Rozloučení s předškoláky

15. června jsme s pěveckým kroužkem ZŠ zazpívali na Obecním úřadě Vacov, kde proběhlo slavnostní rozloučení budoucích školáčků s mateřskou školou.

Vystoupení dramatického kroužku

6. června vystoupily děti z dramatického kroužku v Mateřské škole Stachy se svojí Ušatou pohádkou. Děti se dobře bavily a divadelníkům se v příjemném prostředí dobře hrálo.

Nejen děti baví pohádky, a tak jsme se rozhodli zahrát Ušatou pohádku i pro chovance Léčebny Javorník. Mile nás přijali a velice pozorně sledovali naši pohádku. A jako vždy pracovnice Léčebny připravily dětem sladké bohaté pohoštění. I díky tomu jsme prožili 13. června pěkné a příjemné odpoledne.

Poslední vystoupení dramatického kroužku proběhlo 20. června v tělocvičně naší školy. Představení „Ušatá pohádka“ zde sledovaly děti z Baby clubu a děti z prvního stupně ZŠ. Derniéra se povedla, obecenstvo se bavilo a my se tím rozloučili s Ušatou pohádkou.

Závěrem bych chtěla dodat, že dramatický kroužek odehrál své představení celkem 8x: v MŠ Čestice, v MŠ Vacov, na Dni dětí ve Dřešínku, v MŠ Stachy, v Léčebně Javorník, v kině Zdíkov, pro veřejnost ve Vacově a nakonec v ZŠ Vacov. Děkuji všem hercům, kteří si vyzkoušeli prkna, co znamenají svět, ale také poznali, že divadlo je věc, kde si musí vzájemně pomáhat a spolehnout se jeden na druhého. Děkuji!!!

Mlázovy

Závěrečný výlet na Kouzelnou chalupu do Mlázov absolvovaly děti ze školních družin ve dvou skupinách, a to 14. a 21. června. Pokaždé si zde užily velice příjemné a zábavné odpoledne. Pan průvodce jim vyprávěl zajímavé příběhy ze života šumavských skřítků, víl, čertů a čarodějnic, dověděly se také, jak vznikl název „Šumava“ a mohly si dokonce projít Bránou Šumavy. Druhá část odpoledne probíhala na prostranství za chalupou, děti si užily prolézačky a opékaly si na připraveném ohništi rohlíky, chléb a jablka.

Na závěr bylo připraveno hledání pokladu. V objevené krabici měly děti různé figurky ze sádry, které si v dalších dnech ve školní družině namalovaly a odnesly si je domů jako památku na krásný výlet.

Akademie pěveckých a tanečních kroužků a školní družiny

Akademie proběhla 9. června v sále U Milušky. Program byl celkem pestrý, vidět jste zde mohli pěvecký kroužek ZŠ, zazpívali si i jednotlivci, dále taneční kroužek ZŠ, mladší pěvecký a taneční kroužek, taneční kroužek MŠ, školní družinové oddělení Berušky a Slavíčci. Celý program byl zakončen dvěma písněmi, které zpívali nejen všichni účinkující, ale zapojili se i rodiče a návštěvníci.

Akademie byla spojena s výstavou prací dětí ze školních družin, na výzdobě sálu se podílelo družinové oddělení Sovy. Akademie se libila jak dětem tak dospělým.

Plavání Soběšice

Koncem května navštívily děti ze školní družiny bazén v Soběšicích, kde si užily vody a skluzavek.

Horažďovice – vykopávky

Vyrazili jsme na dobrodružnou cestu do Horažďovic, kde z důvodu rekonstrukce náměstí je prováděn archeologický průzkum a byly zde odkryty dávné pozůstatky naší historie. Naším průvodcem byl archeolog Kája, který dětem vše vysvětlil a provedl je v bezprostřední blízkosti archeologických vykopávek – starého hřbitova u kostela, základy středověkých domů, děti viděly nalezené šperky, mince a nádoby. Na velké hromadě uprostřed rozkopaného náměstí si mohly samy objevit vlastní poklad a pan archeolog nám přiblížil z jakého období je to a co to držíme v ruce. Vysvětlil nám moderní technologie archeologického výzkumu až po náročné skládání střepů jako puzzle.

Výlet se dětem moc líbil a cestou zpátky přemýšlely, kde by mohly i ony samy najít svůj vlastní poklad.

Poslední týden školy

Poslední týden školy odpadá kompletně odpolední vyučování. Na I. stupni končí vyučování každý den v 11:35, ve čtvrtek poté v 9:00. Ve čtvrtek bude družina fungovat do 12:00. II. stupeň končí podle rozvrhu, to znamená v pondělí 6. a 7. třída ve 12:30 a 8. a 9. třída v 11:35, v úterý a ve středu končí všichni na II. stupni ve 12:30 a ve čtvrtek je konec v 9:00.

Výlet 4. a 5. třídy

14. června 2016 podnikli čtvrťáci a páťáci výlet do Českého Krumlova. Hlavním cílem naší výpravy bylo divadelní představení Baron Prášil – o nejslavnějším lháři všech dob. Příběh byl o lásce, dobru a zlu. Nakonec dobro vítězí. Komedie byla plná humoru, veliký dojem na nás zanechala živá kapela a krásně sladěné kostýmy. Děti nejvíce zaujalo Otáčivé hlediště, které nás několikrát přesouvalo z dějových scén. Měli jsme i krásný rozhled do zámecké zahrady. Poté jsme se přesunuli na zámecké nádvoří, prošli se krásnými krumlovskými uličkami. Samozřejmě by to nebyl správný výlet, kdyby si děti nenakoupily dobroty a drobné dárečky.

Prvňáčci hráli pohádky

V rámci třídního projektu „Budeme hrát pohádku“ jsme v první třídě nacvičili tři známé pohádky – O ČERVENÉ KARKULCE, O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE a O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. V dubnu jsme si rozdělili role, připravili kulisy a když jsme měli začít nacvičovat, dostala většina z nás neštovice:-(. Tím se zkoušky posunuly a my začali s nácvikem až později. Premiéru jsme měli ve středu 15. června v mateřské školce, kam se všichni účinkující moc těšili. A jak to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo. Za herecké výkony byli účinkující odměněni potleskem a sladkostí.

Dopravní kroužek na kolech

Ve středu 15. června se mladí cyklisté z dopravního kroužku vydali na malý cyklistický výlet. Od rána pršelo a odpolední výlet se zdál být ohrožen. Protože jsme si moc přáli jet, po obědě se na obloze ukázalo sluníčko. Zkontrolovali jsme povinnou výbavu cyklisty a po zopakování pravidel silničního provozu vyrazili do přírody v okolí Vacova.

Dobrodružství s technikou

Ve čtvrtek 16. června se žáci druhého stupně zúčastnili akce s názvem „Dobrodružství s technikou“, která se konala v Českých Budějovicích na Výstavišti. Všichni si mohli vyzkoušet techniku na vlastní kůži. Na ploše celého pavilonu pořadatelé připravili mnoho interaktivních stanovišť: kvadrokoptéry , letecký motor, fyzikální experimenty, tekutý dusík, elektromobily, termokameru, interaktivní 3D modely, hydraulický bagr, šlapací kola, elektrické motokáry a kola, opravdový závodní automobil, kolejiště a lokomotivy, snímání zvuku, pokusy s hlasem, stánek Formule1, lisovací zařízení, bludiště, RC modely, laserovou optiku, 3D scan, stavebnice Mercur a Lego, Legoroboty, soutěže a kvízy, šachy a mnohé další…

Jistě si zde každý našel něco, co ho zaujalo, vyzkoušel si, jak daná věc funguje, či si dokonce sám něco vyrobil.

Trocha šafránu ze školního archívu

aneb fotogalerie ze školního roku 2004 – 2005

    
  

Matematické soutěže

V letošním školním roce se jako tradičně účastnila naše škola několika matematických soutěží: Pangea, Pythagoriáda, Matematický klokan.

Pythagoriády se účastnilo ve školním kole 49 žáků z 5. až 8. třídy. Třem z nich jen těsně (o jediný bod) unikl postup do okresního kola.

Přečíst celé »

Výlet Stará Živohošť

V pondělí 30. května se žáci 2. stupně základní školy vydali na třídenní výlet do Staré Živohošti.

Jak jsme přijeli do rekreačního areálu, odložili jsme zavazadla a autobusem se dopravili do TEPfaktoru. Tam na nás čekal čtyřhodinový program. Některé úkoly byly nad naše síly, proto pár jich zůstalo nesplněných. Cestu zpět k ubytování jsme absolvovali pěšky. Pan učitel Vilánek překypoval nápady, jak si cestu zkrátit, nakonec jen část odvážlivců a objevovatelů nových tras se vydala v jeho stopách. Nutné podoktnout, že obě trasy vedly k cíli a časově trvaly stejnou dobu. Před večeří jsme se stačili ještě vykoupat ve venkovním bazénu. Voda byla příjemně chladivá a slunce se postaralo o naše mokré ručníky.

Přečíst celé »

V první třídě se zvířátky

Ve druhém pololetí naši prvňáčci poznávali život zvířátek. V hodinách Člověk a jeho svět se naučili, jak se mají starat o pejska a jiné domácí mazlíčky. Výuku malým školákům zpestřila fenka Meggi, s kterou šli i na procházku. V českém jazyce četli zajímavosti o rybách, savcích, hmyzu a o jiných skupinkách živočichů. Každý si vybral jednoho zástupce ze světa zvířat, zvířátko namaloval, popsal a představil ostatním. Nakonec jsme si společně vytvořili ZOO, kterou jsme si dali před naši třídu.