Pythagoriáda – školní kolo

Ve dnech 5.- 6.4.2018 proběhlo školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda, letos již 41. ročník. Soutěže se zúčastnili žáci 5. – 8. ročníku. Řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola je ten, který získal 10 a více bodů a postupuje tak do okresního kola.

Výsledky těch nejlepších soutěžících:

 1. Anna Janoušková (5. třída): 12 bodů
 2. Jindřich Špejzl, Jan Hořejš, Ema Horáčková (5. třída): 11 bodů
 3. Kryštof Jaromír Grygera (6. třída): 10 bodů
 4. Tereza Hermanová (5. třída), Marek Seidl (6. třída): 9 bodů
 5. Adam Ševčík (7. třída): 8 bodů

Příměstský tábor 2018

Informace k příměstskému táboru 2018
Přihláška na příměstský tábor 2018

Matematický Klokan

Výsledky okresního kola

V okresním kole soutěžilo ve všech kategoriích celkem 1989 žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií okresu Prachatice. Vacovští žáci se mezi nimi rozhodně neztratili – v první stovce své kategorie se umístilo hned 31 žáků naší školy, za což jim patří velká pochvala.

Cvrček (2. a 3. třída)

 • Celkem v okrese: 611 žáků
 • ZŠ Vacov: 47 žáků
 • V první stovce: 13 žáků

Klokánek (4. a 5. třída)

 • Celkem v okrese: 541 žáků
 • ZŠ Vacov: 32 žáků
 • V první stovce: 7 žáků

Benjamin (6. a 7. třída)

 • Celkem v okrese: 457 žáků
 • ZŠ Vacov: 31 žáků
 • V první stovce: 8 žáků

Kadet (8. a 9. třída)

 • Celkem v okrese: 380 žáků
 • ZŠ Vacov: 19 žáků
 • V první stovce: 3 žáci

Nejlepší umístění našich žáků v přehledové tabulce – Klokan 2018

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelské volno

V pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 bude z provozních důvodů po dohodě se zřizovatelem ředitelské volno.

Třídní schůzky

Ve středu 11. 4. se konají třídní schůzky. V 1., 2. a 3. třídě začínají schůzky společnou částí od 15:30. Od 16:00 do 17:00 pak následují individuální konzultace ve všech třídách. Na třídních schůzkách nebude k dispozici paní učitelka Kohoutová, z důvodu pracovní neschopnosti.

Fotogalerie MŠ

    
    
    

Vítězství v krajském kole

Velký úspěch vybojovala Ema Horáčková (žákyně 5. třídy ZŠ Vacov). V matematické soutěži Pangea porazila více než 500 stejně starých soutěžících a získala v Jihočeském kraji 1. místo. Neztratila se ani v celostátním porovnávání, kde mezi více než 9000 žáky obsadila 64. místo a jen těsně jí unikl postup do finálového kola.

Oznámení strávníkům školní jídelny

Oznamujeme nepřítomnost vedoucí školní jídelny v období 3. 4. – 11. 4. 2018. Přihlašování a odhlašování stravy lze uskutečnit přes internet www.strava.cz, e-mailem na adrese jídelna@zsvacov.cz a u vedoucí kuchařky paní Šoulové. Platby stravného v hotovosti budou možné od 12. 4. 2018.

Děkujeme za pochopení.

Poprvé ve školních lavicích

Ve čtvrtek 22. března 2018 do 1. třídy ZŠ ve Vacově zavítali předškoláčci z MŠ s paní učitelkami. Prvňáčci ukázali svým kamarádům, jak začínají vyučovací hodinu, jak se naučili číst a počítat. Společně si pak zahráli hry se svými jmény a zazpívali si několik písniček. Předškoláci si vyzkoušeli také práci v lavicích, plnili různé početní a písmenkové úkoly. Odměnou jim byl nejenom potlesk, ale i krásné sluníčkové razítko. Ze školy si všichni odnášeli svoji Knížku předškoláka a první školní zážitky.

TURNAJ VE HŘE KIN-BALL

Ve středu 28. 3. 2018 se v tělocvičně ZŠ Vacov odehrál již třetí ročník turnaje žáků druhého stupně ZŠ Vacov, ZŠ Zdíkov a ZŠ Stachy ve hře Kin-ball. Celý turnaj se dohromady skládal ze tří miniturnajů – uskutečnily se zápasy v kategoriích dívky, chlapci a mix. Celkové prvenství v turnaji obhájila již potřetí ZŠ Zdíkov. Domácí družstvo ZŠ Vacov skončilo na druhém místě.

Zápis do MŠ

Oznámení strávníkům školní jídelny

Žádáme všechny strávníky školní jídelny, kteří hradí obědy hotovostní platbou, aby zaplatili stravné na duben 2018 do konce měsíce března, tj. do 29. 3. 2018. Důvodem je nepřítomnost vedoucí školní jídelny od 3. 4. 2018 do 11. 4. 2018. V této době nebude možné stravné platit v hotovosti.

Děkujeme za pochopení

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek

Dne 21. 3. 2018 se žáci ZŠ Vacov zúčastnili okrskového kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, pořádanou DDM Vimperk. Tréma byla veliká, ale žáci dosáhli skvělých úspěchů.

Školu reprezentovali ve třech kategoriích. Nultou kategorii (žáci 1. – 3. tříd) vyhrála Eliška Chaloupková a na druhém místě se umístil Vojtěch Potužník. Oba jsou žáci 3. třídy.

V 1. kategorii (žáci 4. a 5. tříd) nás zastupovalo pět soutěžících z páté třídy. Na 3. místě se umístila Klára Appeltová. Velká gratulace patří Jindřichu Špejzlovi, který tuto kategorii vyhrál a 5. 4. 2018 bude školu zastupovat na okresním kole v DDM Prachatice.

Úspěch sklidila i Veronika Jírovcová, která obsadila 3. místo ve 2. kategorii (žáci 6. a 7. tříd).

Všem zúčastněným moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Půlnoční překvapení – Školní ples