základní školy ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Třeťáčci na Světovém dni první pomoci

Od roku 2000 se druhou sobotu v září koná Světový den první pomoci. Prachatický ČČK pořádal v pondělí 11. září ve Vimperku na břehu řeky Volyňky k tomuto dni akci, která má veřejnosti ukázat, jak je důležité umět poskytnout první pomoc.

Děvčata ze třetí třídy, která v loňském školním roce navštěvovala zdravotní kroužek, předvedla ostatním, jak ošetřit tepenné krvácení a zlomeninu  dolní končetiny. Figurantky Lucka Hermanová a Anička Pšeničková zvládly roli zraněných na výbornou.  Všichni jsme viděli vystoupení kynologů se záchranářskými psy, ukázky moderní hasičské techniky, vybavení Policie ČR, Horské služby, ukázky obvazové techniky, maskování poranění …..

Pekárně NoVy a panu řidiči Potužníkovi děkujeme za dopravu na tuto zajímavou akci.