Předvánoční koncert ZUŠ

plakát na koncert 8.12.2015-barevný

Javorina

Poslední podzimní výlet jsme si s družinou udělali na Javorník, na místo zvané Javorina. Asi málokdo ví, že je zde v lese ukryta pohádková země, která se rozprostírá na Divotvorné hoře. Děti si tady prohlédly nejrůznější obrázky skřítků a lesních mužíčků, plnily přiložené úkoly, někde starší děti četly mladším zajímavosti o zdejších rodácích či místech.

Ve druhé části děti postavily skřítkům v přilehlém lese obydlíčka, samozřejmě z přírodního materiálu. Cestou domů jsme nasbírali všichni společně šišky, za kterých budeme v družině v brzké době něco vyrábět.

Pekárna Vacov

3. listopadu podnikly děti ze školní družiny exkurzi do vacovské pekárny. Paní Němcová je ochotně provedla všemi odděleními a ukázala, co se kde dělá. Děti obdivovaly u mapy, kam všude se dostanou výrobky z této pekárny, dověděly se mnoho z historie i současnosti pekárny.

Na závěr měla paní Němcová připravený test, kde děti prokázaly, co si z povídání zapamatovaly. A protože se osvědčily, byly odměněny koláčky, nutelovými koblížky nebo čerstvým křupavým rohlíčkem – jak kdo chtěl.

Děkujeme za umožnění exkurze a za zajímavé vyprávění.

Čestický brambor

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 proběhlo vyhlášení výtvarné a literární soutěže Čestický brambor. S dětmi jsme se dostavili do Lidového domu v Česticích, kde byl připraven bohatý doprovodný program a malé občerstvení. Děti z naší školy získaly velmi pěkná umístění. Oceněným gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Literární část

  • Kryštof Jaromír Grygera – 1. místo (poezie)
  • Marek Seidl – 2. místo (poezie)
  • Jakub Ptáček – 3. místo (próza)
  • Klára Matoušová – 3. místo (poezie)

Výtvarná část

  • Kolektiv 2. třídy – 1. místo (prostorová práce)
  • Kolektiv 1. třídy – 2. místo (prostorová práce)
  • Daniela Hadravová, Lenka Nováková, Kristýna Vojáková – 1. místo (prostorová práce)
  • Veronika Jírovcová, Zuzana Rychtářová, Kateřina Zlochová – 1. místo (prostorová práce)

Přečíst celé »

Nová pravidla pro vstup do školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo po tragické události ve Žďáru nad Sázavou metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti (č. j. MŠMT-1981/2015-1). Na základě tohoto doporučení realizovala Základní škola Vacov nezbytné kroky pro zajištění bezpečnosti žáků. Ve školní budově byly instalovány zabezpečovací prvky. Od prvního prosince 2015 bude zaveden dvouměsíční zkušební režim vstupu do budovy. Kompletní verze pravidel vstupu do budovy bude vypracována na základě analýzy zkušebního režimu a od února 2016 bude k dispozici na webových stránkách školy. Se základními pravidly vstupu do školy budou žáci seznámeni třídním učitelem ve škole. Informace o hlavních pravidel přístupu do budovy najdete v dokumentu: Nová pravidla pro vstup do budovy
Školní řád Zš a mš Vacov

Vánoční jarmark s vypouštěním balónků

balonky

Týdenní pobyt v Londýně očima žákyň osmé třídy

OPVK

V neděli 1. listopadu v pravé poledne jsme vyrazili dvoupatrovým autobusem v rámci projektu Přečíst, porozumět, poznat svět na jazykově-vzdělávací pobyt do Londýna. Přejeli jsme Německo, Nizozemí, Belgii a Francii. Ve Francii nás čekala pasová kontrola. Poté následovala dvouhodinová plavba trajektem. Celou noc skoro nikdo nespal, protože jsme měli autobusovou lochnesku – Petra Koláře. V brzkých ranních hodinách jsme konečně dorazili do anglického přístavu a odtud do Londýna to trvalo už jen asi dvě hodiny.

Pro Londýn je typických mnoho věcí a také je zde spousta zajímavostí. Zmiňme jen hrstku z nich, např. double decker, Big Ben, Tower Bridge, londýnské metro atd. Toto všechno jsme prošli. Třeba při návštěvě London Eye jsme měli Londýn jako na dlani. Pak jsme se zastavili u Big Benu, zvonu, který je schován ve věži. Před Buckinghamským palácem neboli sídlem královské rodiny jsme měli možnost vidět na vlastní oči výměnu stráží. Prošli jsme se po Tower Bridge, po starém mostě s velmi zajímavou mechanikou. Někteří si zaplatili vstup do muzea voskových figurín Madame Tussauds. Jeden den jsme strávili v jižní Anglii, kde jsme obdivovali křídové útesy a v akváriu žraloky. A takto bychom mohli dlouho pokračovat.

Skoro každý den jsme cestovali metrem, kde jsme si připadali jako v bludišti, jelikož londýnské metro je složeno ze 14 tras. Nejhorší situace nastávala vždy k večeru, kdy metra se plnila až k prasknutí. Někdy jsme se museli rozdělit i na několik menších skupin, abychom se přepravili na domluvené místo. Naštěstí všechny skupiny byly vždy doprovázeny někým z pedagogů.

Každý z nás bydlel v rodině, někdo v černošské, někdo v bělošské. Překvapovaly nás poměrně malé místnosti, které jsou ve zdejším kraji ale naprosto standartní. Ocenili jsme, že jsme mohli anglicky konverzovat hned, jak jsme ráno vstali. K snídani a k obědu nám dali lehké jídlo, ale k večeři byly porce jako pro slona. Nikdo si na rodinu nestěžoval.

Poslední den v Londýně jsme se učili v anglické škole. O polední přestávce byl výšlap k nultému poledníku. Na každém kroku nás doprovázely veverky, ostatně jako po celém městě.

K večeru nás čekalo milé překvapení, jízda pravým londýnským double deckerem a malá zastávka v nákupním centru.

Zpáteční cesta ubíhala rychle. Velké poděkování patří všem, kdo se na celé akci podíleli.Nakonec chceme dodat, že Londýn byl úžasný a přestože to byl náročný týden, budeme na něj dlouho vzpomínat.

Den otevřených dveří

V sobotu 17. října 2015 pořádala ZŠ a MŠ Vacov den otevřených dveří u příležitosti 70. výročí otevření budovy základní školy a 360. výročí první zmínky o vacovském školství.

V 10 hodin proběhlo slavnostní zahájení panem ředitelem Mgr. Josefem Mrázem, které zpestřili žáci hrou na hudební nástroje, zpěvem a tanečkem. Každou hodinu následovaly komentované prohlídky, které sklidily velký zájem. Každý měl možnost zavítat do půdních prostor až po přízemí a vše důkladně prozkoumat. Děti nejvíce času strávily ve školní družině, kde si mohly samy zhotovit různé výrobky. Dospělí zejména obdivovali interaktivní tabule, na jedné z nich si interaktivitu zájemci osobně vyzkoušeli. Na konci prohlídky následovalo občerstvení ve školní jídelně a každý si mohl na památku odnést malý dáreček.

Návštěvnost byla hojná, sešlo se na 150 žáků a učitelů, ať už bývalých či současných. Škola byla vyzdobena nejen dobovými fotografiemi, učebnicemi, třídními knihami, učebními pomůckami, ale i pracemi současných žáků školy. V několika učebnách byla projektována videa jak z historie, tak ze současnosti.

Někteří návštěvníci pak zavítali i do budovy mateřské školy. Zde se seznámili s jejím nynějším chodem, prohlédli si vyzdobené třídy a chodby, mnozí se mohli najít i na starších fotografiích.

Víčka pro Martinku a pro Kubíka

Od začátku nového školního roku sbíráme plastová víčka od PET lahví + kovová víčka od skleněných lahví. Minulé roky jsme víčka sbírali pro Martinku ze Čkyně. V letošním školním roce nasbíraná víčka rozdělíme mezi Martinku a Kubíka z Bukovníku. Kubíkovi pomůžeme uhradit nákladný specializovaný léčebný program Klim-therapy v Klimkovicích.

Vybíráme každý den před první vyučovací hodinou (7.40 – 8.00 hod.) u učebny 1. ročníku. Předem děkujeme za přinesení:-).

p1050088

Londýn

Fotogalerie z Londýna:

V rámci projektu ZŠ Vacov s názvem Přečíst, porozumět, poznat svět vyrazila v neděli velká skupina žáků a pedagogů ZŠ Vacov na jazykově-vzdělávací pobyt do Velké Británie. Po dvanácté hodině opustil autobus Vacov, po třetí hodině překročil hranice s Německem, okolo desáté večer se přesouval přes Holandsko, kolem sedmé ráno dorazil autobus do Velké Británie a po půl deváté byli všichni v pořádku v Londýně a začal program.

V pondělí probíhala celodenní prohlídka Londýna. Žáci navštívili londýnské nábřeží, Tower Bridge a mnoho dalšího. Program prvního dne byl zakončen rozchodem na Trafalgar Square a v podvečerních rodinách byli žáci rozděleni do rodin a ubytováni.

V úterý se žáci a učitelé opět pohybovali po Londýně. Navštívili například Buckinghamský palác, Big Ben, ST. James park s ochočenými veverkami, projeli se na obřím kole London Eye den zakončili večerní procházkou kolem Temže. Do fotogalerie bylo přidáno pár fotek z úterního programu.

Ve středu proběhl celodenní výlet na pobřeží. Žáci navštívili Brighton a podmořské akvárium.

Ve čtvrtek se uskutečnila návštěva přírodovědného muzea, návštěva muzea voskových figurín a výlet lodí po Temži. Odpoledne byl první tříhodinový blok výuky AJ s rodilým lektorem.

V pátek ráno se žáci rozloučili v rodinách a dopoledne měli výuku AJ. Poté proběhl výlet na nultý poledník a loď Cutty Shark. Odpoledne pak proběhl další blok výuky AJ.

Stále něco děláme…

Od začátku školního roku jsme v jednotlivých odděleních školní družiny ladili programy jednotlivých dnů. Konečně by se dalo říci, že je zaběhnuto a děti opět přivykly školnímu režimu. Také v družině už si děti zapsaly do hlaviček jakýsi pomyslný rozvrh a pamatují si, co se který den děje. Na určitý den se těší „tvořivci“, protože správně tuší, že se bude něco vyrábět. Na jiný den nemohou dospat „sportovci“, dobře ví, že si užijí pohybových her a soutěží. A další den se líbí „malířům“.

Ve fotogalerii přinášíme alespoň malou ochutnávku výrobků za září a říjen. Mnohé práce už si děti odnesly domů, malou výstavu jste mohli shlédnout na Dni otevřených dveří u příležitosti výročí školy.

Výročí školy – dílničky v družině

I školní družina přispěla svou troškou k výročí školy, a to v podobě tvořivých dílen. Děti i dospělí se zde mohli vytvořit svůj vlastní výrobek z papíru, bavlnek, flitrů a dalších materiálů. Ani jsme netušili, jak se dílničky ujmou. S chutí zde pracovaly všechny generace – děti, maminky i babičky. Nejvíce se líbily skládané ozdobné krabičky a vyšívání kytiček do barevného papíru. Každý si svůj výrobek mohl odnést domů. Bylo příjemné pozorovat společné tvoření několika generací.

Halloweenský sportovní den

Děti ze školní družiny si prožily sportovní den ve stylu Halloweenu. Děti ze všech oddělení společně soutěžily se symbolem dýně. Nosily dýni na hlavě (namalovanou na papírové čepičce), metaly dýni košťaty mezi překážkami a házely do dýňové tlamy molitanové míčky. Všechny děti prokázaly sportovní chování, což bylo hlavním smyslem celého odpoledne. Proto si každý právem zasloužil sladkou odměnu a upomínkový list. Ten si děti, které ještě potom zůstávaly v družině, s chutí vymalovaly. Kdo musel odejít, nesl si list nevymalovaný, avšak moc nás potěšilo, že mnohé děti se druhý den přišly pochlubit krásně barevným upomínkovým listem. Klárka Appeltová měla dokonce list po okrajích opálený, takže vypadal dokonale.

Nové fotogalerie MŠ

    

Třídní schůzky

1. třídní schůzky se uskuteční ve středu 21. 10. 2015 od 15:30 na I. stupni a od 16:00 na II. stupni.