Zrušeno odpolední vyučování

Ve čtvrtek 2. a v úterý 7. 10. 2014 nepůjde ve škole elektrický proud a ve školní jídelně se nebude vařit. Z tohoto důvodu je zrušena odpolední výuka. Provoz družiny bude zajištěn. Výuka ZUŠ Vimperk bude probíhat.

Výstava obrazů – Dobrš

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

25. září navštívili žáci 8. a 9. třídy v rámci výtvarné výchovy výstavu obrazů v Dobrši, která je instalována na bývalém zámku, a to v patře a v rekonstruovaných půdních prostorách. Jednak zde vystavují obrazy 4 současní malíři a malířky, v půdních prostorách je výstava s názvem „Známá neznámá jihočeská architektura 20. století“. Jde o putovní výstavu, která je výsledkem odborné dlouhodobé práce zaměstnanců Národního památkového ústavu. Autoři zpracovali informace do výstavních panelů rozdělených do tématických skupin, které ukazují hodnotné a zajímavé stavby v jihočeském kraji a také představují některé významné jihočeské architekty.

Součástí výstavy byl program pro školy – pracovní listy, které děti ve skupinkách na místě vyplňovaly. Zajímavými postřehy a připomínkami nám výstavu doplnila naše průvodkyně paní Jarmila Kramlová. Výstava byla nejen zajímavá, ale děti si zde uvědomily, jak bylo celé 20. století proměnlivé a převratné ve všech oblastech života.

Přečíst celé »

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek pro 1. třídu začíná v pondělí 6. října 2014. Budeme se scházet každé pondělí v naší 1. třídě v 12:15 – 13:00 hodin. Děti, které chodí do družiny, osobně vyzvednu a pak je opět odvedu zpět. Další informace si řekneme na první schůzce. Těším se na společné tvoření.

Taneční kroužek – mladší

První schůzka Tanečního kroužku mladších žáků se koná ve čtvrtek 2. října od 15:20 ve škole.

Dopravní a zdravotní kroužek

Ve středu 1. října 2014 začíná Dopravní a zdravotní kroužek. Scházet se budeme každou středu od 13 do 14 hodin v učebně třetí třídy.  Děti, které se přihlásily, dostaly lístečky s informacemi.

 

DSC_0089

Kurzy pro dospělé

ZŠ Vacov nabízí pro školní rok 2014/2015 kurzy pro dospělé. Jedná se o jazykové kurzy Anglického a Německého jazyka pro začátečníky a pokročilé. Více informací v přiloženém letáku:

Kroužek náboženství

ZŠ Vacov rozšiřuje svou nabídku kroužků o kroužek náboženství. Kroužek je určený pro všechny žáky školy. Bude probíhat každou středu od 13:00 do 14:00 a vede ho paní Předotová. Žáci se mohou přihlašovat u svých třídních učitelů.

První školní den

dsc_1058

V pondělí 1. září přivítala vacovská škola 20 nových prvňáčků. Do školy je přišel pozdravit i pan starosta. Slavnostně byli pasováni mušketýrem na řádné žáky první třídy. Nejvíce jim padla do oka nová třída, kde se seznámili se svou paní učitelkou. Po krátkém prvním dnu odcházeli plni dojmů.

Přečíst celé »

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Informace o přijímacím řízení na střední školy si můžete přečíst v novém okně. Stačí kliknout na obrázek. Pokud si ho budete chtít uložit na svůj počítač, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a dát „uložit jako“. Soubor se uloží ve formátu PDF.

Přijímací řízení:
Školní řád Zš a mš Vacov

Fotogalerie 2014

Do fotogalerie 2013/2014 byly přidány poslední fotky z loňského školního roku:
    

Víčka od PET lahví

I v letošním školním roce vybíráme každé pondělí před první vyučovací hodinou (7.40 – 8.00 hod.) víčka od PET lahví u učebny 3. ročníku. Předem děkujeme za přinesení :-). Nasbíraná víčka odevzdáme stejně jako v minulém školním roce Martince do Čkyně (facebook -Sbíráme víčka pro Martinku).

 „I maličkosti dokážou změnit celý život“

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2014/2015

Informace ke školní družině

Školní družina je školní zařízení pro žáky ZŠ 1. – 5. ročníku. Kapacita je 45 žáků. Přednostně jsou přijímáni žáci z 1., 2. a 3. třídy, žáci dojíždějící a pracujících rodičů. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Žák je přijat na základě řádně vyplněného zápisního lístku, kde rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka. Přihlášku žáka do družiny je nutné podat první týden školy.

V rámci snahy vyhovět potřebám rodičů byl družina otevřena hned první den. V současné chvíli je tedy družina v provozu a žáci mají možnost ji navštěvovat. První týden školy ještě nejsou ukončené přihlášky a není rozhodnuto o přijetí či nepřijetí žáků do družiny. Bohužel to znamená, že někteří žáci v současnosti družinu navštěvující, možná nebudou přijati.

Také jsme umožnili rodičům zaplatit poplatek za družinu osobně ve škole (rodiče nemusí posílat peníze přes žáky). Pokud nebude přijat žák, který má poplatek za družinu zaplacen, bude poplatek vrácen v plné výši.

Přihlášky do družiny je třeba podávat u paní vychovatelky Filipové do pátku 5. 9. 2014 do 16:00. V následujícím týdnu bude rozhodovat ředitelství školy o přijetí či nepřijetí žáka do družiny. Poté dojde k rozdělení 45 přijatých žáků do dvou oddělení.

ZUŠ Vimperk

Na stránky byl přidán Rozvrh hudebních přípravek a hudební nauky
informace ZUS

Zahájení školního roku v MŠ Vacov

Mateřská škola Vacov zahájila školní rok 2014/2015 s počtem 60 dětí. V průběhu školního roku by mělo nastoupit dalších 8 dětí. Děti jsou rozděleny do tří tříd. První třída má 19 dětí a jsou v ní umístěny děti od tří do čtyř let. Po nástupu všech dětí do MŠ bude v této třídě zapsáno 27 dětí. Ve druhé a třetí třídě jsou umístěni předškoláci a děti ve věku čtyři až pět let.

Předškoláků, tedy dětí, které by měly nastoupit od září 2015 do základní školy, je celkem 31. V jedné třídě mateřské školy smí být zapsáno 24 dětí, výjimkou je 28 dětí. Výjimku musí povolit obec. Nejstarší děti jsou proto rozděleny do dvou tříd. K rozdělení došlo po poradě všech učitelek mateřské školy s ohledem na sourozenecké a kamarádské vztahy mezi dětmi. Obě třídy budou spolupracovat a děti mají možnost trávit určitou dobu ve třídě, kde nejsou zapsány. Jde nám o to, aby předškoláci neztratili mezi sebou kontakt. Ve druhé třídě je zapsáno 20 dětí, ve třetí třídě je 21 dětí.

V mateřské škole pracuje pět učitelek a jedna asistentka pedagoga.