Den Země

V pátek 22. dubna se naše škola připojila k celorepublikové akci „Den Země“. Během dopoledne jsme uklidili areál naší školy, po skupinkách se žáci vydali na stanoviště směrem na Ptákovu Lhotu, kde během cesty plnili úkoly na osmi stanovištích nejen z přírodovědy. Všichni si z projektového dne odnesli spoustu zajímavých zážitků, dozvěděli se mnoho  informací, ve smíšených kolektivech si vzájemně pomáhali. Kapitáni družstev dostali pochvalu za vzornou péči o mladší spolužáky a za úklid kolem naší školy chválíme úplně všechny naše žáky.

Myslivost

14. dubna se ve školní družině uskutečnilo odpoledne s myslivostí. Pozvání k nám přijala paní Nová, která dětem vyprávěla zajímavosti o zvířatech, vše měla spojené s promítáním obrázků a se zajímavými otázkami. Druhá polovina se nesla v soutěžním duchu, děti ve dvojicích dostaly startovní karty a rozeběhly se po stanovištích, kde poznávaly stromy a květiny, třídily zvířata, určovaly stopy a luštily křížovky. Vyhrály všichni zúčastnění, neboť se dověděli mnoho nových a zajímavých věcí.

Zdravá svačinka

V dubnu si děti z Berušek vypěstovaly řeřichu. Nejprve si samy vytvořily ozdobné květináčky z pet-lahví, potom řeřichu zasadily, zalévaly a sledovaly, jak roste.

Jedno odpoledne si užily zdravou svačinku, kdy si samy namazaly chléb máslem a na něj nastříhaly výhonky řeřichy. Moc si pochutnaly a ještě si nesly zbytky svých pěstitelských prací domů.

Koně

7. dubna vyrazila skupina dětí ze školní družiny do Rohanova, kam nás pozvali manželé Rasochovi, abychom si užili nádherné odpoledne s jejich koníčky. Děti koně nejdříve jen obdivovaly, pak je krmily a nakonec i hřebelcovaly. Na zahradě si děti snědly svačinky a pohoštění od paní Rasochové a potom si užily ještě na prolézačkách.

Hejtmanův pohár

10. března jsme si se školní družinou vyzkoušeli v tělocvičně zajímavou trasu s názvem Hejmanův pohár. Děti běhaly po dané trase, překonávaly překážky a musely prokázat řadu dovedností, a to vše na čas. Děti trasu zdolávaly dobře, starší radily mladším a všechny to moc bavilo.

Velikonoce ve ŠD

V rámci velikonočního tvoření vznikly ve školních družinách zajímavé výrobky. Kromě klasického malování vajíček si děti vyzkoušely vajíčková zvířátka nebo kuřátka z látkových proužků, na která si mohly vytvořit krabičku na našem novém stroji. Také se pletly proutěné výrobky.

Nové tvoření

Do školní družiny jsme pořídili nový stroj, na kterém se dají vyrábět úžasné věcičky. A tak jsme si hned 7. a 8. března udělali dvě tvořivá odpoledne, kdy se děti naučily vyřezávat krabičky, kytičky a motýlky, vyzkoušely si zdobení krabiček a také tzv. embosování – vytlačování vzorů do papíru. Nové tvoření se dětem moc líbilo.

Sportovní odpoledne

3. března proběhlo ve školních družinách sportovní odpoledne, kdy děti závodily a měřily své síly v družstvech. Bodovaly se nejen úspěchy, ale i sportovní chování a ukázněnost družstev. Běhalo se, plazilo, házelo míčem a celé odpoledne bylo zakončeno velkou soutěží v přetahování lanem. A kdo zvítězil? Na tom přece vůbec nezáleží. Hlavně že jsme si to užili a protáhli si těla.

Sportovní den

Ve středu 13. 4. 2016 se uskutečnil sportovní den pro všechny žáky ZŠ Vacov. V areálu školní budovy bylo celkem 8 sportovních stanovišť, kde žáci soutěžili v disciplínách olympijského víceboje.

Tonda Obal na cestách

V pondělí 18. dubna se v 1. – 7. třídě uskutečnila vzdělávací akce o třídění odpadu Tonda Obal na cestách. Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí.

Netradiční hodiny němčiny

V pondělí 11. dubna proběhly v 6. – 9. třídě jazykové animace z německého jazyka v rámci projektu Němčina nekouše, které pořádá organizace Tandem. Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách.

Jazyková animátorka Martina Buchna navštívila naši školu a zpestřila výuku německého jazyka. V každé třídě strávila jednu vyučovací hodinu. Na začátku se žáci pozdravili pomocí mexické vlny a poté již následovaly různé činnosti přizpůsobené věku a znalostem dětí.

Žáci pracovali s mapou německy mluvících zemí, povídali si o tom, proč je důležité učit se německy, zahráli si německé hry, zazpívali německé písničky, procvičili již osvojenou gramatiku, skládali německé domino a mnoho dalšího.

Ve fotogalerii uvidíte, že se všichni nejen něčemu přiučili, ale i pobavili a zasmáli.

Zápis ZUŠ Vimperk

View PDF[/pdf]

Koncert ZUŠ Vimperk

View PDF[/pdf]

Recitační soutěž

„Poezie vytváří druhou přírodu, přírodu lidského srdce a lidských smyslů.“ (Josef Hora)

11. března proběhla na 1. stupni soutěž DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ, které se zúčastnili žáci 1., 2., 3. a 5. třídy.

Přečíst celé »

Letní soustředění pro mladé zdravotníky

V minulých letech se dvě bývalé  žákyně naší školy Ivanka a Natálka přihlásily na letní soustředění pro mladé zdravotníky. Poznaly nové kamarády, doplnily si vědomosti o poskytování první pomoci… Oběma dívkám se moc líbilo a pobyt všem malým záchranářům doporučují.

Přihlášku a podrobnější informace dostaneš u p. učitelky Kopáčikové v 1. třídě.

Přečíst celé »