Rozloučení s 9. třídou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V posledním týdnu jsme se dozvěděli, že se na naší škole objevil nový nešvar v podobě nikotinových sáčků.

Nikotinové sáčky jsou relativně malé a nenápadné bílé sáčky o velikosti zhruba 2 cm. Nekouří se, ale vkládají se do úst pod horní ret nebo se v ústech po dobu několika minut přežvykují. Na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahují sáčky tabák, ale různé množství nikotinu. Nikotinové sáčky mohou velmi rychle poškodit zdraví uživatele a jsou silně návykové. To platí obzvláště pro děti a dospívající.

U dětských a mladých uživatelů se často vyskytují psychické problémy a rizikové chování spojené se závislostí a neschopností vydržet bez pravidelné dávky delší čas. Mezi časté projevy a důsledky užívání patří nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená produkce slin, poruchy pozornosti, bolesti hlavy či úzkosti.

Další nebezpečí nikotinových sáčků spočívá v tom, že je v nich obsah nikotinu vyšší než u dalších tabákových výrobků. Pokud dítě sáček spolkne, může dojít k závažné intoxikaci nikotinem, následnému bezvědomí, dokonce až k smrti.

Prosíme rodiče, aby se svými dětmi o tomto závažném problému hovořili a ohlídali tak jejich zdraví.

VÝLETY PÁTÉ TŘÍDY

Červen byl pro páťáky měsícem výletů a loučení. Hned 1. 6. jsme vyrazili na první dobrodružný výlet do Hluboké nad Vltavou. Cestovali jsme autobusem, poté vláčkem a také trochu pěšky. Na Hluboké jsme navštívili místní ZOO a lovecký zámek Ohrada. Milovníci zvířat si přišli na své. Celý den se mohli brouzdat ve skupinkách po ZOO a pozorovat různé druhy zvířat. Nejvíce se nám líbili tygři, vlci, vydry, želvy a opičky. Kdo si chtěl zaskotačit, nezapomněl navštívit výběh se zakrslými domácími kozičkami a kůzlaty. Z naší třídy tam nechyběl nikdo. Nakonec jsme se přesunuli na nedaleký zámek Ohrada a prohlédli si muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. Celý výlet se velmi vydařil a všem zůstaly krásné zážitky.

Na druhý průzkumný výlet 22. 6. jsme jeli autobusem do Muzea středního Pootaví do Strakonic. Nová expozice nás přenesla do historie hradu i města. Zvídavě jsme poslouchali zajímavé vyprávění paní průvodkyně a také jsme oprášili vlastní znalosti. Seznámili jsme se s Řádem Maltézských rytířů, prohlédli jsme si expozice České zbrojovky, textilní výrobu, dudy, dudácké tradice a loutkářství. Některé předměty jsme si mohli vyzkoušet, jiné prozkoumat a pohrát si. Na závěr jsme vyšplhali na věž Rumpál a kochali se krásnými výhledy na město Strakonice. I tento výlet se velmi povedl.

Třetí turistický výlet 28. 6. byl do poslední chvíle nejistý. Po vydatných bouřích se počasí umoudřilo a my jsme se vydali na pěší výšlap z Vacova na Javorník. I když se zdálo, že cestou někomu docházely síly, všichni dosáhli vytouženého cíle. Odměnou pro každého byly nejen nanuky, ale i zpáteční cesta autobusem.

Co závěrem? Páťáci se loučí nejen s prvním stupněm, ale i se mnou, třídní učitelkou. Doufám, že jsem jim pomohla najít správný směr, a že se jim bude v šesté třídě dařit.

Šťastnou cestu a krásné prázdniny!

Eva Štěpánková

    

Navýšení úplaty za ŠD a MŠ od 1. 9. 2022

Vážení rodiče, od 1. 9. 2022 bude úplata za školní družinu navýšena na 150kč za měsíc a úplata za MŠ navýšena na 380 Kč za měsíc.

Národní muzeum

Druhé červnové pondělí jsme se vydali do Prahy. Projektového dne se zúčastnily všechny děti z druhého stupně. Objednány byly dva autobusy, a tak jsme se pohodlně dopravili do stověžaté Prahy.

Hlavní budova Národního muzea byla v nedávných letech zrekonstruována a je nádhernou dominantou horní části Václavského náměstí. Samotné muzeum je rozděleno do několika částí, dětem se asi nejvíce líbila část s horninami a expozice s plejtvákem myšokem. Kostra tohoto tvora je zavěšena u stropu muzea. Velmi zajímavá je prehistorická část s exponátem mamuta a dalšími zvířaty z této doby. Děti si mohly prohlédnout i prosklenou kupoli muzea, odkud je krásný výhled na celou Prahu. Podlaha v této části je prosklená. Hezká byla také expozice 20. století. Muzeum během prohlídky nabízí i interaktivní prvky, které vhodně oživují expozice. Sbírky muzea jsou rozsáhlé a zasloužily by si více času, my jsme zde strávili tři hodiny.

Po prohlídce muzea jsme se prošli po Václavském náměstí.

Většina dětí neomylně zamířila do rychlého občerstvení typu KFC a Mc Donald´s. Počasí nám bohužel moc nepřálo. Při odchodu z Václavského náměstí zpět do autobusu jsme všichni zmokli. To nám však nezkazilo radost z povedeného a zajímavého výletu.

Helena Hanzalová

Black and White day

Konec roku se nám pomalu, ale jistě blížil. Přemýšleli jsme, jakým způsobem se rozloučíme s našimi kamarády. Vymysleli jsme písničku na konec školního roku a nechtěli jsme ji použít pouze na poslední den. Napadlo nás, že bychom mohli udělat takový „deváťácký“ den. Máme třídní mikiny a trička v černobílé barvě, a tak jsme to nazvali „Black and White day“. Postupně jsme obcházeli třídy, rozloučili se, namalovali 9 na tvář a zazpívali písničku. Jsme rádi, že nás celá škola podpořila a
přišla v černobílém oblečení. Nebudeme lhát, i ta slzička ukápla. Doufáme, že jsme zavedli novou tradici, a těšíme se, jak budete v tomto „deváťáckém“ dni pokračovat.

9. třída

Živoucí dějepis – kostel sv. Mikuláše

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 jsme se vypravili se sedmou třídou v rámci výuky dějepisu do našeho místního kostela sv. Mikuláše. Díky paní Olze Šochmanové z Peckova jsme si mohli důkladně prohlédnout většinu částí kostela. Dozvěděli jsme se všechny zajímavosti, které předcházely samotné stavbě kostela až po detaily ve výzdobě stěn, oken a soch samotných. Mohli jsme si tak na vlastní oči ověřit a upevnit svoje vědomosti o stavebním slohu, vitrážích, tradičních prvcích ve výzdobě konce 19. století. Za sedmou třídu a paní učitelky ještě jednou velice děkujeme paní Šochmanové za její čas a ochotu.

Lucie Švihelová

Červen u předškoláků

Červen u předškoláků byl plný překvapení. Nejprve se z dětí staly programátoři. Navštívili nás žáci z deváté třídy, kteří pomáhali dětem naprogramovat lištičku, myšku a další zvířátka. Děti se velmi snažily a většinou se jim podařilo se zvířátkem doputovat na určené místo.

Další akcí byla návštěva obecního sálu. Zde děti shlédly ekologickou pohádku: O BALYnce, dobrém štěněti, A TŘÍDĚ NÍzkých kamarádů.

S touto pohádkou k nám přijelo Divadlo dětí z Karlových Varů. Herci seznámili děti s tím, jak potřebné je třídit odpad a jak by svět bez této pomoci vypadal. Pohádkou nás provedl psí detektiv Balyna, kterému se pomocí zvířecích a dětských kamarádů podařilo vypátrat, kdo dělá nepořádek v zahradě.

Páťáci nás pozvali na návštěvu do školy, aby se mohly děti podívat, jak to v takové třídě vlastně vypadá. Tady si děti zazpívaly, zacvičily, vyplnily pracovní listy a dostaly své úplně první jedničky. Také si vyzkoušely práci s interaktivní tabulí. Nazpátek si odnesly malé dárečky, které pro ně děti ve škole připravily. Děkujeme.

Potom jsme se vypravili na tajný výlet. Náležitě vybaveni nejen informacemi, ale i různými dobrotami na lesní piknik jsme ráno vyrazili na autobusové nádraží. Pro některé děti to bylo vůbec poprvé, kdy jely linkovým autobusem. Cílem naší tajné výpravy byly Čestice. Zde jsme navštívili místní regionální muzeum na zámku. Děti si prohlédly různé nástroje a nářadí, dozvěděly se, k jaké činnosti byly určené. V dalších místnostech se se zájmem podívaly na vycpané ptáky a zvířátka, zámecký nábytek, mince, kterými se dřív platilo. Pootevřeli jsme také tajnou komnatu, kde je zazděná Bílá paní. Tady jsme museli být úplně potichu, abychom ji náhodou neprobudili. Naštěstí se nám to nepodařilo, takže jsme mohli vyrazit na Kalvárii, kde jsme se chtěli podívat do poustevny. V lese nejen děti, ale i paní učitelky překvapila podivná bytost, která tam sbírala houby. Nevěřili jsme vlastním očím – podařilo se nám narazit na poustevníka. Pozvali jsme ho na piknik a než se s námi rozloučil, dovolil nám podívat se do jeho domečku – poustevny. Tady se děti podepsaly do místní kroniky a vyzkoušely si, jak vypadá opravdová tma. Chvilku jsme si pohráli v lese a už tu byl čas, kdy jsme museli na autobus, který nás odvezl nazpět do Vacova.

21. červen byl významný pro předškoláky tím, že se oficiálně rozloučili se školkou a to přímo na obecním úřadě, za účasti svých nejbližších, kteří této události přihlíželi. Po projevu pana starosty Miroslava Roučky a pana ředitele Josefa Mráze se děti podepsaly do kroniky obce Vacov, dostaly kytičku a knihu s věnováním. Nechybělo ani poděkování všem učitelkám. A od rodičů a dětí neočekávané překvapení v podobě krásných kytic a polštářků s fotkami a podpisy dětí. Moc si toho vážíme a ještě jednou všem děkujeme.

Přejeme všem krásné, bezstarostné prázdniny. A ať se vám všem nejen ve škole, ale i v životě daří.

Jana, Alena, Romana

    

Výlet Malíčků a Prostředníčků za zvířátky

Konečně je pondělí 6. června, kdy společně vyrážíme na výlet. Autobus na nás čeká v 8.00 před školkou a všichni nedočkavě nastupujeme. Vyrážíme směr Putim, kde navštívíme minizoo. Dojeli jsme kousek před areál a k zvířatům už je to jen pár kroků. Tato minizoo se nachází na soukromé zahradě jedné rodiny a k vidění je tu velké množství zvířátek. Jsou mezi nimi zvířata domácí i exotická.

Děti se nadšeně procházejí areálem s králíky, morčaty. Prohlížejí si ovečky, slepice, kozy s kůzlaty, klokany a surikaty. V další části areálu vidíme ve voliérách sovy, bažanty, papoušky, krkavce, káně a veverku. Počasí máme na jedničku a děti jsou také nadšené z toho, že mohou vyzkoušet zdejší malé dětské hřiště. K obědu samozřejmě nesmí chybět řízek. Ten nám vykouzlil úsměv na rtech, stejně tak jako zdejší zvěřinec.

Výlet se vydařil a my se, plni zážitků, v pořádku vrátili do naší školičky.

  

Odpoledne s písničkou

Ve středu 25. května se v MŠ konalo “Odpoledne s písničkou”. Děti se velice těšily, protože mohly rodičům i ostatním příbuzným ukázat, co se ve školce za celý rok naučily a jak jsou šikovné. Představení bylo průřezem celého školního roku s motivem ročních období. Děti byly nervózní, ale i přes to se jim vystoupení velmi podařilo. A domů jsme odcházeli spokojení a plni nejen zážitků, ale i s plnými bříšky z malého pohoštění, které nás po besídce čekalo.

Malíčci od jara do léta

Jaro jsme v naší třídě přivolali a přivítali společně s „jarní vílou“. Pozorovali jsme, jak se příroda probouzí po „zimním spánku“ a sledovali dění na loukách i zahradách. Nahlédli jsme do života hmyzu i domácích zvířátek. Poznávali jsme různé květiny a pozorovali změny počasí. Oslavili jsme Velikonoce, seznámili se s jejich tradicemi, vyrobili si velikonoční vázy, přáníčka a zápichy v podobě oveček.

Oslavili jsme den matek, den dětí i den otců.

Také proběhlo “Odpoledne s písničkou“ pro rodiče a přátele školy, kde děti ukázaly, jaké písničky a básničky se během školního roku naučily.

V červnu se uskutečnil náš třídní výlet. Velkým zážitkem byla jízda autobusem a prohlídka minizoo.

Dále nás v červnu čekalo divadelní představení v obecním sále, kde jsme pomáhali štěňátku třídit odpady.

Nyní se radujeme z letního počasí, užíváme si naší školkové zahrady. A občas nám pobyt venku zpestří i mlsání nanuků.

Přejeme vám krásné léto plné klidu, ale i zážitků ze chvil strávených s rodinou a kamarády.

Iveta Machovcová Pešlová, Tereza Zlochová a Kateřina Bublíková

  

Výlet do ZOO

V úterý 7. června čekali na prvňáčky a druháčky v ZOO Hluboká zvířecí kamarádi. Počasí nebylo úplně ideální, ale nezabránilo nám užít si pohodový den v ZOO. Pozorovali jsme želvy při ranní snídani, pestrobarevné vodní ptactvo, tygry a další neméně zajímavá zvířata. Výukový program „Tajemství sovy Hedviky“ nám přiblížil život našich sov. Viděli jsme i naši nejmenší sovu – kulíška nejmenšího. Už teď se těšíme na další výlet.

PUTOVÁNÍ 1. a 2. třídy ZA VČELÍ KRÁLOVNOU ANEB OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE VČEL

BUDÍČEK…….VSTÁVAT…….A CVIČIT!!!!!

I když někteří z nás nespali již od brzkých ranních hodin, přece jen nás ranní povel trochu vyvedl z míry. Neradi jsme se vysoukali ze svých teplých spacáků a odploužili jsme se na ranní rozcvičku před školu. Ta nás nastartovala do nového dne a po ranní hygieně a lehkém úklidu ve třídě jsme sestoupili do školní jídelny na báječnou, bohatou snídani.

Za to děkujeme našim usměvavým kuchařkám, které nám vše krásně nachystaly, a maminkám, babičkám, které pro nás pro všechny napekly, buchty a bábovky.

Rychle jsme si sbalili malé batůžky na výlet, nafasovali svačinu a vyrazili jsme hledat včelí královnu.

Naše putování začíná v Česticích pod Kalvárií.

Stezkou nás prováděla malá včelka, díky které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, prozradila nám také různá tajemství ze života včel.

Díky interaktivním prvkům, které byly u každé zastávky, jsme si mohli pohrát a zároveň se něčemu přiučit.

Prošli jsme 14 včelích zastavení a po, pro některé náročném, strmém, místy i bahnitém výstupu, jsme došli do cíle. Naším cílem samozřejmě, jak jinak, byl nádherně vyřezávaný a barvami rozkvétající Máchův včelín v Krušlově.

Zde jsme padli vysíleni do stínu stromů, někteří dojedli poslední zbytky svačiny. Rozdělili jsme se na dvě poloviny a s panem průvodcem jsme si prohlédli tento jedinečný včelín.

Po takto krásných zážitcích jsme spokojeni usedli do našeho „Vacovského vrtulníku“ a s panem řidičem (panem Potužníkem), který mimochodem nepokazí žádnou legraci, jsem šťastní přistáli před naší školou.

BYL TO BÁJEČNÝ VÝLET A MY MÁME OPĚT JASNO, VČELKY JSOU NÁŠ ŽIVOT.

Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.

A. Einstein

                                                   Kateřina Kaskounová

Spaní ve škole

TAJEMNÁ NOC PŘED CESTOU ZA VČELÍ KRÁLOVNOU

Prvňáci a druháci, ale i třeťáci, se už nemohli dočkat chvíle jejich přespání ve škole. Konečně!!!!! Ve čtvrtek 19. 5. posilněni dobrou večeří a plni rad starostlivých maminek jsme se sešli v 18:00 před školou.

Po otevření školy propukla jedna velká spací horečka. Každý hledal nejlepší koutek ve své třídě a kamaráda, kterého chce mít po smrákání vedle sebe. (Co kdyby náhodou jsem se přece jenom v noci trochu bál😊).

Po rychlém rozloučení se všemi, co nás doprovodili do školy, začala pořádná zábava. Nejdříve jsme si zasoutěžili na hřišti a pak nechyběla ani disko-párty, která ke každému spaní ve škole neodmyslitelně patří…….. a nejen ta.

Vyřádění, vytancovaní, udýchaní a rozjaření jsme se pořádně posilnili druhou večeří a chystali jsme se do pelíšků, když v tom to přišlo………OBLÉKNOUT, BATERKU, BOTY, BUNDU, VEN!!!!!

Prvňáčci a druháčci obdařeni světélkem od Aničky a Matyho ani nedutali a rychle pospíchali za ostatními, na jejich tvářích rozpoznali, že ani oni nejsou úplně klidní. STEZKA ODVAHY ZAČÍNÁ……zvládnu to?!

ZVLÁDLI JSME TO VŠICHNI A NIKDY NA TO NEZAPOMENEME!😊

Děkujeme našim báječným strašidlům (Verče, Elišce, Terezce, Týtě, Verunce, Jarušce a Tomášovi), která nám pomohla, alespoň trochu zvládnout naše nesmyslné strachy.

UŽ TEĎ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ ZKOUŠKU ODVAHY.

                                                                                           Kateřina Kaskounová

Prvňáčci, druháčci, sedmáci a rys ostrovid

Na začátku června se díky NP a CHKO Šumava dozvěděli naši malí i velcí školáci o životě rysa ostrovida. Zajímavé povídání o životě této kočkovité šelmy provázely krásné fotografie. Prohlédli jsme si i obojky, které rys v přírodě nosí. Z jejich signálu lze určit, kde rysí samice porodila koťata, kudy chodí samci, i jak blízko si rys troufne k lidským obydlím.