Zápis do MŠ

zapisms17
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Vacov

Návštěva předškoláků ve firmě MIVA Vacov

V pondělí 13. března jsme se vypravili na exkurzi do MIVY Vacov. Děti znají dřevěné hračky, které tato firma vyrábí, hrají si s nimi doma i ve školce. Zajímalo je, jak se takové hračky dělají.

Hned po příchodu do výrobny jsme potkali Honzíkova dědečka, ten nám ukázal, jak se připravuje dřevo a vyrábí komponenty. Potom se nás ujal jednatel firmy pan Záhorský. Dětem krátce vyprávěl o historii výroby hraček, o současné výrobě a o jejich vývozu například do Japonska nebo do Austrálie. Dále nás zaujala prohlídka dílen, kde se hračky malují a montují. Děti viděly i balíky, připravené na cestu do Holandska. Na rozloučenou připravila jednatelka firmy paní Tomášková dětem jako dárek plnou krabici hraček.

Děkujeme panu Záhorskému i paní Tomáškové za pěkný zážitek a hračky.

Za MŠ Vacov D. Čtvrtníková

Karneval v MŠ

Projektový den – Tradice a zvyky

Dne 24. února 2017 se 4. až 9. třída zapojily do projektového dne s názvem Tradice a zvyky. Žáci se rozdělili do osmi skupin, v nichž byli zástupci z každé třídy. Na jednotlivých stanovištích plnili společně různé úkoly: výtvarné, literární, multimediální, vědomostní atd. Cílem projektového dne bylo nejen dozvědět se něco nového o tradicích a zvycích, ale především rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce napříč ročníky.

Některé práce žáků z projektového dne:
dokument 1
dokument 2
dokument 3
dokument 4

Poděkování

Děkujeme firmě Mi-Ja tisk Javorník za natisknutí triček pro 9. třídu a hlavně za sponzorský dar, který nám ve formě významné slevy z celkové zakázky věnovali.

dsc_5732

Dětský karneval

karneval-2017-1

Zápis ZUŠ

zápis 2017-Vacov

Jarní koncert ZUŠ

plakát na koncert 25.4.2017-barevný

Lipno 2017

Zvonek – školní kolo

Ve dnech 21. a 22. února proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Na I. Stupni se zúčastnilo 30 žáků, na II. stupni 9 žáků ve čtyřech , z pěti možných, kategoriích. Vybraní žáci postupují do okrskového kola, které se uskuteční 30. 3. 2017 v DDM Vimperk.

Výsledky školního kola najdete v následujícím dokumentu

Aerobik s Verčou

V úterý 21. února přišla za dívkami z druhého stupně na odpolední „tělocvik“ p. Veronika Šťastná, která každé pondělí předcvičuje v místní tělocvičně aerobik. Díky úžasné cvičitelce si děvčata užila příjemný kolektivní sport s antistresovými účinky, při kterém dochází, jak píše Verča na svých stránkách, k formování postavy a redukování přebytečného tuku.

Děkujeme Veronice za pěkné odpoledne.

Více zde: http://www.aerobikvacov.cz/

Pythagoriáda – školní kolo

Ve dnech 31. 1. a 1. 2. proběhlo školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda, letos již 40. ročník. Soutěže se zúčastnili žáci 5. – 8. ročníku. Řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola je ten, který získal 10 a více bodů.

Výsledky těch nejlepších soutěžících:

  • 1. Grygera Kryštof Jaromír (5. třída): 10 bodů
  • 2. Lešáková Aneta (5. třída), Nováková Lenka (6. třída): 6 bodů
  • 3. Němec Josef (5. třída), Mlsová Martina (5. třída): 5 bodů

Olympijský víceboj

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 se ve škole uskutečnil sportovní projektový den – Olympijský víceboj. Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený všem dětem základních škol. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.

V rámci víceboje plnily žáci zajímavé sportovní disciplíny, například: Ohebnost – Hluboký předklon, Hbitost – T-běh, Silová vytrvalost – Zkrácené sedy-lehy, Rovnováha – Postoj čápa, Výbušnost – Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň), Síla – Hod basketbalovým míčemT běh.

Nové fotogalerie MŠ

    

Taneční a pěvecký kroužek – mladší

Informace k tanečnímu a pěveckému kroužku na II. pololetí školního roku v následujícím dokumentu: