Změna videovýuky AJ

Páteční výuka AJ musela být z organizačních důvodů zrušena. Jedná se o následující hodiny: AJ8 od 9:00, AJ7 od 10:00 a AJ9 od 11:00. Učivo naplánované na dnešní výuku AJ bude zasláno přes aplikaci Školaonline. Děkujeme za pochopení.

Přerušení provozu MŠ – POZOR ZMĚNA

V souladu s ustanovením paragrafu 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, paragrafu 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání), v platném znění a po projednání se zřizovatelem školy, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy z organizačních důvodů

od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020.

V pondělí 2. listopadu 2020 bude také přerušen provoz MŠ z důvodu odstavení dodávky elektrické energie. Podle informací od firmy EON nepůjde ve velké části Vacova včetně budovy MŠ elektrický proud od 7:30 do 15:30. V tento den není možné zajistit dětem v MŠ teplo (budova je vytápěna el. proudem) a obědy. Po konzultaci se zřizovatelem bude školka uzavřena i v tento ten.

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 3. 11. 2020.

Ve Vacově dne 16. 10. 2020 Mgr. Josef Mráz v.r.

DISTANČNÍ VÝUKA – 19. – 23. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

zadání distanční výuky od pondělí 19. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 najdete v následujícím rozcestníku. Děkujeme za spolupráci.

Plán videokonferencí na tento týden:

NP

Ošetřovné z důvodu uzavření školy

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon bude ještě projednávat Poslanecká sněmovna.

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy a dokládat jej. Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Distanční výuka 14. – 16. 10

Vážení rodiče, milí žáci,

zadání distanční výuky od středy 14. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020 najdete v následujícím rozcestníku. Děkujeme za spolupráci.

Plán videokonferencí na tento týden:

NP

Uzavření školy – distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vláda ČR č. 1022 o přijetí krizových opatření se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Od středy 14. 10. 2020 přecházíme plynule ne distanční formu výuky. Distanční výuka bude probíhat obdobně jako v jarních měsících. Na www stránkách školy bude v úterý 13. 10 a v neděli 18. 10. 2020 večer uveřejněno zadání distanční výuky na týden pro konkrétní třídu. V dokumentu bude přesně a jasně vymezeno, které úkoly mají žáci posílat průběžně a které se budou kontrolovat až při prezenční výuce. Odkaz na stránku se zadáním bude také zaslán žákovi i zákonnému zástupci prostřednictvím aplikace Školaonline. Pedagogičtí pracovníci školy budou také realizovat videokonference. Odkaz na videokonference bude dostupný na úvodní stránce ZŠ Vacov. Rozvrh plánovaných videokonferencí na tento i příští týden bude doplněn v průběhu dne.

Upozorňujeme, že distanční výuka je od letošního školního roku roku povinná. Hodiny distanční výuky se budou zapisovat do třídní knihy. Zákonný zástupce je povinen omluvit žáka, který se nebude moci z nějakého důvodu účastnit distanční výuky.

Žáci, kteří zůstávají doma na distančním vzdělávání mají automaticky odhlášený oběd. I tito žáci mají ale možnost odebírat oběd do jídlonosičů v rámci školního stravování. Pro přihlášení a odebírání obědů žáků na distančním vzdělávání kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Podařilovou.

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy. Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. Pro vydání potvrzení preferujeme elektronickou komunikaci. Svůj požadavek napište na email: reditel@zsvacov.cz, potvrzení s elektronickým podpisem Vám zašleme na email. V případě potřeby bude potvrzení osobně vydáváno ve středu 14. 10. od 8:00 – 12:00 v kanceláři ředitele školy.

ZŠ Vacov má k dispozici zápůjční fond notebooků, případně stolních počítačů. V případě zájmu o zapůjčení vybavení, kontaktujte svého třídního učitele. Žádosti o zapůjčení musíme individuálně vyhodnotit, nejsme schopni zajistit vybavení pro všechny žáky na distančním vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.

DISTANČNÍ VÝUKA 7. A 9. TŘÍDA

Materiály pro distanční výuku pro žáky 7. a 9. třídy na týden od 12. 10. do 16. 10. 2020 najdete pod následujícími odkazy:

Výuka v následujících týdnech – aktualizace

Vážení rodiče,

vláda zveřejnila „sadu opatření pro školy od 12. října do 23. října 2020“. Mateřské školy, I. stupně základní školy a školní družiny fungují nadále v běžném režimu. Pro II. stupeň základní školy byla zavedena střídavá výuka. V týdnu od pondělí 12. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020 bude 6. a 8. třída vzdělávána prezenčně ve škole, 7. a 9. třída zůstane doma na distanční výuce. V týdnu od pondělí 19. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 bude 7. a 9. třída vzdělávána prezenčně ve škole a 6. a 8. třída zůstává doma na distančním vzdělávání.

Prezenční výuka bude probíhat jako při běžném provozu – dle platného rozvrhu. Platí všechna dosavadní opatření (roušky, dezinfekce, větrání, atd.)

Distanční výuka bude probíhat obdobně jako v jarních měsících. Na www stránkách školy bude v neděli večer uveřejněno zadání výuky na dálku na celý následující týden pro konkrétní třídu. V dokumentu bude přesně a jasně vymezeno, které úkoly mají žáci posílat průběžně a které se budou kontrolovat až při prezenční výuce. Odkaz na stránku se zadáním bude také zaslán žákovi i zákonnému zástupci prostřednictvím aplikace Školaonline. Pedagogičtí pracovníci školy budou také realizovat videokonference. Odkaz na videokonference bude dostupný na úvodní stránce ZŠ Vacov. Rozvrh videokonferencí na první týden distanční výuky:

 • PO – 8:00 – ČJ7
 • PO – 8:55 – ČJ9
 • PO – 9:55 – AJ7
 • ÚT – 8:00 – M7
 • ÚT – 8:55 – M9
 • ÚT – 10:50 – AJ9
 • ST – 8:00 – NJ7
 • ST – 9:55 – ČJ9
 • ČT – 8:00 – ČJ7
 • ČT – 8:55 – M7
 • ČT – 9:55 – CH/PŘ9
 • ČT – 10:50 – NJ9
 • PÁ – 8:55 – M9

Upozorňujeme, že distanční výuka je od letošního školního roku roku povinná. Hodiny distanční výuky se budou zapisovat do třídní knihy. Zákonný zástupce je povinen omluvit žáka, který se nebude moci z nějakého důvodu účastnit distanční výuky.

Žáci, kteří zůstávají doma na distančním vzdělávání mají automaticky odhlášený oběd. I tito žáci mají ale možnost odebírat oběd do jídlonosičů v rámci školního stravování. Pro přihlášení a odebírání obědů žáků na distančním vzdělávání kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Podařilovou.

ZŠ Vacov má k dispozici zápůjční fond notebooků, případně stolních počítačů. V případě zájmu o zapůjčení vybavení, kontaktujte svého třídního učitele. Žádosti o zapůjčení musíme individuálně vyhodnotit, nejsme schopni zajistit vybavení pro všechny žáky na distančním vzdělávání.

Rozvrh videokonferencí na termín 19. – 23. 10 pro žáky 6. a 8. třídy uveřejníme v příštím týdnu. V týdnu 26. 10. – 30. 10. 2020 vyhlásila vláda prodloužené podzimní prázdniny.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení výuky plavání

Vážení rodiče,

na základě dnešního nařízení vlády jsou od zítřka (pátek 9. 10.) uzavřené všechny bazény. Plánovaná výuka plavání 2. a 3. třídy nebude. Žáci se budou učit ve škole dle platného rozvrhu. Děkujeme za pochopení.

Předškoláci na Chalupské slati

V úterý 22. září třída předškoláků vyrazila na výpravu za poznáním šumavské přírody. Naším cílem se stala Chalupská slať, kde pro nás lektorka Střediska environmentální výchovy NP Šumava připravila zajímavý program. Děti se pomocí her seznámily se vznikem rašeliniště, poznávaly rostliny, stromy a keře. Také se zkoušely proměnit od vajíček, přes housenky a kukly v motýly. Cestou je provázel skřítek Rašeliníček a jeho pomocníci – víla Jeřabinka, Vrbinka, Březinka a skřítek Borováček. Na konci poválkového chodníčku vedoucího rašeliništěm, kde pozorovaly borůvky a jim podobné vlochyně i krásně červené brusinky, se děti pokochaly pohledem na jezírko s ostrůvky. Léto se s námi loučilo pěkným teplým počasím a šumavská příroda se ukazovala v celé své kráse.

Děti zajímala i samotná cesta na Šumavu, pozorovaly vesnice, kterými autobus projížděl, koně a krávy na pastvě, Javorník s rozhlednou a středisko zimních sportů Zadov.

Výlet byl pro děti zcela zadarmo, vše bylo hrazeno z projektu „Podpora žáků a pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Vacov“.

Dagmar Čtvrtníková

Kariérové poradenství

NP.

OMEZENÍ PROVOZU ŠD

Od 1. 10. 2020 do odvolání bude provoz školní družiny každý den omezen do 16:00 (z důvodu nepřítomnosti vedoucí vychovatelky školní družiny paní Filipové). Děkujeme za pochopení

Naši prvňáčci

V úterý 1. září nastoupilo do naší první třídy 14 chlapců a 7 dívek. Ani lešení kolem budovy školy, roušky a epidemiologická opatření nezabránily slavnostnímu pasování na žáky naší školy. Celé pasování nám na památku nafotil dědeček prvňáčka Péti Škopka, pan Václav Škopek. Za pěkné fotky mu moooc děkujeme:-). Veliké poděkování patří i obci Vacov, která tento týden poslala každému prvňáčkovi na účet ve školní pokladně 3.000,- Kč :-).

Odložení kroužků

Vážení rodiče, milí žáci,

měli jsme pro Vás připravenou nabídku kroužků na školní rok 2020/2021. V tuto chvíli jsme se na doporučení ministerstva školství rozhodli zahájení kroužků odložit. Pokud se epidemická situace zlepší, jsme připraveni otevřít kroužky v průběhu roku.

Děkujeme za pochopení

Videokonference pro rodiče žáků 4. třídy

vstoupit do videokonference