Veselé zoubky

První třída se zapojila do preventivního programu Veselé zoubky. Děti se dozvěděly, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou, jak se mění, co je zubní kaz. Společně se podívaly na film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a pak se naučily pečovat o zoubky podle Metodického programu pro interaktivní tabule. Odměnou pro všechny děti byly dm preventivní balíčky Veselé zoubky.

Exkurze do Pstruhařství Mlýny

Žáci 6. a 7. třídy ZŠ Vacov navštívili v rámci výuky Pstruhařství Mlýny. Z exkurze poté vytvořili krátký film:

Fotogalerie z exkurze:

Okrskové kolo soutěže Jihočeský zvonek

25. března se konalo okrskové kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, které se z vacovské školy zúčastnilo 9 dětí. Porota byla přísná a konkurence velice kvalitní. Nemůžeme se tedy divit, že někdy i tréma a nervy vykonaly své a všechny výkony se nepovedly podle našich představ. Přesto jsme získali celkem 7 diplomů.

0 kategorie

 • Jindřich Špejzl – 2. místo
 • Šimon Lust – 2. místo

II. kategorie:

 • Martin Lukáš – 3. místo
 • Adéla Štěrbová – 3. místo

III. kategorie:

 • Iveta Hořejšová – 3. místo

IV. kategorie:

 • Adriana Jírovcová – 3. místo
 • Iveta Hořejšová – 1. místo

Iveta Hořejšová postupuje ve IV. kategorii (nelidové písně) do okresního kola, které proběhne 8. dubna v Prachaticích. Budeme jí držet pěstě!

Okresní kolo v recitaci

Ve středu 18. března se konalo v Prachaticích okresní kolo recitační soutěže, ve které naši školu reprezentovalo 9 dětí. Ocenění poroty za svůj výkon získal Jinřich Špejzl s básní Vločka od Miluše Vítečkové. Další ocenění děti nezískaly, avšak zkušenosti si přivezly z malého semináře o správném dýchání, artikulaci atd., zároveň mohly sledovat a porovnat výkony stejně starých recitátorů.

Všem zúčastněním děkujeme za účast v okresním kole.

Vystoupení tanečního kroužku

21. března se v Městském kulturním středisku ve Vimperku konaly Velikonoční řemeslné trhy, kam jsme byli pozváni, abychom pomohli zajistit doprovodný program. Děti z tanečního kroužku tuto příležitost s radostí uvítaly. Do svého vystoupení jsme zařadili i několik písní, které si děti připravují na pěveckou regionální soutěž, dále jarní a velikonoční tance, moderní a country tance. Děti si vystoupily hned dvakrát, poprvé v půl 10. a znovu jsme program zopakovali asi za hodinu.

Přečíst celé »

Nabídka zaměstnání

ZŠ a MŠ Vacov přijme od září 2015 kvalifikovaného učitele/kvalifikovanou učitelku 1. stupně ZŠ na 0,9 úvazku. Nabídku s životopisem zasílejte na: reditel@zsvacov.cz

Program Zdravá 5

I na naši školu zavítala „Zdravá 5“. Vzdělávací program, který poskytuje Nadační fond Albert zdarma, vedla velmi dobře zkušená lektorka pro Jihočeský kraj Lucie Kolářová, která zajistila i všechny pomůcky a potraviny k výuce potřebné.

Na prvním stupni byli žáci rozděleni do skupinek a za správné splnění úkolu nedostávali jedničky, ale naopak dostávali „pětky“. Program seznámil žáky se základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, pitným režimem, zásadami hygieny… Žáci si ve skupinkách vytvořili zdravou svačinku z ovoce a zeleniny. Družstvo, které mělo nejvíce pětek, dostalo sladkou a zdravou odměnu.

Žáci druhého stupně se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí. Připravili si občerstvení, které nakonec všichni ochutnali. Lektorce Lucce děkujeme za příjemný týden se „Zdravou 5“.

Zápis do MŠ Vacov

Zápis dětí k docházce do mateřské školy

na školní rok 2015 / 2016 proběhne

v úterý 17. 3. 2015 od 13. 00 do 17. 00 hod.

v budově MŠ Vacov, Vlkonice 124

Do MŠ je nutné přihlásit všechny děti, které nastoupí k docházce začátkem školního roku 2015 / 2016 i mimořádně v jeho průběhu, z důvodů včasného zajištění organizace provozu mateřské školy.

Dítě je nutné přihlásit k docházce v určeném termínu zápisu.

Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis do MŠ – informace pro rodiče
zapis Zš a mš Vacov
Kritéria přijetí
zapis Zš a mš Vacov

Tel. kontak na MŠ Vacov: 388431143

Mgr. Josef Mráz, ředitel školy

Dětský karneval

popisek

Kalkulace cen obědů

S platností od 1. 3. 2015 se mění cena obědů pro cizí strávníky dle kalkulace:

 • cena potravin bez DPH – 24,35 Kč
 • osobní režie, věcná režie – 25,20 Kč
 • cena bez DPH – 49,55
 • DPH 15% – 7,43
 • Celkem cena oběda – 57,00 Kč

Ve Vacově den 27. 2. 2015

Mgr. Josef Mráz, ředitel školy

Nová fotogalerie družiny

Fotogalerie ze zápisu

Školní ples

plakatples

Zdravá 5

Tento týden probíhá na naší škole vzdělávací program Zdravá 5.

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma.

Více informací najdete na zdrava5.cz.

Jihočeský zvonek – školní kolo

Jihočeský zvonek je soutěž ve zpěvu, kterého se žáci a žákyně naší školy již několik let každoročně zúčastňují. Jako vždy již před Vánocemi proběhla třídní kola, vítězové těchto kol postoupili do kola školního. Protože zpěváčků máme hodně, zorganizovali jsme školní kolo I. stupně koncem ledna a pro II. stupeň se soutěž uskutečnila začátkem února. Menší děti hodnotila kromě odborné poroty (paní učitelky ZŠ) také porota laická složená z děvčat – zpěvaček 9. třídy. Stejně tak starší kategorii hodnotila odborná porota v čele s paní učitelkou ze ZUŠ Vimperk Mgr. Petrou Vališovou, doplňující byla laická porota: Šárka Chrstošová a Linda Veverková. První a některá druhá místa postupují do okrskového kola, které se bude konat koncem března ve Vimperku.

Přečíst celé »