Organizace prvního týdne

První den školy ve čtvrtek 1. září budou žáci prvního stupně končit v 9:00 a žáci druhého stupně v 9:40. Obědy nejsou na tento den žákům přihlášené. Oběd je možné přihlásit u vedoucí školní jídelny. Družina je otevřena od 8:00 do 13:00.

Druhý den školy v pátek 2. září končí žáci prvního stupně v 11:35 a žáci druhého stupně ve 12:30. Družina je otevřena od 11:35 do 16:00.

Pozvánka na seminář

View PDF[/pdf]

Rozloučení s 9. třídou

Sběr papíru

První místo a návštěvu lanového centra na Zadově si vybojovala 8. třída. Třídy na 2. – 9. místě šly za odměnu na zmrzlinu.

  • místo – 8. třída – 163,96 kg na jednoho žáka
  • místo – 7. třída – 89,5 kg
  • místo – 2. třída – 69,29 kg
  • místo – 4. třída – 66,25 kg
  • místo – 5. třída – 57,57 kg
  • místo – 1. třída – 55,9 kg
  • místo – 6. třída – 53,03 kg
  • místo – 3. třída – 53,03 kg
  • místo – 9. třída – 21,31 kg

Povedlo se nám nasbírat 11 tun papíru. Všem pilným sběračům moooc děkujeme.

  

Hasičský den

Pasování na čtenáře

V úterý 21. června odpoledne byli naši prvňáčci pasováni rytířem Markem z Písmenkového království na čtenáře. Rodičům, prarodičům, paní knihovnici, panu zástupci a kamarádům předvedli, jak vypadá hodina čtení v 1. třídě. Každý přečetl kousek z příběhu o první třídě z Vacova. Společně pak prvňáčci požádali, aby byli pasováni na čtenáře. Slíbili, že se budou o knihy dobře starat a že budou dobrými čtenáři. Po slibu získali průkazku do knihovny, knihu Mezi námi draky od Hynka Klimka, čokoládu a odznak „Už jsem čtenář“. Autora knihy pana Klimka si malí čtenáři pozvali na září do třídy, aby si společně o jeho knize popovídali. Ale to bude až po prázdninách, na které se všichni těšíme.

První třída přeje všem krásné sluníčkové prázdniny:-)!

Třeťáci u předškoláků

Sportovní den – Brannball

Předprázdninový výšlap 1., 2. a 3. třídy

Rozloučení s předškoláky

15. června jsme s pěveckým kroužkem ZŠ zazpívali na Obecním úřadě Vacov, kde proběhlo slavnostní rozloučení budoucích školáčků s mateřskou školou.

Vystoupení dramatického kroužku

6. června vystoupily děti z dramatického kroužku v Mateřské škole Stachy se svojí Ušatou pohádkou. Děti se dobře bavily a divadelníkům se v příjemném prostředí dobře hrálo.

Nejen děti baví pohádky, a tak jsme se rozhodli zahrát Ušatou pohádku i pro chovance Léčebny Javorník. Mile nás přijali a velice pozorně sledovali naši pohádku. A jako vždy pracovnice Léčebny připravily dětem sladké bohaté pohoštění. I díky tomu jsme prožili 13. června pěkné a příjemné odpoledne.

Poslední vystoupení dramatického kroužku proběhlo 20. června v tělocvičně naší školy. Představení „Ušatá pohádka“ zde sledovaly děti z Baby clubu a děti z prvního stupně ZŠ. Derniéra se povedla, obecenstvo se bavilo a my se tím rozloučili s Ušatou pohádkou.

Závěrem bych chtěla dodat, že dramatický kroužek odehrál své představení celkem 8x: v MŠ Čestice, v MŠ Vacov, na Dni dětí ve Dřešínku, v MŠ Stachy, v Léčebně Javorník, v kině Zdíkov, pro veřejnost ve Vacově a nakonec v ZŠ Vacov. Děkuji všem hercům, kteří si vyzkoušeli prkna, co znamenají svět, ale také poznali, že divadlo je věc, kde si musí vzájemně pomáhat a spolehnout se jeden na druhého. Děkuji!!!

Mlázovy

Závěrečný výlet na Kouzelnou chalupu do Mlázov absolvovaly děti ze školních družin ve dvou skupinách, a to 14. a 21. června. Pokaždé si zde užily velice příjemné a zábavné odpoledne. Pan průvodce jim vyprávěl zajímavé příběhy ze života šumavských skřítků, víl, čertů a čarodějnic, dověděly se také, jak vznikl název „Šumava“ a mohly si dokonce projít Bránou Šumavy. Druhá část odpoledne probíhala na prostranství za chalupou, děti si užily prolézačky a opékaly si na připraveném ohništi rohlíky, chléb a jablka.

Na závěr bylo připraveno hledání pokladu. V objevené krabici měly děti různé figurky ze sádry, které si v dalších dnech ve školní družině namalovaly a odnesly si je domů jako památku na krásný výlet.

Akademie pěveckých a tanečních kroužků a školní družiny

Akademie proběhla 9. června v sále U Milušky. Program byl celkem pestrý, vidět jste zde mohli pěvecký kroužek ZŠ, zazpívali si i jednotlivci, dále taneční kroužek ZŠ, mladší pěvecký a taneční kroužek, taneční kroužek MŠ, školní družinové oddělení Berušky a Slavíčci. Celý program byl zakončen dvěma písněmi, které zpívali nejen všichni účinkující, ale zapojili se i rodiče a návštěvníci.

Akademie byla spojena s výstavou prací dětí ze školních družin, na výzdobě sálu se podílelo družinové oddělení Sovy. Akademie se libila jak dětem tak dospělým.

Plavání Soběšice

Koncem května navštívily děti ze školní družiny bazén v Soběšicích, kde si užily vody a skluzavek.

Horažďovice – vykopávky

Vyrazili jsme na dobrodružnou cestu do Horažďovic, kde z důvodu rekonstrukce náměstí je prováděn archeologický průzkum a byly zde odkryty dávné pozůstatky naší historie. Naším průvodcem byl archeolog Kája, který dětem vše vysvětlil a provedl je v bezprostřední blízkosti archeologických vykopávek – starého hřbitova u kostela, základy středověkých domů, děti viděly nalezené šperky, mince a nádoby. Na velké hromadě uprostřed rozkopaného náměstí si mohly samy objevit vlastní poklad a pan archeolog nám přiblížil z jakého období je to a co to držíme v ruce. Vysvětlil nám moderní technologie archeologického výzkumu až po náročné skládání střepů jako puzzle.

Výlet se dětem moc líbil a cestou zpátky přemýšlely, kde by mohly i ony samy najít svůj vlastní poklad.