Beseda k zápisu do 1. třídy – zrušeno

Vážení rodiče, beseda k zápisu do 1. třídy, která se měla konat tuto středu 29. 1. 2020, je z důvodu chřipkové epidemie zrušena. O náhradním termínu besedy budete informováni. Děkujeme za pochopení

Nefungující propojení

Vážení rodiče, zhruba od poloviny prosince nefunguje propojení mezi Školní pokladnou a elektronickou žákovskou Školaonline. O nefunkčnosti víme, není to chyba, kterou můžeme vlastními silami opravit. Obě aplikace nám poskytují externí firmy. Chyba vznikla na straně těchto firem a my doufáme, že se firmy mezi sebou rychle dohodnou a propojení opět zprovozní.

Do elektronické žákovské Školaonline tedy není možné v tuto chvíli vstoupit ze Školní pokladny. Do žákovské je možné vstoupit pouze přímo – přes modrý banner Školaonline.

Sbírka pro „naši Aničku“

Celý listopad děti zhotovovaly výrobky na vánoční trhy. Do této akce se zapojily všechny třídy, takže v neděli 1. prosince bylo na trzích z čeho vybírat. A proč to všechno? Výnos z prodaných věcí jsme se rozhodli věnovat „naší Aničce“, která potřebuje jarní lázeňský pobyt, aby se jednou mohla postavit na svoje nožičky. A my jí všichni fandíme a držíme pěstě, aby se jí to povedlo. Hned 2 dny na to proběhlo družinové Předvánoční posezení s rodiči. Nejprve v tělocvičně děti předvedly půlhodinové pásmo básniček, koled a tanečků. A protože se „naše Anička“ přijela také na besídku podívat, předali jsme zde ejí mamince 8.000,- korun vydělaných na nedělním vánočním trhu ve Vacově. Po programu se všichni včetně Aničky přesunuli do patra školních družin, kde již byly připraveny družinové vánoční trhy, kde si samy děti prodávaly své výrobky. Výtěžek z tohoto prodeje použijeme na nákup surovin na občasné vaření či pečení v našem programu „Děti vaří dětem“. Ve cvičné kuchyňce a v oddělení Berušek bylo připravené občerstvení pro rodiče, které zčásti udělaly děti, z části donesli rodiče a z části věnovala místní pekárna. Mezi rodiči byl velký zájem o prohlížení družinové kroniky, kam mohli zapsat svůj názor, připomínku či přání. Objevilo se plno milých vzkazů a poděkování, z čehož jsme měli samozřejmě obrovskou radost. Děti, které zrovna neprodávaly, si mohly pohrát v družině, kromě toho pro ně byly vedle stolů s prodávanými výrobky připraveny veselé hry a soutěže. Veselé povídání s rodiči a prarodiči se neslo do večerních hodin a bylo moc příjemné.

Beseda k zápisu do 1. třídy

pozvanka

Lyžařský kurz 2020

Vacov
Informace k lyžařskému kurzu 2020

Přání

Sportovní den

Exkurze Dřevoprofil

V rámci předmětu pracovní činnosti – volba povolání navštívila 8. třída firmu Dřevoprofil spol. s r. o. ve Vrbici. Žáci měli možnost vidět, jak se vyrábějí příhradové vazníky a dřevostavby. Děkujeme vedení firmy za umožnění prohlídky, zejména panu Vávrovi za poutavý výklad.

Fotogalerie MŠ

    
  

Vánoční besídka

Vánoční besídka žáků I. stupně ZŠ se koná v úterý 17. 12. 2019 od 17:00 v obecním sále ve Vacově. Veřejně přístupná generální zkouška začíná v 10:00.

Organizace posledního týdne

V pondělí 16. 12. 2019 probíhá výuka podle rozvrhu. V úterý se od 10:00 koná veřejná generálka na Vánoční besídku, konec výuky podle rozvrhu. Z důvodu Vánoční besídky odpadá tento den odpolední výuka (TV dívky II. stupeň). Ve středu probíhá výuka podle rozvrhu. Na čtvrtek je na první 4 hodiny naplánována sportovní projektový den „Olympijský víceboj“. Poté bude probíhat výuka podle rozvrhu. Poslední den v pátek je třídnický systém, žáci na druhém stupni odjíždí na 3. – 5. hodinu na koncert. Všichni končí podle rozvrhu.

Tvořivé dílny

V minulých čtrnácti dnech se žáci celého prvního stupně vydali do Strakonic na Tvořivé vánoční dílny, které pro ně připravili zaměstnanci Muzea středního Pootaví. Žáci si vyzkoušeli zajímavou techniku zdobení vánočních ozdob – foukání barev do baněk. Kromě toho také navštívili prostory Černé kuchyně na Strakonickém hradě, kde se dozvěděli něco o adventních tradicích a prohlédli si výstavu stromečků, které zdobili žáci základních a mateřských škol ze Strakonic a přilehlého okolí.

Doprava do Strakonic i program v Muzeu byl pro všechny žáky zdarma. Vše bylo hrazeno z dotačního projektu „Podpora žáků a pedagogických pracovníků ZŠ Vacov“, který je ve škole realizován.

Turnaj v sálové kopané

V úterý 10. 1. se chlapci ze 6. a 7. třídy zúčastnili okresního kola v sálové kopané, které se odehrávalo ve Vlachově Březí. Naši chlapci vyhráli všechny zápasy v základní skupině a postoupili do skupiny finálové. Tam jednou prohráli a jednou remizovali, což stačilo na krásné 3. místo z celkem 11 škol.

TV pro prvňáky

V pátek 22. 11. 2019 si prvňáčci užili dvě hodiny Tělesné výchovy v režii jejich starších kamarádů z 5. třídy.

Hodinu zahájili společnou rozcvičkou, při které měl každý páťák na starosti svého prvňáčka.

Poté si páťáci připravili nejrůznější stanoviště, na kterých prvňáčky seznámili s prvky tělesné průpravy, ale také s nejrůznějším tělocvičným nářadím – kladina, kruhy, tyč na šplh, ale také běhací žebřík, práci se stuhou i střelbu na koš.

Oběma třídám se společný tělocvik líbil a hned si naplánovali společnou jarní hodinu atletiky.

Hodina kódu

Žáci 9. třídy ZŠ Vacov si spolu s dalšími miliony školáků po celém světě vyzkoušeli programování v rámci kampaně Hodina kódu. Tato kampaň umožňuje žákům vyzkoušet si hravou a poutavou formou základny programování.