Nové fotogalerie MŠ

    
  

Paralympijský školní den

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 měli všichni žáci a učitelé možnost zúčastnit se paralympijského školního dne v rámci projektu Kliko pořádaného Centrem APA. Cílem této akce bylo seznámení žáků se základní charakteristikou osob se zdravotním postižením a jednotlivé programy na stanovištích byly zaměřeny k budoucímu lepšímu přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu vrstevníků.

Sportovní dopoledne bylo zahájeno v tělocvičně týmem APA v čele s konzultantkou Bc. Kateřinou Tesařovou, s kterou od loňského roku naše ZŠ a MŠ Vacov spolupracuje. Žáci byli rozděleni do skupin, aby si mohli všichni všechno vyzkoušet a na jednotlivých stanovištích postupně rotovali. 1. a 2. třída měli svůj edukační program – pÁPÁ hrátky s konzultantkou APA, ta dětem nenásilnou formou, pomocí her a pohádky O pejskovi, žirafce a ovečce přiblížila tělesné, zrakové a sluchové postižení.

Program pro větší žáky byl pestrý: beseda s paralympijskou vítězkou z Pekingu a stříbrnou medailistkou z Atén ve vrhu koulí – paní Evou Kacanu. Její poutavé vyprávění o sportovních úspěších bylo velmi zajímavé jak pro malé, tak pro velké posluchače. Dále pak simulace zrakového postižení – hra goalball – bez zrakové kontroly s ozvučeným míčem, nácvik chůze s bílou holí, orientace v prostoru a simulační brýle. Vyzkoušet jsme si také mohli sporty curling a boccia, které mohou hrát i těžce tělesně postižení lidé. V tělocvičně na všechny čekaly – základy mobility na vozíku, osobní asistence – přepravení kamaráda na vozíku do schodů a zase zpět a nakonec i sportovní hra na vozíku – basketbal.

Děkujeme Centru Apa za tuto osvětovou akci a těšíme se na podobné, které nám ukáží nejen to, jak je důležité sportovat, ale i jak je důležité být tolerantní k druhým a respektovat se navzájem.

Lyžařský kurz 2019

Vacov
Informace k lyžařskému kurzu

První pomoc

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ Vacov školení na téma poskytnutí první pomoci.

Dopravní a zdravotní kroužek

Ve středu 3. října začíná v učebně 4. třídy Dopravní a zdravotní kroužek. První skupina bude mít kroužek od 13:00 do 13:45, druhá od 13:45 do 14:30 hodin. Rozdělení mladých cyklistů a zdravotníků do skupin najdete ve zprávě na Škole OnLine.

Sešity zdarma

Již podruhé se naše škola zapojila do projektu státního podniku Lesy ČR „SEŠITY DO ŠKOL“. Školy, které se přihlásily, získaly zdarma 100 ks linkovaných sešitů doplněné o informace a zajímavosti z lesa a o lese. Sešity využijí ve výuce všechny děti z I. stupně. Děkujeme!

Třídní schůzky

Ve středu 19. 9. se konají první třídní schůzky od 15:30 na I. stupni a od 16:00 na II. stupni.

Nabídka kroužků

Důležité informace ke kroužkům, organizace, přihlašování, atd:

Ve školním roce 2018/2019 jsou otevřeny následující kroužky:

Sběr víček

I v letošním školním roce vybíráme plastová víčka od PET lahví + kovová víčka od skleněných lahví pro Martinku ze Čkyně – každý den před první vyučovací hodinou (7.40 – 8.00 hod.) u učebny 4. ročníku. Předem děkujeme za přinesení:-).

Odpadnutí výuky

Dne 27. 9. 2018 odpadá odpolední vyučování z důvodu školení pedagogických pracovníků školy. V tento den nebude fungovat družina (pouze do 13:00). Děkujeme za pochopení.

První školní den

Informační schůzka pro rodiče prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče žáků první třídy se koná ve středu 5. 9. 2018 od 15:30.

Informační schůzka pro rodiče MŠ

Ve čtvrtek 6. září 2018 proběhne v mateřské škole INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

  • v 16.00 hodin, v 1. patře
  • program: platba MŠ, stravování, školní řád, omlouvání dětí a další podstatné informace

Organizace prvního týdne

V pondělí 3. 9. 2018 proběhne od 8:00 zahájení školního roku. Žáci prvního stupně budou končit v 9:00. Žáci druhého stupně budou končit v 9:30. Provoz družiny a školní jídelny bude pro žáky zahájen od úterý 4. 9. V pondělí bude vedoucí školní jídelny a vychovatelky školní družiny k dispozici pro podávání přihlášek a řešení organizačních záležitostí se zákonnými zástupci žáků.
Od úterý 4. 9. bude výuku realizována podle platného rozvrhu.

Provoz školní družiny

Jelikož vláda odložila reformu financování regionálního školství, zůstává provoz školní družiny v následujícím školním roce nezměněn. Ranní družina bude otevřena od 7:00 do 7:40, odpoledne bude družina v provozu od 11:35 do 16:20 (v pátek 16:15).