Projektový den – Trilopark

Ve středu a ve čtvrtek proběhla ve škole série projektových dnů pro všechny žáky školy. Navštívili nás skuteční paleontologové se svým mobilním triloparkem. V průběhu projektového dne žáci odkrývali třímetrovou dinosauří kostru a od jednoho z odborných lektorů si vyslechli poutavé povídání, jak sbírání zkamenělin probíhá ve skutečnosti a jak se praxe liší od toho, co děti běžně vídají ve filmech. Na druhém stanovišti si žáci vytvářeli vlastní odlitek vyhynulého živočicha, který si následně odnesli domů. Na třetím stanovišti byla rozmístěna široká paleta skutečných zkamenělin a žáci se o nich dozvěděli spoustu informací a mohli si je i osahat.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA – KERAMICKÝ KROUŽEK

V úterý 27. 9. od 13:00 proběhne krátká informační schůzka k organizaci kroužku. Schůzka bude v keramické dílně. Děti, které chodí do družiny si vyzvedneme v družině.
Těšíme se na Vás. Kateřina Smilová, Kateřina Kaskounová

Digitalizujeme školu

ZŠ Vacov je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.
Plakát povinné publicity.

Doučování žáků

ZŠ Vacov je zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Plakát povinné publicity.

Lyžařský kurz 2023

Lyžařský kurz je určen pro žáky 7. ročníku a bude nabídnut i žákům 8. a 9. ročníku.
Informace k lyžařskému kurzu

Nabídka kroužků

Informační schůzka pro rodiče 1. a 4. třídy

Ve čtvrtek 8. září 2022 proběhne informační schůzka pro 4. třídu od 15:30 a pro 1. třídu od 16:00.

Den otevřených dveří

  

Přivítání prvňáčků

Náboženství

Informace k výuce nábožensví
Přihláška na nábožensví

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NP

Organizace prvního týdne

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 proběhne od 8:00 zahájení školního roku a slavnostní přivítání prvňáčků. Všichni žáci budou končit nejpozději v 8:45. Provoz družiny a školní jídelny bude pro žáky zahájen od pátku 2. 9. Ve čtvrtek bude vedoucí školní jídelny a vychovatelky školní družiny k dispozici pro podávání přihlášek a řešení organizačních záležitostí se zákonnými zástupci žáků. Od pátku 2. 9. se výuka realizuje podle platného rozvrhu.

Oznámení o změně výše stravného

Oznámení o změně výše stravného od 1. září 2022

Rozloučení s 9. třídou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V posledním týdnu jsme se dozvěděli, že se na naší škole objevil nový nešvar v podobě nikotinových sáčků.

Nikotinové sáčky jsou relativně malé a nenápadné bílé sáčky o velikosti zhruba 2 cm. Nekouří se, ale vkládají se do úst pod horní ret nebo se v ústech po dobu několika minut přežvykují. Na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahují sáčky tabák, ale různé množství nikotinu. Nikotinové sáčky mohou velmi rychle poškodit zdraví uživatele a jsou silně návykové. To platí obzvláště pro děti a dospívající.

U dětských a mladých uživatelů se často vyskytují psychické problémy a rizikové chování spojené se závislostí a neschopností vydržet bez pravidelné dávky delší čas. Mezi časté projevy a důsledky užívání patří nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená produkce slin, poruchy pozornosti, bolesti hlavy či úzkosti.

Další nebezpečí nikotinových sáčků spočívá v tom, že je v nich obsah nikotinu vyšší než u dalších tabákových výrobků. Pokud dítě sáček spolkne, může dojít k závažné intoxikaci nikotinem, následnému bezvědomí, dokonce až k smrti.

Prosíme rodiče, aby se svými dětmi o tomto závažném problému hovořili a ohlídali tak jejich zdraví.