Poslední den školního roku

Vysvědčení je rozdáno, s deváťáky jsme se rozloučili, nezbývá než popřát všem krásné a pohodové prázdniny. Užijte si sluníčka, odpočiňte si a všichni se nám ve zdraví vraťte v září do školy.

Školní výlet Prostředníčků a Předškoláků

Letošní školní rok nám neposkytl mnoho příležitostí ke školním akcím. Proto, když padla nejpřísnější opatření, jsme s radostí uskutečnili školní výlet. V pátek 14. června se třídy Prostředníčků a Předškoláků vypravily do Strakonic.

První návštěva patřila strakonickému hradu, kde pro nás pracovníci muzea připravili program. Krátce seznámili děti s historií hradu a bývalými majiteli. Děti zkusily přivolat Bílou paní – Perchtu z Rožmberka – a ona se po několikerém zavolání opravdu objevila. S sebou přinesla veliký klíč, kterým odemkla dvířka věže Rumpál. Nejprve se na věž vyšplhali Předškoláci, aby se pokochali výhledem na město, řeku Otavu a vzdálené vrcholky Šumavy. Všichni statečně vystoupali 96 schodů a s přehledem zvládli i zúženou část schodiště, která na nás působila opravdu hodně stísněným dojmem.

Po návratu na nádvoří se Předškoláci vystřídali s Prostředníčky a pokusili se, stejně jako oni předtím, skládat puzzle s erby rodu Rožmberků a maltézských rytířů, postavit hrad z kostek nebo dát dohromady postavu rytíře.

Rozloučili jsme se s paní Perchtou a cestou ven z hradu pozorovali v hradním příkopu oslíka, poníky, ovce a kachny. Lávka přes řeku Otavu nás dovedla na Podskalí. Usazení na lavičkách jsme si pochutnali na tradičním výletním řízku od naší paní kuchařky ze školky. Jako sladká tečka musela být samozřejmě zmrzlina. Na Podskalí si děti vyzkoušely různé prolézačky, nejvíc se jim líbila pirátská loď.

Posledním bodem našeho výletu se stala návštěva Domu dětí a mládeže. Zde děti zhlédly výstavu zvířat. Ve výběhu se nám předvedlo prasátko, ve voliérách hrdličky a andulky, v kotcích králíci a morčata, za plotem se na nás dívaly kozy. Morčata a jednoho králíčka si mohly děti dokonce vzít do ruky a pohladit. Ve vnitřních prostorách nás hned u vchodu pozdravil papoušek, prohlédli jsme si fretku, křečky, myšky, osmáky, vodní želvy.

Čas velice rychle utekl a my se museli rozloučit, abychom se trochu unavení, ale plní zážitků vrátili zpátky do Vacova.

Dagmar Čtvrtníková

  

MŠ piknik

Dne 14. 6. 2021 si udělala třída Malíčků piknik na zahradě školky. Hned ráno, co jsme se všichni sešli ve školce, jsme odešli na zahradu na svačinku. Ke svačince děti měly výborné tvarohové šátečky a spousty ovoce včetně melouna. Celé dopoledne jsme strávili venku. Děti si hrály na písku s bagry, jezdily na traktorech a motorkách, hrály si s míčem, s kočárkem a panenkami nebo se stavebnicí na dece. S dětmi jsme se následně na zahradě v altánku i naobědvali. K obědu jsme měli řízky s chlebem a zeleninou. Po celé dopoledne panovalo krásné slunečné počasí a skvělá nálada a atmosféra. Jak děti, tak my paní učitelky jsme si to náramně užily a příští rok určitě zopakujeme.

K+P

MŠ – nové fotogalerie

    
    

Školská rada

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v rámci voleb do školské rady z řad rodičů/zákonných zástupců probíhal do 15. 6. 2021 návrh kandidátů. Navrženi byli pouze tři kandidáti. Jeden z navržených kandidátů svou účast ve volbách odmítl. Na dvě místa ve školské radě máme tedy navržené dva kandidáty. Není tedy nutné další hlasování. Dva zástupci z řad rodičů/zákonných zástupců v nové školské radě jsou paní Ing. Veronika Šťastná a paní Ing. Martina Němečková.

Školská rada má celkem 6 členů. Dva zástupci z řad rodičů/zákonných zástupců již byli zvoleni. Dva zástupci z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupci zřizovatele budou zvoleni v nejbližších dnech. O novém složení školské rady Vás budeme informovat.

Opatření vlády

Vláda dnes schválila, že od úterý 15. června budou moci roušky a respirátory při výuce sundat žáci a učitelé v celé zemi (tedy i u nás). Povinnost mít zakrytý nos a ústa zůstala pro přestávky a při pohybu ve společných prostorách školy.

Příměstské tábory ZŠ Vacov

Oba letní tábory, které v letošním roce ZŠ Vacov pořádá, budou pro přihlášené děti kompletně zdarma. Naše žádost ve výzvě MŠMT Letní kempy 2021 byla úspěšná a náš projekt byl podpořen. Žádost uspěla také proto, že ZŠ Vacov navázala spolupráci se spolkem Střelka Čestice.

Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jako ředitel Základní školy a mateřské školy Vacov, Miřetice 38, vyhlašuji na 29. června 2021 volby do školské rady. Volby se měly původně konat již v březnu, ale vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu prodloužilo MŠMT funkční období současné Školské radě o 3 měsíce po skončení nouzového stavu. Rozhodnutí MŠMT – ZDE.

Nouzový stav byl ukončen 11. 4. 2021, tzn. funkční období současné Školské rady končí 11. 7. 2021 a je třeba dle zákona zvolit dva nové členy z řad zákonných zástupců.

K samotné volbě přihlášených kandidátů pak dojde 29.6.2021. Volební lístek budou moci odevzdat rodiče/zákonní zástupci (oprávněné osoby) přímo ve škole do volební urny, umístěné ve sborovně I. stupně ZŠ Vacov.

Návrh kandidátů bude probíhat od 2.6. 2021 do 15.6.2021 prostřednictvím informačního systému Škola online. Každý rodič (zákonný zástupce) má možnost poslat jméno kandidáta přes zprávy Škola online třídnímu učiteli svého dítěte. Kandidátem může být sám rodič (napíšete své jméno), jiný rodič ze třídy, jiný rodič ze školy.

Každý rodič má jeden hlas, bez ohledu na počet dětí, které ve škole má.

Volební komise: Mgr. Josef Mráz, Mgr. Jarmila Štouralová, Mgr. Kateřina Roučková

Harmonogram:

  • Návrh kandidátů: do 15. 6. 2021
  • Zveřejnění kandidátní listiny: 18. 6. 2021
  • Předání hlasovacích lístků zástupcům žáků: 21. 6. 2021
  • Hlasování: 29. 6. 2021
  • Vyhlášení výsledků voleb: 30. 6. 2021

ORGANIZACE VÝUKY OD 24. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 24. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka pro všechny žáky prvního i druhého stupně dle standartního rozvrhu. Družina bude fungovat bez omezení, stravování se pokusíme zorganizovat tak, aby se všichni zvládli v klidu naobědvat.

Testovat se bude pouze 1x týdně, vždy v pondělí. Nové AG testy od firmy Sejoy jsou na stejném principu jako doposud používané Singclean. Opatření s ochranou dýchacích cest jsou i nadále platná.

ZÁPIS DO ZUŠ

ZÁPIS DO ZUŠ 2021

Distanční výuka od 17. 5. 2021

Rozvrh videokonferencí na týden od 17. 5. 2021 pro 7. a 9. třídu. Prezenční výuku tento týden mají 1., 2., 3, 4., 5., 6. a 8. třída.

NP

ORGANIZACE VÝUKY OD 17. 5. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 17. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka pro žáky prvního stupně. Žáky druhého stupně čeká ještě týden rotační výuky. Prezenční výuka v týdnu od 17. 5. 2021 bude tedy probíhat pro třídy 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 8. Distanční výuku budou mít žáci 7. a 9. třídy. Rozvrh prezenční výuky je v systému školaonline. Z důvodu nutnosti kombinovat prezenční a distanční výuku jsou v rozvrhu některé změny.

Podmínky prezenční výuky a testování se nezměnily a jsou podrobně rozepsány v příspěvku ORGANIZACE VÝUKY OD 10. 5. 2021

Školní družina bude od 17. 5. 2021 fungovat bez omezení, to znamená, že bude otevřena pro všechny v září přihlášené žáky z prvního stupně ZŠ.

NP

DISTANČNÍ VÝUKA 10. – 14. 5.

Rozvrh videokonferencí na týden od 10. 5. 2021 pro 1., 3., 6. a 8. třídu. Prezenční výuku tento týden mají 2., 4., 5., 7. a 9. třída.

NP

ORGANIZACE VÝUKY OD 10. 5. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 10. 5. 2021 začíná týdenní rotační výuka pro žáky 2. stupně. Prezenční výuka v týdnu od 10. 5. 2021 bude probíhat pro třídy 2., 4., 5., 7. a 9., v ostatních třídách bude distanční výuka jako doposud. Prezenční výuka v týdnu od 17. 5. 2021 bude probíhat pro třídy 1., 3., 6. a 8., v ostatních třídách bude distanční výuka jako doposud (pokud vláda nerozhodne jinak). Rozvrh prezenční výuky je v systému školaonline. Z důvodu nutnosti kombinovat prezenční a distanční výuku jsou v rozvrhu některé změny.

Prezenční výuky ve škole je možné zúčastnit se za podmínek:

  • žáci absolvují test s negativním výsledkem (viz informace níže)
  • žáci musí nosit alespoň chirurgickou roušku

Testování

Žáci prvního stupně se testují jednou týdně v pondělí za stejných podmínek jako doposud. Škola je pro žáky I. stupně otevřena od 7:00. Žáci druhé stupně se testují 2x týdne v pondělí a ve čtvrtek. Pro žáky druhého stupně je škola otevřena od 7:30. Po příchodu se žáci přezují v šatně a odcházejí do testovací třídy. Po absolvování testu se přesunou do své kmenové třídy. Prosíme zejména domácí žáky o včasnější příchod.


INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK K PRŮBĚHU TESTOVÁNÍ – SINGCLEAN
TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – INFORMACE PRO RODIČE
TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE – INFORMACE PRO ŽÁKY

  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařskou zprávou.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  • Pokud zákonný zástupce testování svého dítěte odmítne, nebude dítěti umožněna účast v prezenční výuce, jeho neúčast ve výuce bude považována za omluvenou a škola mu bude poskytovat podporu podobně jako při nemoci žáka (zadávání probraného učiva a úkolů).

    Žáci se také mohou testovat vlastním testem (ze slin,…), pokud si tento test pořídí na vlastní náklady, test bude na seznamu schválených testů a žák se bude testovat ve škole.

    Školní jídelna bude v obvyklém provozu pro žáky, kteří budou mít prezenční výuku. Tito žáci budou mít obědy automaticky přihlášeny. Pokud o obědy nebudete mít zájem, nezapomeňte si je odhlásit. Pro žáky na distanční výuce je možnost odebrání oběda do jídlonosiče v době od 10:30 – 11:15 hodin.

    Provoz ZŠ Vacov od pondělí 10. 5. 2021

    Na základě dnešního prohlášení vlády bude od pondělí 10. 5. 2021 obnovena prezenční výuka ve všech odděleních mateřské školy a rotačním způsobem ve všech ročnících školy základní. Prezenční výuku v základní škole v týdnu od 10. 5. budou mít následující ročníky: 2., 4., 5., 7. a 9. třída. Třídy 1., 3., 6. a 8. zůstávají na distanční formě výuky a prezenční docházka je čeká v týdnu od 17. 5. 2021.

    Podrobnější informace k organizaci nástupu žáků do ZŠ i MŠ uveřejníme v pátek 7. 5. 2021, jakmile obdržíme informace z ministerstva.