PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. třídy a rotačním způsobem ostatních tříd druhého stupně. V týdnu od 30. 11. nastoupí žáci 7. a 8. třídy. Žáci 6. třídy zůstávají na distanční výuce. Následující týden od 7. 12. nastoupí žáci 6. třídy a distanční výuku budou mít žáci 7. a 8. třídy.

Žáci i zaměstnanci školy budou mít povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku.

Pro žáky prvního stupně bude škola otevřena od 7:00. Žáci prvního stupně vstupují do školy hlavním vchodem, z šatny odcházejí rovnou do své kmenové třídy. Zajištění provozu odpolední školní družina zatím řešíme. Pro žáky II. stupně je škola otevřena od 7:30. Žáci druhého stupně vstupují do školy spodním vchodem u tělocvičny, z šatny odcházejí rovnou do své kmenové třídy.

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Výuka TV bude částečně realizována pobytem venku a částečně nahrazena jiným předmětem. Výuka HV bude probíhat bez zpěvu. Drobné změny v rozvrhu se objeví ve Školaonline.

Obědy ve školní jídelně budou žákům v prezenční výuce (kteří běžně docházejí na oběd) automaticky přihlášeny. Žáci na distanční výuce mohou oběd vyzvednout v jídlonosiči mezi 10:30 – 11:00.

DISTANČNÍ VÝUKA 23. – 27. 11. 2020

Pro žáky 3. – 9. třídy jsou připraveny materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí.

Ve středu 25. 11. 2020 se od 17:00 koná informační schůzka prostřednictvím videokonference pro žáky a rodiče 9. třídy na téma přijímací řízení na střední školy. Informační schůzka proběhne ve videomístnosti paní učitelky Krbkové.

Ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 17:00 do 17:30 proběhnou „třídní schůzky“ formou videokonference. Vyučující z II. stupně ZŠ budou k dispozici ve svých videomístnostech, rodiče se mohou připojovat přes odkazy na stránkách školy.

NP
Materiály pro distanční výuku

UZAVŘENÍ MŠ DO 27. 11. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu nákazy několika zaměstnanců MŠ a z důvodu karantény několika dalších nejsme schopni zabezpečit provoz MŠ v příštím týdnu. MŠ Vacov bude z organizačních důvodů uzavřena do pátku 27. 11. 2020. Provoz bude obnoven 30. 11. 2020. Děkujeme za pochopení.

Provoz MŠ

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že v MŠ Vacov byla potvrzena nákaza COVID 19 u dalšího zaměstnance. V současné chvíli čekáme na výsledky testů zaměstnanců MŠ. Zítra budeme řešit, zda zvládneme zabezpečit provoz MŠ v příštím týdnu nebo zda bude provoz obnoven až od 30. 11. 2020. Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ MŠ DO 20. 11. 2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že v MŠ Vacov byla potvrzena nákaza COVID 19 u jednoho zaměstnance. Na doporučení hygienické stanice a po projednání se zřizovatelem jsme se rozhodli uzavřít MŠ zatím do pátku 20. 11. 2020. Žákům, kteří přišli dne 10. 11. s pozitivní osobou do rizikového kontaktu byla do 20. 11. 2020 nařízena karanténa. Zákonné zástupce těchto žáků budeme ještě dnes informovat.

Jelikož mají příznaky nemoci i někteří další zaměstnanci MŠ, může se stát, že uzavření MŠ bude prodlouženo. Z důvodu uzavření MŠ je možné žádat o ošetřovné. POZOR ZMĚNA:Včera jsme uvedli, že ředitel školy vydává potvrzení k žádosti o ošetřovné. Podle čerstvých informací z ČSSZ k žádosti není potřeba potvrzení o uzavření školy. Pro uplatnění nároku na ošetřovné předává rodič po ukončení kalendářního měsíce svému zaměstnavateli následující žádost:

ČSSZ – Žádost o ošetřovné
Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné

Změna organizace výuky od 18. 11. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází k následujícím změnám v organizaci výuky ZŠ Vacov:

Pro žáky 1. a 2. třídy je obnovena prezenční výuka včetně provozu školní jídelny a školní družiny. Obědy ve školní jídelně byly všem žákům přihlášeny, případné odhlášení je nutné řešit pomocí aplikace strava.cz nebo s vedoucí školní jídelny. Ráno bude škola otevřena od 7:00, odpolední družina bude končit v 16:00. Podrobnější informace k nástupu do školy budou zasílat v průběhu pondělí třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. třídy pokračují v distanční formě výuky. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí jsou zveřejněny níže. Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

NP
Materiály pro distanční výuku

Uzavření MŠ

Z důvodu podezření na výskyt nákazy COVID 19 bude v pondělí 16. 11. 2020 preventivně uzavřena MŠ Vacov. V případě potvrzení nákazy se budeme řídit nařízením hygienické stanice. O tom, zda bude školka otevřena ve středu 18. 11. budeme informovat na wwww stránkách školy. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Videokonference s vedením školy

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 11. 11. 2020 od 15:00 do 16:00 pořádáme videokonferenci s vedením školy. Jsme Vám k dispozici pro Vaše dotazy a připomínky. Odkaz pro vstup do videokonference bude uveřejněn před začátkem na www stránkách školy.

DISTANČNÍ VÝUKA – 9. – 13. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

připravili jsme pro Vás rozvrh videokonferencí na týden 9. – 13. 11. 2020. V úterý 10. 11. 2020 nejde ve Vacově i v okolí elektrický proud, proto jsme na tento den videovýuku vynechali. Zadání distanční výuky najdete v následujícím rozcestníku. Děkujeme za spolupráci.

NP

Změna – 1. třída

Páteční výuka V 1. třídě musela být z organizačních důvodů zrušena. Děkujeme za pochopení.

Bezproudí

V úterý 10. 11. 2020 nepůjde ve škole celý den elektrický proud. V tento den nebude vařit školní jídelna a nebudou se konat videokonference.

Děkujeme za pochopení.

DISTANČNÍ VÝUKA – 2. – 6. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Připravili jsme pro Vás rozvrh videokonferencí a zadání distanční výuky na týden 2. – 6. 11. 2020. Při plánování videokonferencí jsme se snažili vyhnout tomu, aby v jeden okamžik měli videokonferenci 2 sourozenci. Víme o tom, že v pondělí 2. 11. a v pátek 6. 11. 2020 nejde v některých částech Vacova elektrický proud. Některé videokonference jsme kvůli tomu zrušili, některé jsme se rozhodli zachovat. Počítáme ale s tím, že účast na pondělních videokonferencích bude nižší. Děkujeme za spolupráci.

NP

Žádost o ošetřovné

Česká správa sociálního zabezpečení připravila nový formulář žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. K žádosti není potřeba potvrzení o uzavření školy. Pro uplatnění nároku na ošetřovné předává rodič po ukončení kalendářního měsíce svému zaměstnavateli následující žádost:

ČSSZ – Žádost o ošetřovné
Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné

Změna videovýuky AJ

Páteční výuka AJ musela být z organizačních důvodů zrušena. Jedná se o následující hodiny: AJ8 od 9:00, AJ7 od 10:00 a AJ9 od 11:00. Učivo naplánované na dnešní výuku AJ bude zasláno přes aplikaci Školaonline. Děkujeme za pochopení.

Přerušení provozu MŠ – POZOR ZMĚNA

V souladu s ustanovením paragrafu 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, paragrafu 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání), v platném znění a po projednání se zřizovatelem školy, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy z organizačních důvodů

od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020.

V pondělí 2. listopadu 2020 bude také přerušen provoz MŠ z důvodu odstavení dodávky elektrické energie. Podle informací od firmy EON nepůjde ve velké části Vacova včetně budovy MŠ elektrický proud od 7:30 do 15:30. V tento den není možné zajistit dětem v MŠ teplo (budova je vytápěna el. proudem) a obědy. Po konzultaci se zřizovatelem bude školka uzavřena i v tento ten.

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 3. 11. 2020.

Ve Vacově dne 16. 10. 2020 Mgr. Josef Mráz v.r.