Informace o projektu Krok za krokem

OPVK
Přečíst celé »

Let’s speak together

OPVK

Od 7. října probíhá na ZŠ Vacov projekt s názvem „Let’s speak together“ (nechalo by se přeložit jako: mluvme spolu nebo pojďme spolu mluvit). V rámci tohoto projektu působí ve škole každé pondělí a úterý „rodilý mluvčí.“ Jedná se Johannese Danilesona ze Švédska, který hovoří plynně a srozumitelně anglicky (česky velmi málo). Ve škole byl upraven rozvrh tak, aby se Johannes zúčastnil výuky angličtiny v každém ročníku minimálně na jednu vyučovací hodinu týdně. Tato hodina pak probíhá jako hodina konverzace. Rodilý mluvčí je také zapojen do činnosti družiny a v odpoledních hodinách vede celkem 3 kroužky anglické konverzace pro žáky.

Aktivity projektu jsou pro školu zcela bezplatné. Škola je partner jazykové školy Polyglot, která zajišťuje průběh projektu. Věříme, že zapojením rodilého mluvčího obohatíme výuku a zvýší se i kvalita výuky anglického jazyka ve škole.

Pozvánka na putovní výstavu

plkt

V rámci projektu Šance pro venkovské školy II je možnost na putovní výstavě vidět i výrobky žáků ZŠ Vacov

1. třídní schůzky

1. třídní schůzky se uskuteční ve středu 22. 10. 2014 od 15:30 na I. stupni a od 16:00 na II. stupni.

Exkurze školní družiny

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

13. října navštívily děti ze školní družiny provozovnu Miva Vacov, kde se vyrábějí dřevěné hračky. Pan vedoucí, Jan Záhorský, děti mile uvítal a vzal je do zasedací místnosti, kde na ně ze všech stran pokukovaly ze skříní nejrůznější hračky. V současné době má firmy v nabídce okolo 300 různých modelů dřevěných hraček, dekorativních a dárkových předmětů. Pan Záhorský děti seznámil s tím, jaké druhy hraček se zde vyrábí a každou hračku jim hned ukázal a vysvětlil, co která hračka umí. A tak se děti postupně seznámily s hračkami s xylofonem, s bubínkem či s hračkami jenom s pohybem, prohlédly si figurky sedící i na pružině a dřevěné zvířátkové skládačky. Mohly si vyzkoušet některé hračky a nebo se pobavit se známou hračkou zvanou „jojo“ – samozřejmě ze dřeva.

Přečíst celé »

Exkurze do Budějovického Budvaru a do Jaderné elektrárny Temelín

dsc06797

V pondělí 6. října 2014 se II. stupeň naší základní školy zúčastnil exkurze do Budějovického Budvaru a do Jaderné elektrárny Temelín. Celý výlet byl hrazen z projektu Šance pro venkovské školy II.

Vyráželi jsme v 7:30 z vacovského autobusového nádraží. Každý si s sebou vzal, co potřeboval.

Přečíst celé »

Logopedie

Dne 8.10.2014 začíná logopedie!!!
Veškeré informace u pí. Filipové, 608 256 145.

Vzdělání a řemeslo

1. 10. – 3. 10. se v prostorách českobudějovického Výstaviště konal 20. jubilejní ročník výstavy Vzdělání a řemeslo.

Této akce se jako každoročně zúčastnili i žáci naší základní školy. Výstava je určena pro žáky osmé a deváté třídy, které čeká rozhodování, jakou školu budou dále studovat. Jedná se o největší přehlídku středního odborného a učňovského školství V ČR.

Návštěvníci zde nalezli expozice stovky škol a učilišť z celé republiky. V nich mohli získat informace o náplni studia, zeptat se studentů na jejich osobní zkušenost, zhlédnout dovednosti studentů přihlášených do různých odborných soutěží a získat tak další podklady pro své životní rozhodování. Nedílnou součástí byla prezentace výrobců a prodejců školních a kancelářských pomůcek, představení vzdělávacích projektů a nadací nebo Úřadu práce.

Někteří žáci jeli na výstavu se svými rodiči. Snad jim tato akce přinesla další informace důležité pro volbu budoucího povolání.

Pokus o překonání rekordu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve středu 24. září 2014 se i naše škola zapojila do pokusu o překonání rekordu v počtu čtoucích a poslouchajících lidí, který vyhlásila knihovna v Prachaticích.

Žáci první, druhé a třetí třídy dostali od paní Valtové z místní knihovny úryvek z knihy Hynka Klimka „ O víle Majolence a profesorovi z Prachatic“. V osm hodin ráno četlo nebo poslouchalo s ostatními z celé republiky 55 lidiček z naší školy.

Přečíst celé »

Rodilý mluvčí ve výuce

ZŠ Vacov se zapojila do projektu s názvem „Let’s speak together“ (nechalo by se přeložit jako: mluvme spolu nebo pojďme spolu mluvit). V rámci tohoto projektu by měl na ZŠ po celý jeden školní rok působit rodilý mluvčí a měla by tím být velmi obohacena výuka angličtiny. ZŠ Vacov se ve spolupráci s jazykovou školou Polyglot podařilo zajistit „rodilého mluvčího“. Jedná se o občana původem ze Švédska, který žil ve Velké Británii a mluví krásnou srozumitelnou angličtinou. Rodilý mluvčí bude dojíždět na každé pondělí a úterý do naší školy a zapojí se do několika činností. V prvé řadě bude konverzovat s žáky v rámci výuky anglického jazyka. Anglický jazyk se na ZŠ Vacov vyučuje od 3. do 9. třídy a do každé zavítá rodilý mluvčí pravidelně na 1 hodinu týdně. Rodilý mluvčí bude mít na programu také pravidelné kurzy konverzace s pedagogickými pracovníky vyučujícími angličtinu, bude vést 2 kroužky anglické konverzace a měl by se zapojit i do činnosti družiny.

Projekt měl odstartovat 1. října. Bohužel se vyskytl problém. Projekt je schválen a připraven, chybí pouze jedno potvrzení z ministerstva školství. Toto potvrzení by snad mělo dorazit během následujícího týdne. Poprvé by měl rodilý mluvčí působit na škole v pondělí 13. října. Kroužky anglické konverzace v první říjnový týden odpadají. Omlouváme se za problémy. Doufáme, že se vše podaří co nejrychleji vyřešit a rodilý mluvčí pomůže zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků na ZŠ Vacov.

Olympijský víceboj na ZŠ Vacov

23. září odstartoval projekt Sazka olympijský víceboj. My jsme se zapojili také a odměnou za rychlé přihlášení (prvních 500 škol v ČR) nám je sportovní set v hodnotě 5000 korun, který obsahuje pomůcky pro plnění disciplín, sportovní náčiní, váhu, metr a také sportovní žákovské knížky pro žáky 1. až 3. třídy.

Sazka Olympijský víceboj představuje jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. – 9. tříd základních škol do 8 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.

Více informací o olympijském víceboji i o tom, co žáky naší školy čeká v hodinách tělesné výchovy najdete na stránkách Sazka olympijský víceboj

Zrušeno odpolední vyučování

Ve čtvrtek 2. a v úterý 7. 10. 2014 nepůjde ve škole elektrický proud a ve školní jídelně se nebude vařit. Z tohoto důvodu je zrušena odpolední výuka. Provoz družiny bude zajištěn. Výuka ZUŠ Vimperk bude probíhat.

Výstava obrazů – Dobrš

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

25. září navštívili žáci 8. a 9. třídy v rámci výtvarné výchovy výstavu obrazů v Dobrši, která je instalována na bývalém zámku, a to v patře a v rekonstruovaných půdních prostorách. Jednak zde vystavují obrazy 4 současní malíři a malířky, v půdních prostorách je výstava s názvem „Známá neznámá jihočeská architektura 20. století“. Jde o putovní výstavu, která je výsledkem odborné dlouhodobé práce zaměstnanců Národního památkového ústavu. Autoři zpracovali informace do výstavních panelů rozdělených do tématických skupin, které ukazují hodnotné a zajímavé stavby v jihočeském kraji a také představují některé významné jihočeské architekty.

Součástí výstavy byl program pro školy – pracovní listy, které děti ve skupinkách na místě vyplňovaly. Zajímavými postřehy a připomínkami nám výstavu doplnila naše průvodkyně paní Jarmila Kramlová. Výstava byla nejen zajímavá, ale děti si zde uvědomily, jak bylo celé 20. století proměnlivé a převratné ve všech oblastech života.

Přečíst celé »

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek pro 1. třídu začíná v pondělí 6. října 2014. Budeme se scházet každé pondělí v naší 1. třídě v 12:15 – 13:00 hodin. Děti, které chodí do družiny, osobně vyzvednu a pak je opět odvedu zpět. Další informace si řekneme na první schůzce. Těším se na společné tvoření.

Taneční kroužek – mladší

První schůzka Tanečního kroužku mladších žáků se koná ve čtvrtek 2. října od 15:20 ve škole.