Školská rada

Dne 23. 1. 2018 byla vyhlášena ředitelem školy volba nové školské rady. Do školské rady jsou voleni dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupci z obce Vacov.

Volba zástupců z řad rodičů probíhala dvoukolově. Volby proběhly 1. 3. 2018. Dostavilo se 27 zákonných zástupců. Zvoleny byly: paní Veronika Šťastná (14 hlasů) a paní Petra Klasová (6 hlasů).

28. 2. 2018 proběhla volba pedagogických pracovníků. Byla zvolena paní Jarmila Štouralová (10 hlasů) a paní Lucie Švihelová (2 hlasy).

Za zřizovatele – obec Vacov byli nominováni: paní Pavla Valtová a pan Zdeněk Novák.

Dne 22. 5. 2018 proběhla ustavující schůze nové školské rady. Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Veronika Šťastná.

McDonald’s Cup

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 proběhl 21. ročník Okresního kola McDonald´s cupu – celostátního fotbalového turnaje, určený žákům ZŠ. Na hřišti TJ Šumavan ve Vimperku jsme se utkali se školními družstvy z celého prachatického okresu ve věkové kategorii 4. a 5. tříd ZŠ. Nalosovány byly dvě skupiny: sk. A – ZŠ Národní Prachatice, ZŠ TGM Vimperk, ZŠ Vacov, ZŠ Husinec, ZŠ Netolice; sk. B – ZŠ Smetavova Vimperk, ZŠ Vodňanská Prachatice, ZŠ Šumavské Hoštice, ZŠ Zdíkov. Výsledky – Vacov – Husinec 2:1; TGM Vimperk – Vacov 0:1; Národní Prachatice – Vacov 2:2; Vacov – Netolice 0:1.

V souboji o 5. – 6. místo se ZŠ Vodňanská vyhráli chlapci z naší školy 1:0. ZŠ Vacov vzorně reprezentovali: Čtvrtník František, Josefík Matyáš, Mauric Vojtěch, Rejšek Vojtěch, Zloch František, Čejka Pavel, Česánek Kryštof, Čtvrtník Martin, Hořejš Jan, Mareš Tomáš, Horáčková Ema, Urbánek Jiří (střelci – Čtvrtník M., Rejšek V., Josefík M., Mareš T.)

10. 5. 2018 si v kategorii 1., 2. a 3. tříd zahráli a ZŠ Vacov opět úspěšně reprezentovali: Pála Sebastian, Voják Matyáš, Horáček Jonáš, Prokůpek Jan, Vinterová Lucie, Šašek Vojtěch, Boška Jiří a Josef, Čtvrtník Miroslav, Zloch Václav. Chlapci celkově uhráli krásné 3. místo, získali tak cenné medaile a pohár.

Chtěla bych tak poděkovat všem našim fotbalistům a jejich rodičům za podporu při realizaci naší výpravy, jmenovitě p. Františkovi Čtvrtníkovi a Martinovi Vojákovi za trenérské vedení a podporu celého týmu na hřišti.

Sladovna Písek

Zdravotní soutěž ČČK – postup do krajského kola :-)

Ve čtvrtek 17. května se v Prachaticích konalo okresní kolo soutěže Mladý zdravotník a Mladý záchranář. Během dopoledne děti ukázaly dovednosti z poskytování první pomoci, které se naučily.

Za I. stupeň soutěžily za naši školu dvě hlídky. Natálie Marášková, Jaroslava Nová, Anna Pšeničková, Julie Ševčíková a Terezie Šťastná získaly krásné 1. místo a tím si zajistily postup do krajského kola v Českých Budějovicích, kam pojedou v úterý 29. května.

Na stříbrném stupínku zdravotní části skončilo družstvo Vacov II. – Klára Appeltová, Veronika Hozmanová, Vojtěch Ptáček, Jindřich Špejzl a Nikola Šturmová, kteří ještě zazářili v části  „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“, kde skončili třetí. Za II. stupeň vybojovali v této části, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Aneta Lešáková, Adam Mészáros, Milan Sliacký, Adam Ševčík a Adam Švihel také 3. místo.

Všem soutěžícím gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Mamince Jarušky Nové děkuji za pomoc při přípravě na soutěž.

Dopravní soutěž mladých cyklistů – 3. místo

Ve čtvrtek 10. května se zúčastnila dvě družstva naší školy okresního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ v Prachaticích. Mladí cyklisté zdolávali překážky při jízdě zručnosti, jezdili podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti, kde každé porušení pravidel zaznamenali dohlížející policisté. V tělocvičně ošetřili zraněné figuranty a v počítačové učebně vyplnili testy, kde prokázali teoretické znalosti z pravidel silničního provozu. Mladší družstvo ve složení Jan Kaskoun, František Čtvrtník, Klára Appeltová a Nikola Šturmová skončilo na 8. místě. Starší cyklisté Aneta Lešáková, Zuzana Matoušová, Milan Sliacký a Adam Mészáros byli na pěkném 3. místě. V jednotlivcích obsadil 3. místo Milan Sliacký.

Všem cyklistům gratuluji a děkuji za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Atletika Zdíkov

Nové foto MŠ

    
  

Příměstský tábor 2018

Informace k příměstskému táboru 2018
Přihláška na příměstský tábor 2018

První termín je již plně obsazen.

Letní provoz v MŠ

Vážení rodiče, provoz v MŠ Vacov bude po dohodě se zřizovatelem v období letních prázdnin přerušen na 6 týdnů. Provoz bude ukončen dne 13. 7. 2018. Provoz bude opět zahájen dne: 27. 8. 2018.

Den Země

„Den Země“, který se i v České republice od roku 1990 slaví 22. dubna, byl v letošním roce zaměřený na celosvětové znečištění přírody plasty. Jeho téma vyhlásila pořádající organizace Earth Day Network a v Česku se do něj zapojila ekologická hnutí a další organizace. K tomuto dni se v současné době připojuje víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa.

Naše škola se k této akci přidala v pátek 20. dubna. Během dopoledne jsme uklidili nejen areál naší školy. Ve skupinkách se žáci vydali plnit úkoly na devíti stanovištích směrem na Ptákovu Lhotu. Všichni si z projektového dne odnesli nové informace a dobrý pocit z vykonané práce, ve smíšených družstvech si vzájemně pomáhali. Kapitáni dostali pochvalu za vzornou péči o mladší spolužáky a za úklid kolem naší školy chválíme všechny naše žáky.

PS: Víte že, …..přes 90 procent plastového odpadu se vůbec nerecykluje a každou minutu se do světových oceánů dostane takové množství plastu, že by naplnilo jedno nákladní auto. Přes milion lidí proto před letošním Dnem Země, který byl v neděli 22. dubna, požadovalo, aby velké korporace používající plastové obaly přijaly zodpovědnost za neustálý příliv nových a nových plastových obalů a přestaly vinu házet na spotřebitele.

Den Země

Sběr víček pokračuje

V letošním školním roce končí sběr víček od PET lahví a kovových víček v pátek 7. června. Pokud sbíráte a chcete podpořit dobrou věc, máte ještě dost času.

Za přinesená víčka po celý školní rok moooc děkujeme :-).

Pythagoriáda – školní kolo

Ve dnech 5.- 6.4.2018 proběhlo školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda, letos již 41. ročník. Soutěže se zúčastnili žáci 5. – 8. ročníku. Řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola je ten, který získal 10 a více bodů a postupuje tak do okresního kola.

Výsledky těch nejlepších soutěžících:

 1. Anna Janoušková (5. třída): 12 bodů
 2. Jindřich Špejzl, Jan Hořejš, Ema Horáčková (5. třída): 11 bodů
 3. Kryštof Jaromír Grygera (6. třída): 10 bodů
 4. Tereza Hermanová (5. třída), Marek Seidl (6. třída): 9 bodů
 5. Adam Ševčík (7. třída): 8 bodů

Matematický Klokan

Výsledky okresního kola

V okresním kole soutěžilo ve všech kategoriích celkem 1989 žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií okresu Prachatice. Vacovští žáci se mezi nimi rozhodně neztratili – v první stovce své kategorie se umístilo hned 31 žáků naší školy, za což jim patří velká pochvala.

Cvrček (2. a 3. třída)

 • Celkem v okrese: 611 žáků
 • ZŠ Vacov: 47 žáků
 • V první stovce: 13 žáků

Klokánek (4. a 5. třída)

 • Celkem v okrese: 541 žáků
 • ZŠ Vacov: 32 žáků
 • V první stovce: 7 žáků

Benjamin (6. a 7. třída)

 • Celkem v okrese: 457 žáků
 • ZŠ Vacov: 31 žáků
 • V první stovce: 8 žáků

Kadet (8. a 9. třída)

 • Celkem v okrese: 380 žáků
 • ZŠ Vacov: 19 žáků
 • V první stovce: 3 žáci

Nejlepší umístění našich žáků v přehledové tabulce – Klokan 2018

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelské volno

V pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 bude z provozních důvodů po dohodě se zřizovatelem ředitelské volno.