Informace pro rodiče

V příštím školním roce 2015/2016 bude otevřena jedna první třída. Třídní učitelkou bude paní Kopáčiková.

V příštím školním roce 2015/2016 bude otevřeno nové oddělení družiny. Celkem budou ve škole 3 oddělení s kapacitou pro 70 žáků.

Školní rok 2014/2015 bude ukončen dne 26. 6. 2015. Na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu stavebních úprav ve škole.

1. června 2015 se ve škole uskuteční program v rámci dne dětí. Tento den odpadá odpolední vyučování a žáci budou končit v 11:35.

Atletika Zdíkov

2. místo na Dopravní soutěži mladých cyklistů

Lucie Rychtářová, Natálie Kopáčiková, Martin Kaskoun a Ondřej Novák vybojovali krásné 2. místo v okresním kole dopravní soutěže v Prachaticích. Devět družstev ve starší kategorii soutěžilo ve čtyřech disciplínách – jízda zručnosti, jízda podle pravidel na dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu a poskytnutí první pomoci. V jednotlivcích se na pěkném 3. místě umístila Natálie Kopáčiková.

Za medailové umístění soutěžícím gratuluji a děkuji.

Bramborová medaile pro malé fotbalisty

Ve středu 13. května vybojovalo na turnaji McDonald´s Cup mužstvo našich malých fotbalistů 4. místo. Fanda Čtvrtník, Vojta Rejšek, Marek Bláha, Kryštof Česánek, Martin Čtvrtník, Tomáš Mareš, Tomáš Jelínek, Pepa Němec, Marek Seidl a Prokop Česánek porazili mužstvo ze ZŠ TGM Vimperk, ZŠ Husinec a remizovali se ZŠ Vodňanská Prachatice. Kluci prohráli těsně 1:0 se ZŠ Netolice a stejným výsledkem i se ZŠ Národní Prachatice, 2:0 se ZŠ Smetanova Vimperk.

Klukům děkuji za reprezentaci školy.

1. MÍSTO V SOUTĚŽI MLADÝ ZDRAVOTNÍK

Ve čtvrtek 14. května se v Prachaticích konalo okresní kolo soutěže Mladý zdravotník. Během dopoledne děti ukázaly dovednosti z poskytování první pomoci, které se naučily.

Za I. stupeň soutěžila za naši školu hlídka ve složení –  Milan Sliacký, Adam Mészáros, Adam Ševčík, Klára Čejková a Aneta Lešáková. Za II. stupeň to byli – Lucie Rychtářová, Natálie Kopáčiková, Klára Matoušová, Martin Kaskoun a David Makas.

Mladší vybojovali úúúúžasné 1. místo v okresním kole a postoupili do kola krajského, které se konalo v pondělí 18. května ve Strakonicích. Tady jsme obsadili pěkné 5. místo.

Zároveň mladší družstvo v Prachaticích vybojovalo 2. místo v soutěži „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“.

Ve stejné soutěži starší družstvo vybojovalo 3. místo.

Všem soutěžícím gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Třídní schůzky

4. třídní schůzky se uskuteční ve středu 20. 5. 2015 od 15:30 na I. stupni a od 16:00 na II. stupni.

Ze školky

Duben v družině

Pálení čarodějnic

Dne 27. dubna pořádala školní družina spolu s Baby clubem Vacov akci pro děti s názvem Pálení čarodějnic. Po 13. hodině jsme se s dětmi sešli na zahradě za tělocvičnou, kde vše začalo zpíváním nacvičených písní – Saxana, Blecha a Příšera. Pak následovala rozpočítávací hra pod vedením paní Veroniky Šturmové, hru v zápětí zopakoval s dětmi pan Johannes – samozřejmě v angličtině. Dále jsme si s dětmi popovídali o zvyku „pálení čarodějnic“ a vysvětlili jeho význam.

A už byl čas na to nejdůležitější – opéct si nad ohněm buřtíky. Děti se na ně vrhly s velkou chutí, opékaly i chleby či rohlíky. A přestože byla jen chvíle po obědě, chutnalo jim! Následovaly další hry a soutěže, zpívání s kytarou a samozřejmě upálení čarodějnic za hlasitého povzbuzování dětí. Jestli jsme zimu opravdu zahnali, to se pozná až v budoucích dnech. Jisté je, že ihned po skončení vydařené akce začalo pršet.

Ve školní družině si děti na závěr zatancovaly Tanec ptáčků.

Fotogalerie MŠ

        

Matematický klokan – ani v okrese jsme se neztratili

V dubnu se žáci 2. až 9. třídy naší školy zúčastnili soutěže Matematický klokan. Jedná se o celostátní soutěž, které se jen v prachatickém okrese zúčastnilo ve čtyřech kategoriích přes 2400 žáků základních škol.

Naši žáci se mezi nimi rozhodně neztratili, získali jsme dvě umístění v první desítce a další čtyři v první třicítce nejlepších řešitelů jednotlivých kategorií.

V nejmladší kategorii CVRČEK (2. a 3. třída) získal Marek SEIDL 73 bodů a v rámci okresu si vybojoval 8. místo.

V kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třída) se Veronika ŠTÉROVÁ se svými 74 body umístila na 29. místě.

Lucie RYCHTÁŘOVÁ získala v kategorii BENJAMIN (6. a 7. třída) 81 bodů a celkové 21. místo.

Nejúspěšnější byli žáci nejstarší kategorie KADET (8. a 9. třída), kde máme hned 3 umístění v první třicítce: 5. místo si za 71 bodů odnesl Jindřich LUKÁŠ a o 24. a 25. místo se podělili shodným počtem 61 bodů Eliška SOUKUPOVÁ a Ondřej NOVÁK.

Všem blahopřejeme.

Sladkovodní a mořské ryby

Žáci a žákyně II. stupně se zapojili do výtvarné soutěže „Máme rádi zvířata“, kterou každý rok vyhlašuje Natur Vision. Letošní 8. ročník nesl motto „Sladkovodní a mořské ryby“. Vyhlašovatelem soutěže pro náš kraj je Městský úřad Vimperk, z povedených prací bude v MěKS Vimperk uspořádána výstava a nejlepší tvůrci budou oceněni na Galavečeru Natur Vision v září 2015.

My přinášíme malou ukázku odeslaných prací.

Konvoj vojenských historických vozidel

Jako každý rok i letos zavítal na Vacov konvoj vojenských historických vozidel, tentokrát 4. května. Vše bylo slavnostnější než obvykle, neboť v letošním roce se slavilo 70. výročí osvobození Vacova. Po tom, co zazněly hymny, ujal se slova pan starosta Miroslav Roučka, který celý konvoj nejen přivítal, ale také si vzájemně předali věcné dárky. Následovalo vystoupení dětí z pěveckého a tanečního kroužku a na závěr ještě projev pana Uhlíře. Žáci a žákyně z 8. a 9. třídy se postarali o občerstvení, ohřívali a servírovali párky, připravovali kávu a čaj. Mladší děti si rády prohlédly a prolezly všechna historická vozidla. Strávili jsme zde velice příjemnou hodinku.

Lyžařský kurz

Hrajeme pohádky

V rámci třídního projektu „Budeme hrát pohádku,” jsme se v první třídě domluvili, že společně nacvičíme čtyři známé pohádky – O ČERVENÉ KARKULCE, O SMOLÍČKOVI, O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE, O VELIKÉ ŘEPĚ. Nejdříve jsme si rozdělili role, připravili kostýmy, kulisy a začali nacvičovat. Práce nebyla vůbec lehká, ale vše se podařilo. Poprvé jsme zahráli pohádky ve druhé třídě a byli jsme odměněni velkým potleskem. Ve středu 1. dubna jsme se vydali zahrát pohádky do mateřské školky, kam se všichni prvňáčci velice těšili. Malým hercům se vše podařilo, paní učitelky pochvalou nešetřily, potlesk a úsměv kamarádů řekl vše. Jako překvapení si pro nás připravily děti ze školky krásný moderní tanec a pásmo velikonočních básniček. Všem účinkujícím patří velká pochvala a paní učitelkám poděkování za pěknou spolupráci naší školy a školky ve Vacově.