Harmonogram

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Prázdniny

Prázdniny Termín
podzimní čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015
vánoční středa 23. prosince 2015 až neděle 3. ledna 2016
pololetní pátek 29. ledna 2016
jarní 15. února – 21. února 2016
velikonoční čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016
hlavní prázdniny od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016

Třídní schůzky

Termín Čas
21.10.2015 15:30 (I. stupeň) – 16:00 (II. stupeň)
9.12.2015 15:30 (I. stupeň) – 16:00 (II. stupeň)
23.3.2016 15:30 (I. stupeň) – 16:00 (II. stupeň)
18.5.2016 15:30 (I. stupeň) – 16:00 (II. stupeň)

Organizace prvního týdne

První školní den končí žáci prvního stupně v 9:00, žáci druhého stupně pak v 10:00.

První týden neprobíhá odpolední vyučování.

Provoz družiny

V letošním školním roce budou při ZŠ Vacov otevřena 3 oddělení školní družiny. Vedoucí vychovatelkou byla ustanovena paní Renáta Filipová, která zároveň povede I. oddělení, kam budou chodit nejmladší děti – naši noví prvňáčci. Druháčci a část třeťáčků budou navštěvovat II. oddělení školní družiny, to povede paní vychovatelka Jana Voldřichová. Zbytek třetí třídy a čtvrťáci budou pracovat ve III. oddělení pod vedením paní vychovatelky Lucie Švihelové.

Všechna tři oddělení se budou snažit po celý rok spolupracovat, již nyní plánuje kolektiv vychovatelek řadu společných akcí. Každé oddělení bude mít svůj název:

  • oddělení – Berušky
  • oddělení – Slavíčci
  • oddělení – Sovy

Jsme krásní jako Berušky, jsme šikovní jako Slavíčci a jsme chytří jako Sovy.

ZÁPIS DO ŠD

Zápisní lístky do ŠD rozdají dětem 1. 9. třídní paní učitelky nebo je možné si je vyzvednout přímo ve školní družině Berušky. Zápisní lístky je nutno odevzdat nejpozději do 3. 9. 2015.

PLATBA ŠD NA ROK 2015!

Placení ŠD bude probíhat ve třech etapách, a to:

  • září – prosinec : 400,- Kč
  • leden – březen : 300,- Kč
  • duben – červen : 300,- Kč

Platbu je nutné uhradit vždy nejpozději do 10. dne v daném měsíci. Platit je možné hotově u paní vychovatelky Filipové nebo bankovním převodem (číslo účtu – 168145510/0300, variabilní symbol pro ŠD je 200 + číslo přiřazené paní vychovatelkou Filipovou).

Je také možné zaplatit celou částku v září jednorázově – tj. 1.000,- Kč.

Informace o projektu Moderní venkovská škola

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.
ROP jihozápad

Dne 30. 7. 2015 byla ukončena realizace projektu Moderní venkovská škola. Ve škole jsou nyní dvě učebny kompletně vybaveny novými výškově stavitelnými jednolavicemi a židlemi. Ve všech učebnách byly demontovány staré zelené tabule, v pěti učebnách jsou nyní nové bílé keramické tabule a ve třech učebnách jsou moderní interaktivní sety (interaktivní tabule s pojezdem, dataprojektor, reprosoustava …). Doufáme, že se nové vybavení přispěje ke kvalitnější výuce a bude žákům i pedagogickým pracovníkům školy sloužit po mnoho let.

1. místo – Radost tvořit

55. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež – 29.5. – 4.6.2015

V rámci festivalu a jeho bohatého doprovodného programu byl vyhlášen již 18. ročník mezinárodní výtvarné soutěže pro děti a mládež se zrakovým postižením s názvem „Radost tvořit.“ Daniel Klas získal 1. místo ve své kategorii do 7 let s dílem „Vlakem do pohádky“. Děkuji za podporu a za uskutečnění snu všem svým kolegyním v Mateřské škole Vacov a rodině Klasových.

Švihelová Lucie – asistent pedagoga

Fotografie-0619

Předávání výtvarných cen

DSC_0066

DSC_0005

Turnaj v kinballu

Výlet 5. třídy – Zadov

Rozloučení s 9. třídou

Výlet 2. a 3. třídy – Stožec

Sběr papíru

1. místo – 8. třída 131 kg na jednoho žáka

2. místo – 7. třída 101 kg

3. místo – 9. třída 96 kg

4. místo – 5. třída 92 kg

5. místo – 4. třída 88 kg

6. místo – 2. třída 77 kg

7. místo – 3. třída 74 kg

8. místo – 1. třída 59 kg

9. místo – 6. třída 51 kg

Všem moc děkujeme a vítězům blahopřejeme!!!!

1. stupeň na dopravním hřišti

Na začátku školního roku 2014/2015 obdržela naše škola grant Jihočeského kraje. Jihočeský kraj tímto grantem podporuje co největší účast dětí na výuce na dětských dopravních hřištích.


Přečíst celé »

Nové foto ze školky

    
  

POHÁDKOVÝ VÝLET ZA SNĚHOVOU KRÁLOVNOU A NA PETŘÍN

I když jaro bylo v plném proudu 1., 2. a 3. třída se vydala do Prahy za Sněhovou královnou.

V tento den se z nás stali malé Gerdy a malí Kajové a vydali jsme se do Prahy na muzikál Sněhová královna. V divadle Hybernia jsme shlédli dobrodružství malé Gerdy, které Sněhová královna unesla jejího nejlepšího přítele Kaje.

„Krutá královna očarovala bezbranného chlapce pomocí jednoho malého střípku z kouzelného zrcadla a uvěznila ho ve svém světě, kde není místa pro lásku. A protože je malý Kaj sirotek, může ho silou lásky zachránit pouze jeho přítelkyně Gerda. Příběh o nepřekonatelné síle přátelství, které je schopno porazit zlo v jakékoli podobě.“

Tento nádherný příběh jsme umocnili krásnou procházkou na jarně rozkvetlý Petřín. Rozhlédli jsme se po stověžaté Praze z Petřínské rozhledny, a protože jsme v bludišti nezabloudili, plni dojmů jsme se vrátili domů.

Za báječnou fotodokumentaci z výletu děkujeme našim úžasným fotoreportérkám Natce Kopáčikové a Kláře Matoušové.

Doprava byla částečně uhrazena z výtěžku „Školního plesu.“

Závěrečné vystoupení školní družiny, pěveckých a tanečních kroužků

23. června proběhlo v sále závěrečné vystoupení pěveckých a tanečních kroužků, s pohádkou vystoupily děti ze školní družiny. Do programu se dále zapojili sóloví zpěváci a zpěvačky, jako host vystoupil Martin Kaskoun, který předvedl svůj bubenický kousek.

Překvapivě se v hledišti sešlo více než 150 diváků z řad rodičů a přátel školy, což nás hodně potěšilo. Snad se jim program líbil.

Kroužky tím ukončily svoji činnost v letošním školním roce a já bych chtěla poděkovat všem členům a členkám za jejich úsilí, vytrvalost i čas, který těmto kulturním činnostem věnovali a zároveň jim přeji krásné a sluníčkové prázdniny!!!

Závěrečná balónková diskotéka ve školní družině

V pondělí 22. června se konala rozlučková balónková diskotéka školní družiny. Hry s balónky jsou mezi dětmi oblíbené, takže o úspěchu nemohlo být pochyb. S občerstvením nám ochotně pomohli páťáci, kteří připravili dětem párky v rohlíku, po nichž se jen zaprášilo. Johannes se ujal dělání cukrové vaty, fronta na ni byla nekonečná.

Bohužel nás v polovině akce překvapilo počasí a déšť nás zahnal do tělocvičny. Sice se ještě trochu tančilo, ale na další „balónkové“ hry už nezbyl čas. Škoda, ale i tak si to děti snad užily.