Zájmové kroužky

Letošní školní rok bude pro žáky II. stupně zahájena činnost v těchto kroužkách:

  • Pěvecký kroužek – od 3. 10. – každé pondělí v čase 15.30 – 16.15 hodin.
  • Dramatický kroužek – od 6. 10. – každý čtvrtek v čase 15.30 – 16.15 hodin.
  • Taneční kroužek nebude letos z důvodu malého zajmu otevřen!!!

Dopravní a zdravotní kroužek

Dopravní a zdravotní kroužek začíná ve středu 5. října. Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí jsou vytvořeny dvě skupiny. Scházet se budeme v učebně 2. třídy.

1. skupina – 1. a 2. třída – od 12:3o do 13:15

2. skupina – 3. – 9. třída – od 13:15 do 14:00

Těším se na Vás!

 

Kurz pro dospělé

View PDF[/pdf]

Cvičení rodičů s dětmi

View PDF[/pdf]

Změna rozvrhu

V úterý 20. 9. 2016 nepůjde ve škole proud. Protože nebude fungovat školní jídelna, všem žákům jsou odhlášeny na tento den obědy. Ve škole bude zajištěn pitný režim a případně nějaké ovoce. Na tento den je zrušeno odpolední vyučování (TV dívky II. stupeň). Žáky, kteří navštěvují odpolední školní družinu, doporučujeme vybavit větší svačinou.

Ve středu 21. 9. 2016 odpadá odpolední vyučování (TV chlapci II. stupeň) z důvodu školení pedagogických pracovníků.

Nabídka kroužků

ZŠ Vacov nabízí v letošním roce následující kroužky:

Přihlášku do kroužku si žák vyzvedává u vedoucího kroužku (výjimečně u třídního učitele), vyplněnou ji odevzdává vedoucímu kroužku. Pokud je vedoucím učitel/ka ze školy, může žák přihlášku předat v průběhu školního dne. Pokud je vedoucím kroužku externí vedoucí, žák předává přihlášku na první schůzce.

Kapacita v některých kroužcích je omezena. Je plně v kompetenci vedoucího, koho do kroužku přijme. Minimální cena za jeden kroužek je 200 kč za pololetí. Vedoucí kroužku mají právo tuto cenu navýšit.

Poplatek za kroužky vybírá vedoucí kroužku na začátku každého pololetí. Peníze se v průběhu roku nevrací. Peníze jsou určené k úhradě nákladů na provoz kroužků, nákup materiálu, pomůcek.

I na kroužek je třeba přinést omluvenku. Pokud je dítě nemocné a nedochází ani do školy, je omluvené automaticky. Pokud však dítě do školy normálně dochází a nemůže přijít pouze odpoledne na kroužek, mělo by mít omluvenku!

Prosíme o přihlášení nejpozději do 20. září.

První školní den

Novinky na školní rok 2016/2017

View PDF[/pdf]

Aktuální Školní řád a školní vzdělávací program

Díky novele školského zákona a několika novým vyhláškám Ministerstva školství musel být upraven Školní řád a školní vzdělávací program ZŠ Vacov. Oba aktualizované dokumenty odsouhlasila dne 29. 8. 2016 školská rada a o den později pedagogická rada.

Aktualizovaný Školní řád si můžete přečíst v novém okně. Stačí kliknout na obrázek. Pokud si ho budete chtít uložit na svůj počítač, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a dát „uložit jako“. Soubor se uloží ve formátu PDF.

školní řád:
Školní řád Zš a mš Vacov

Aktualizovaný Školní vzdělávací program si můžete přečíst v novém okně. Stačí kliknout na obrázek. Pokud si ho budete chtít uložit na svůj počítač, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a dát „uložit jako“. Soubor se uloží ve formátu PDF.

Vytištěný školní vzdělávací program je k nahlédnutí k dispozici v kanceláři ředitele školy nebo ve sborovnách.

Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program

Rozvrh na školní ro 2016/2017

View PDF[/pdf]

ZUŠ Vimperk – informace

View PDF[/pdf]

Kroužek náboženství

Žáci, kteří by měli zájem o kroužek náboženství, se mohou hlásit u svých třídních učitelů do 5. 9. 2016. Při dostatečném počtu zájemců bude kroužek otevřen.

Informace pro rodiče prvňáčků

Informace pro rodiče prvňáčků si můžete přečíst v novém okně. Stačí kliknout na obrázek. Pokud si ho budete chtít uložit na svůj počítač, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a dát „uložit jako“. Soubor se uloží ve formátu PDF.

školní řád:
Školní řád Zš a mš Vacov

Organizace prvního týdne

První den školy ve čtvrtek 1. září budou žáci prvního stupně končit v 9:00 a žáci druhého stupně v 9:40. Obědy nejsou na tento den žákům přihlášené. Oběd je možné přihlásit u vedoucí školní jídelny. Družina je otevřena od 8:00 do 13:00.

Druhý den školy v pátek 2. září končí žáci prvního stupně v 11:35 a žáci druhého stupně ve 12:30. Družina je otevřena ráno od 7:00 do 7:40 a odpoledne od 11:35 do 16:00.

Pozvánka na seminář

View PDF[/pdf]