Stříbrný stupínek v okresním kole Přírodovědného klokana

Tomáš Mareš z 9. třídy vacovské školy obsadil úžasné 2. místo v okresním porovnávání znalostí v rámci soutěže Přírodovědný klokan (kategorie Kadet – 8. a 9. třída).

Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obsahuje dvacet čtyři zapeklitých otázek z různých přírodovědných oborů (zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, matematika). Za správnou odpověď lze získat tři, čtyři nebo pět bodů podle obtížnosti otázky. Za chybnou odpověď se jeden bod odečítá, čímž se stává soutěž napínavější.

Tomáš získal celkem 82 bodů, tím překonal téměř tři stovky soutěžících z celého prachatického okresu, jen jeden jediný soupeř byl (o dva body) lepší. Tomášovi ze srdce gratulujeme.

Testování ve školách

Vážení rodiče,
v termínech 22.11. 2021 a 29.11.2021 proběhne plošné antigenní testování ve školách. V případě, že u žáka vyjde pozitivní antigenní test, je třeba, aby byl výsledek ověřen konfirmačním PCR testem. Společným cílem je co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit výsledek pozitivity antigenního testu dítěte. Jihočeské nemocnice z tohoto důvodu vyčlenili vždy v pondělí dopoledne a v stejně tak v úterý dopoledne prostor pro rychlé provedení PCR testů. Vyhrazený čas je určený s vazbou na plošné testování ve školách, není možné jej chápat tak, že u dětí bude prováděn PCR test kdykoli standartně bez rezervace termínu.

V případě pozitivního antigenního testu je nejdříve nutné, aby zákonní zástupci kontaktovali praktického lékaře pro děti a dorost a požádali o vystavení elektronické žádanky (lékař žádanku odesílá v elektronickém systému ISIN) až poté se může dítě dostavit k provedení PCR testu, popř. může být termín rezervován.

Pozitivita žáka z antigenního testu automaticky neznamená, že musí být k PCR testu indikována celá rodina či další osoby blízkého kontaktu. Prosíme zákonné zástupce, aby vyčkali až na výsledek PCR testu dítěte a až poté řešili vzniklou situaci, a to dle výsledku testu dítěte.

Žádost

Důrazně žádáme rodiče, aby neposílali své děti do školy a školky v případě, že vykazují známky jakéhokoliv onemocnění.

děkujeme

Karanténa předškoláků

Dnes (15. 11. 2021) byl potvrzen kontakt s pozitivní osobou ve třídě předškoláků. Karanténa se bude pravděpodobně týkat všech dětí, kteří byly ve třídě předškoláků ve čtvrtek 11. a v pátek 12. 11. 2021. Zítra budeme kontaktovat Krajskou hygienickou stanici. Jakmile budeme vědět podrobnosti, pošleme informace rodičům na email.

Zítra (16. 11. 2021) bude třída předškoláků ještě otevřena, ale jen v provizorním režimu – jen po nezbytně nutnou dobu

Žádost o ošetřovné je možné vystavit rodičům žáků v elektronické podobě a zaslat na email. V případě zájmu o vystavení OČR kontaktujte ředitele školy – reditel@zsvacov.cz.

Předběžné informace ke karanténě: Hygienická stanice by rodiče dětí měla kontaktovat a objednávat na PCR test. Pokud dítě 5 – 7 den karantény absolvuje PCR test s negativním výsledkem, je karanténa 7 den ukončena. Pokud test neproběhne, je karanténa nařízena na 14 dní.

1. třída – schůzka

Mimořádná informační online schůzka 1. třídy ohledně distanční výuky. Dnes 15. 11. od 17:30 v místnosti – Kateřina Kaskounová.

Karanténa 1. třídy a některých žáků 3. třídy

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) jsme dnes (15. 11. 2021) obdrželi rozhodnutí Krajské hygienické stanice o karanténě některých žáků 1. a 3. třídy ZŠ Vacov. Podrobné informace budou ještě dnes zaslány rodičům přes školaonline a na email.

Vzdělávání v 1. třídě bude od 16. 11. 2021 zajištěno distančním způsobem. S bližšími informacemi bude rodiče kontaktovat třídní učitelka K. Kaskounová. Ve 3. třídě zůstává většina dětí ve škole na prezenční výuce. Žáky v karanténě si bude kontaktovat paní učitelka D. Kohoutová

Žádost o ošetřovné je možné vystavit rodičům žáků do 10 let. V případě zájmu o vystavení OČR kontaktujte ředitele školy – reditel@zsvacov.cz.

Obědy jsou všem žákům v karanténě automaticky odhlášené od úterka na celý týden. V době distanční výuky je ale možné obědy za dotovanou cenu odebírat. V případě zájmu odebírat obědy, kontaktujte vedoucí školní jídelny na: jidelna@zsvacov.cz

Karanténa 4. třídy

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) jsme dnes (14. 11. 2021) obdrželi rozhodnutí Krajské hygienické stanice o karanténě žáků 4. třídy ZŠ Vacov. Podrobné informace budou ještě dnes zaslány rodičům přes školaonline a na email.

Vzdělávání bude v týdnu od 15. 11. 2021 zajištěno distančním způsobem. S bližšími informacemi bude rodiče kontaktovat třídní učitelka K. Roučková.

Žádost o ošetřovné je možné vystavit rodičům žáků do 10 let. V případě zájmu o vystavení OČR kontaktujte ředitele školy – reditel@zsvacov.cz.

Obědy jsou všem žákům 4. třídy automaticky odhlášené na celý týden. V době distanční výuky je ale možné obědy za dotovanou cenu odebírat. V případě zájmu odebírat obědy, kontaktujte vedoucí školní jídelny na: jidelna@zsvacov.cz

Říjen v MŠ

    

Třídní schůzky

Vážení rodiče, z důvodu aktuální situace jsme se rozhodli částečně přesunout třídní schůzky do online prostoru.

V první až čtvrté třídě Vás o režimu třídních schůzek budou informovat třídní učitelé.

V páté až deváté třídě se budou třídní schůzky konat online v úterý 9. 11. nebo ve středu 10. 11. 2021. Učitelé budou k dispozici ve svých videomístnostech v níže uvedených časech:

V úterý budou na www stránkách uveřejněny odkazy na videokonferenční místnosti. Stačí na odkaz kliknout a musíte být přihlášeni libovolným googleúčtem. Učitel Vás poté do místnosti vpustí, pokud nebude místo obsazené jiným rodičem. Je tedy někdy třeba vytrvat a zkusit to vícekrát.

Případně je také možné, domluvit si individuální osobní schůzku s učitelem. V tomto případě kontaktujte příslušného učitele na email nebo přes aplikaci školaonline.

Den s obnovitelnými zdroji ve Volyni

V úterý 12. října se osmáci a deváťáci vypravili do Volyně na tradiční exkurzi v tamní průmyslové škole. Pro žáky zde byl připraven velmi zajímavý program zaměřený na seznámení se s moderními technologiemi výroby energie a novými trendy ve stavebnictví, které vedou k významným energetickým úsporám.

Představeny byly všechny obory, které lze na SPŠ a VOŠ Volyně studovat. Nejzajímavější byly ukázky práce na CNC strojích, které jsou budoucností mnoha technických průmyslových oblastí. Celé velmi podařené dopoledne bylo zakončeno chutným obědem a samozřejmě cestou domů do Vacova.

Velmi děkujeme pracovníkům SPŠ za přínosný zážitek a skvělou přípravu tohoto projektu. Již nyní se těšíme na další spolupráci.

Říjen u předškoláků

Začátkem října se u předškoláků nesly dozvuky ze setkání s ježčími návštěvníky naší školky Bodlinou a Borůvkou a už tu byl zážitek další. Tentokrát mnohem „nebezpečnější“, hlavně pro paní učitelky.

Naši školku totiž navštívila užovka červená jménem Agáta, opět ze záchranné stanice v Třeboni. Děti projevily odvahu, každý si Agátu pohladil a až na pár výjimek nejen u dětí, ale i u paní učitelek, si ji dokonce nechaly položit za krk. Zjistily, že had není kluzký, naopak, že má krásně hladké tělíčko. Dozvěděly se také spoustu nových informací o životě hadů, například, že had neslyší a pach rozpoznává jazykem. Na závěr celého programu se naučily básničku a vytvořily si svého hada – papírového.

Od hadů jsme poté přešli k dalším zvířátkům, tentokrát z pohádkové říše a prožili týden s drakem. Bohužel nám nepřálo počasí a nedostavil se potřebný vítr a dračí vycházka se moc nepovedla. I když se paní učitelka hodně snažila a běhala s drakem po louce jak o život, drak ne a ne vzlétnout. Takže stále čeká ve školce na vítr a na svojí příležitost. Tak si každý alespoň vyrobil svého draka – „Jablečňáka“.

Krásné podzimní počasí nás lákalo na vycházky spojené se sbíráním kaštanů, oříšků i listů a pozorováním malebně se zbarvující přírody. Z listů jsme společně vytvořily stonožku Anežku, která nás nyní vítá při vstupu do školky. Děti si vyzkoušely vrtání kaštanů elektrickou vrtačkou. A z provrtaných kaštanů a z lístků si navlékáním na drát udělaly podzimní věneček na dveře. Využily jsme také dary ze zahrádek a společně jsme si z okrasných dýní vytvořily dýňovou rodinku. A aby měli naši dýňáčci kde bydlet, přichystali jsme jim i dýňovou zahrádku.

Prostě správný říjen, tak jak má být.

Jana Staňková

Výukový program ve Stožci pro 2. a 3. třídu

K příležitosti 30. výročí vyhlášení NP Šumava připravili ve Stožci pro děti z partnerských základních škol výukový program v nové „Lesní dílně“.

V pátek 8. října si druháci a třeťáci udělali výlet do této krásné šumavské obce. V učebně Lesní dílny, která se nachází přímo u Studené Vltavy, si každý vyrobil jednoduchý obrázek z přírodních materiálů, ve venkovním areálu se děti hravou formou seznámily se životem vlků.  Před odjezdem jsme ještě navštívili informační středisko environmentální výchovy, které nabízí zajímavé informace o šumavské přírodě pro všechny věkové kategorie.

Za perfektně připravený program posílají druháci a třeťáci do Stožce veliké poděkování.

Více informací o nové Lesní dílně ve Stožci lze najít na stránkách NP Šumava.

Ředitelské volno

Vážení rodiče, na základě důrazného doporučení Jihočeského kraje a po konzultaci se zřizovatelem jsme se rozhodli vyhlásit na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 ředitelské volno.
Děkujeme za pochopení

Pasování druháčků na čtenáře

Na konci první třídy je pěknou tradicí pasování prvňáčků na čtenáře. My jsme si na slavnostní odpoledne počkali kvůli Covidu-19 až do třídy druhé. Ve středu 6. října jsme ve venkovní učebně naší školy dokázali, že číst opravdu umíme.

Při slavnostním slibu děti paní knihovnici přislíbily, že budou mít knihy rády a že se o ně budou dobře starat. Pan spisovatel Hynek Klimek, u dětí známý jako ministr pro strašidla, všechny děti pasoval na opravdové čtenáře. Každý dostal průkazku do knihovny, knihu a další hezké dárečky.

Již brzy se společně vypravíme do obecní knihovny. Slavnostním klíčem, který jsme si vyrobili ve škole, odemkneme knihovnu a vstoupíme do světa pohádek, příběhů…

Tato akce se uskutečnila za finanční podpory MAS Šumavsko Malenice a obce Vacov. Děkujeme.

Září v mateřské školce

V září jsme v MŠ mezi sebou přivítali nové kamarády. Ve všech odděleních probíhala adaptace na školku a denní režim. Ještě teplé slunečné dny jsme využili k prvním procházkám v okolí a také pro hry na zahradě.

Při hrách uvnitř děti využily nově zakoupenou „polikarpovu stavebnici“. Jedná se o stavebnici, kterou tvoří sada dřevěných geometrických tvarů a objektů. Pomocí tyčí a kolíků lze vše vzájemně spojovat a vznikají tak stabilní konstrukce – hrady, vozíky, opičí dráhy i pirátské lodě.

Předškoláci strávili týden s lištičkou a Budulínkem. Děti se prostřednictvím pohádky setkaly s lištičkou. Vyzkoušely si liščí dráhu, prokázaly odvahu při prolézání liščí nory a pomáhaly zachránit Budulínka. Proměnily se na badatele a zkoumaly, jak se hrášek namočením změní, porovnávaly velikosti, počítaly hrášek. Zjistily, že se s hráškem dá i hrát a vytvářely krásné geometrické tvary a stavby.

Září u prostředníčků proběhlo v duchu adaptace. Zaměřovali jsme se především na přijetí nových kamarádů do kolektivu a na pravidla ve třídě. Naučili jsme se nové básně s pohybem, písničky a spousty pohybových her. Hodně času jsme trávili venku na zahradě, kde jsme si užívali ještě pěkného počasí nebo jsme šli na procházku sbírat spadané listí. Třída je velmi pracovitá, ráda tvoří a krásně spolupracují.

21. 9. nás ve školce navštívil živý ježek. V rámci projektového dne „Jak se hladí ježek“ realizovaného ve spolupráci s MAS Šumavsko k nám přijela paní Růžičková ze záchranné stanice Třeboň a přivezla nám dva ježky, Borůvku a Bodlinku. Děti se o životě ježků dozvěděly spoustu informací, mohly si ježky pohladit, naučily se básničku, společně vytvořily ježkoviště a strávily krásné dopoledne ve společnosti živých zvířátek.

V pondělí 27. 9. proběhne logopedická depistáž. Další akce a projektové dny jsou naplánované na následující měsíce. Hned v říjnu by naši školku měla navštívit živá užovka.