Prázdniny

V pátek 26. 6. 2020 jsme se rozloučili s žáky 9. třídy (více ve fotogalerii níže). Přejeme jim, aby se jim dařilo v dalším životě.

Děkujeme všem rodičů za trpělivost, vstřícnost a čas v době mimořádných opatření. Poděkování patří také žákům. Většina z nich spolupracovala při domácí výuce naprosto skvěle. Děkujeme i všem učitelům, vychovatelům a zaměstnancům školy za pracovní nasazení v letošním nezvyklém školním roce.

Ve škole v tuto chvíli probíhá najednou několik stavebních akcí. Na prvním stupni probíhá plánovaná rekonstrukce toalet. V několika třídách probíhá rekonstrukce podlahy. V některých třídách se bude malovat. A také probíhá kompletní rekonstrukce střechy. Kancelář vedení školy bude proto fungovat v omezeném režimu. V případě potřeby nás kontaktujte tel: 388 431 144 nebo na mail: reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz.

Ještě jednou děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na 1. září (snad už v normálním režimu).

Konec školního roku

Ministerstvo školství rozhodlo, že závěr školního roku ve školách může proběhnout v běžném režimu. Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci třídy bez omezení počtu – žáci, kteří doposud školu nenavštívili, musí předložit čestné prohlášení.

V 6., 7. a 8. třídě budou vysvědčení žákům předána v termínech třídnických dnů v posledním týdnu školního roku. Na prvním stupni bude vysvědčení předáno třídním učitelem v kmenových třídách v pátek 26. 6. 2020 od 8:00. Po předání vysvědčení odchází žáci domů.

V pátek 26. 6. 2020 od 9:00 dojde k předání vysvědčení a rozloučení s 9. třídou.

Pravidla pro školní skupiny žáků I. stupně docházející nyní do školy zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud budou pokračovat až do čtvrtka 25. 6. 2020.

Ředitelské volno

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že během letošních hlavních prázdnin bude ve škole probíhat druhá etapa rekonstrukce sociálních zařízení a zároveň rekonstrukce střechy, vyhlašuji po konzultaci se zřizovatelem na dny 29. 6. a 30. 6. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO. Vysvědčení bude vydáno v pátek 26. 6. 2020.

Děkujeme za pochopení.

Příměstský tábor při ZŠ a MŠ Vacov – „Kdo si hraje, nezlobí“

Náplní jednotlivých dní: sportovní, kulturní, vzdělávací, zážitkové aktivity, hry, soutěže, koupání, relax.

Tábor bude uskutečněn v souladu s doporučeními na pořádání letních táborů (viz MZČR: pravidla pořádání táborů). Program táborů bude upřesněn dle aktuální situace v ČR v závislosti s uvolňováním preventivních opatření proti šíření COVID 19.

  • Termín: 13. – 17. 7. 2020
  • Termín: 17. – 21. 8. 2020
  • Pedagogický dozor: Filipová Renáta, Švihelová Lucie (filipova@zsvacov.cz, svihelova@zsvacov.cz)
  • Kapacita max.: 25 dětí
  • Prostory: bude upřesněno
  • Obědy: zajištěny ve veřejných stravovacích zařízeních
  • Cena: 1.300,- Kč (obědy, doprava autobusem, vstupné, odměny za soutěže, pedagogický dozor).

Přihláška
Potvrzení o bezinfekčnosti

Oznámení pro strávníky školní jídelny

Z důvodu rekonstrukce v budově základní školy bude od 29. června 2020 mimo provoz školní kuchyně.

Obědy pro cizí strávníky budeme vařit od 17. srpna 2020.

Děkujeme za pochopení a zachování přízně. Přejeme všem našim strávníkům hodně zdraví a pohody během letních dnů.

Na další shledání s Vámi se těší kolektiv školní kuchyně Základní školy a mateřské školy Vacov

Poslední učivo

Vážení rodiče, milí žáci,

Poslední výuka na další týden je ke stažení v následujícím rozcestníku:

Sedmáci absolvovali online kurz „Naučte vaše děti zlomky, než se vrátí do školy“

Jak lze využít neobvyklou situaci ve škole? Nejlépe k neobvyklému vzdělávání našich žáků.

Využila jsem nabídku portálu H-EDU a v průběhu května zapojila sedmáky do online kurzu matematiky, který byl zaměřen na hlubší porozumění zlomkům a práci s nimi. (H-EDU je portál, který podporuje učitele, žáky i rodiče využívající Hejného metodu při výuce matematiky.) Všech dvanáct sedmáků se do kurzu aktivně zapojilo a během tří týdnů absolvovalo vstupní test, šest výukových hodin a výstupní test. Vše bylo doprovázeno i pravidelnými videokonferencemi, na kterých jsme o úlohách diskutovali a společně hledali řešení. V kurzu mohli žáci volit mezi úlohami vyšší nebo nižší obtížnosti a tím si sami určit optimální náročnost kurzu tak, aby vyhovoval jejich potřebám a aktuálním schopnostem.

Naším dlouhodobým cílem je učit matematiku efektivně s důrazem na porozumění a pevně věřím, že i tento kurz k tomuto přispěl. Všem sedmákům děkuji za ochotnou spolupráci a zodpovědný přístup k vlastnímu vzdělávání.

Mgr. Jamila Štouralová

Zápis do MŠ – rozhodnutí

V květnu proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Vacov. Všem žádostem o přijetí bylo vyhověno. Rozhodnutí o přijetí je k vyzvednutí v mateřské škole u vedoucí učitelky MŠ paní Zachatové.

Učivo na další týden

Vážení rodiče, milí žáci,

Tento týden se po dlouhé době mohou podívat do školy i žáci druhého stupně v rámci takzvaných třídnických dnů. Organizaci těchto aktivit má na starost vždy třídní učitel pro svou třídu. Při první návštěvě školy je nutné odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde).

Výuka na další týden je ke stažení v následujícím rozcestníku:

TŘÍDNICKÉ DNY PRO ŽÁKY DRUHÉHO STUPNĚ

Vážení rodiče,

V období od 8. 6. do 26. 6. 2020 bude ZŠ Vacov realizovat vzdělávací a socializační aktivity formou třídnických dnů pro žáky druhého stupně. Účast žáků je dobrovolná. Organizaci těchto aktivit má na starost vždy třídní učitel pro svou třídu – informace Vám byly zaslány třídním učitelem pomocí aplikace Školaonline.

Při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin (ke stažení zde). Upozorňujeme rodiče, že bez čestného prohlášení nelze dítě do školy přijmout.

Změny v provozu školy v souvislosti s hygienickým opatřením jsou podrobně zpracovány v samostatném dokumentu „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ (ke stažení zde). Před nástupem žáka do školy by bylo vhodné se s tímto dokumentem seznámit.

VÝUKA NA DALŠÍ TÝDEN

Vážení rodiče, milí žáci,

Výuka na další týden je ke stažení v následujícím rozcestníku:

Možnost aktivit pro žáky druhého stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT dalo základním školám možnost občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů v období od 8. do 30. června 2020.

Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení na prvním stupni ZŠ bude školní rok v ZŠ Vacov končit v pátek 26. 6. 2020. V období od 8. 6. do 26. 6. 2020 budou občasné vzdělávací a socializační aktivity formou třídnických dnů pro žáky druhého stupně realizovat vždy třídní učitelé se svou třídou. Účast žáků bude dobrovolná. O bližších informacích k organizaci těchto třídnických dnů Vás bude informovat třídní učitel prostřednictvím aplikace Školaonline.

Pravidla hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Naše škola se bude při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 řídit vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. (ke stažení zde).

Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází vyučující:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. března 2020),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Nová počítačová/jazyková učebna ZŠ Vacov

Na začátku roku 2019 zpracovalo vedení ZŠ Vacov projekt nové počítačové/jazykové učebny pro žáky školy. V listopadu 2019 jsme se dozvěděli, že naše žádost byla hodnocena kladně a byla v plném rozsahu podpořena. Úspěšnou realizaci nám zkomplikovala probíhající epidemie, ale objednané počítačové vybavení nakonec v pořádku dorazilo. Naši žáci se tedy mohou těšit z nové počítačové/jazykové učebny v hodnotě 1 milion korun. Učebna je vybavena novými žákovskými počítači s velkým monitorem, novými ergonomickými stoly a kvalitními židlemi. Počítače mají aktuální programové vybavení a každá PC stanice má také sluchátka s mikrofonem a související programové vybavení pro výuku cizích jazyků.

NP

Žádost o dotaci byla podána do výzvy „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, kterou vypsalo MAS Šumavsko. MAS Šumavsko rozdělí díky strategii Živé a šťastné Šumavsko do území cca 150 mil. Kč na realizaci projektů. Žádost mohly podávat všechny školy z oblasti Prachaticka a Vimperska, mezi které se rozdělovala celková částka cca 4,3 milionu korun. Mezi všemi žádostmi byla žádost ZŠ Vacov vyhodnocena jako nejlepší a byla v plném rozsahu podpořena.

Velké poděkování patří také panu starostovi a obci Vacov za podporu a předfinancování projektu.

MMR
Mas Šumavsko

Domácí příprava na další týden

Vážení rodiče, milí žáci,

Vyučující jednotlivých předmětů pokračují ve výuce na dálku. Žáci prvního stupně, kteří jsou přihlášeni k docházce do školy budou tuto výuku plnit ve svém dopoledním programu. Pro všechny ostatní je výuka ke stažení v následujícím rozcestníku: