Zápis do 1. třídy

Základní škola a mateřská škola Vacov

zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče

na

Zápis do 1. třídy

v termínech čtvrtek 5. 2. 2014 nebo pátek 6. 2. 2014 od 13:00 do 17:00.

Mgr. Josef Mráz, ředitel školy

Beseda k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na besedu:

„NAŠE DÍTĚ JDE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY“

Tato beseda by Vám měla dát odpověď alespoň na některé otázky, které si mnozí z Vás kladete v souvislosti s tímto významným životním krokem. Na setkání s Vámi se těší učitelky 1. stupně ZŠ ve Vacově, vedoucí učitelka MŠ ve Vacově paní Dagmar Čtvrtníková a ředitel školy Josef Mráz.

Schůzka se uskuteční ve ČTVRTEK 8. 1. 2014 od 15:30 hodin v učebně 3. třídy ZŠ Vacov.

Mgr. Josef Mráz, ředitel školy

Vánoční návštěva v domě pro seniory

Společnou akcí školní družiny a pěveckého kroužku ZŠ Vacov byla předvánoční návštěva dědečků a babiček v seniorském domě. Za doprovodu kytary zpříjemnily děti starouškům odpoledne 15. prosince zpěvem známých i méně známých koled a vánočních písní. Mnohé písně si zdejší občané pobrukovali společně s dětmi. V závěru zahrál Mirek Kratochvíl na harmoniku píseň Narodil se Kristus Pán a jednu sloku si s ním všichni společně zazpívali.

Po vystoupení rozdaly děti seniorům malé dárečky vlastní výroby, čímž jim udělaly radost viditelnou z rozzářených pohledů staroušků. Za to děti dostaly sladkou odměnu ve formě vánočního cukroví.

Pozvánka na vánoční besídku

ZŠ a MŠ Vacov Vás srdečně zve na

Vánoční besídku žáků školy

Akce bude probíhat ve čtvrtek 18. prosince od 17:00 na sále „U Milušky“.

Lektorka keramiky na výtvarném kroužku

OPVK

V rámci projektu Šance pro venkovské školy II – ZZZ předvedla zkušená lektorka paní Jitka Martanová dětem, které chodí na kroužek „Tvořivé odpoledne“, jak správně připravit keramickou hlínu, aby jejich výrobek neměl vzduchovou bublinu a v peci nepraskl.

Každý si ze svého kusu hlíny vyválel placku, do které si vyznačil tělo svého anděla. Nožem tělo vyryl, rukou uhladil a podle fantazie vyrýváním a obtiskáváním dozdobil šaty anděla. Děti si poprvé při zdobení vyzkoušely nízkotavná barevná sklíčka.

Při druhém setkání nás paní Martanová seznámila s technikou glazování a ukázala nám zdobení dekoračními barvami.

Děkujeme paní Martanové za přínosná a příjemná odpoledne.

Vánoční vystoupení Javorník

V úterý 9. prosince jely děti z tanečního a pěveckého kroužku udělat radost lidem v Ústavu sociální péče na Javorníku. Po velice vřelém uvítání jsme vystoupili s půlhodinovým programem tanců, vánočních písní a koled. Divákům se velice libily country tance, velký potlesk sklidila děvčata při tanci s pompony. Vánoční písně s námi zpívali nejen lidé z léčebny, ale i všichni zaměstnanci.

Po vystoupení děti dostaly čaj a malé občerstvení v podobě cukroví a drobného pečiva. Při tom jsme se podívali na vystoupení zdejších chovanců – rozesmáli všechny přítomné scénkami z filmu Slunce, seno… V závěru zahrály a zazpívaly několik koled vychovalelky a sestry ze zdejšího zařízení. K závěrečné koledě se svým zpěvem přidal i ředitel Ústavu sociální péče. Ten si vzal také závěrečné slovo, poděkoval dětem za jejich vystoupení i za spolupráci, kterou udržujeme a „činíme tak jejich svět alespoň trochu více barevnějším“.

Srdce s láskou darované

Nedávno jsme vás informovali o zapojení našich dětí do soutěže „Srdce s láskou darované“. Této soutěže se zúčastnilo celkem 550 dětských kolektivů a tříd. Všechny práce si můžete prohlédnout na internetových stránkách, kde je rovněž možné hlasovat pro nejzdařilejší práce. Do poloviny ledna můžete dát svůj hlas libovolnému počtu výrobků, které se vám líbí.

Budoucí záchranář na Dopravním a zdravotním kroužku

V pátek 28. listopadu přišel na „Dopravní a zdravotní“ kroužek bývalý žák naší školy a současný student Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích Jaromír Moutelík. Jaromír studuje na záchranáře a děti seznámil se základy první pomoci.  Ukázal dětem, jak mají postupovat, když jsou zranění bezprostředně ohroženi na životě. Vyzkoušeli jsme si transport zraněného, masáž srdce i přivolání záchranné služby. Už teď se těšíme na další setkání, které jsme si s Jaromírem domluvili.

Mikulášská nadílka

V pátek 5. prosince během dopoledních hodin zavítala mezi naše žáky čertovská družina. Čertice přečetly z pekelné knihy jména dětí, které si chtěly odnést do pekla. Ukázalo se však brzy, že tyto děti patří mezi vzorné žáky a se sladkou odměnou a obrázkem je navrátily zpět. Méně poslušným dětem zatím domlouvali ostatní čerti. Do každé třídy vždy nakonec zašel i Mikuláš se třemi anděly. Pokud se dočkali pěkné písničky nebo básničky, žáky odměnili. Největší napětí vládlo v mateřské škole, kde se každý těšil na příchod Mikuláše, ale zároveň obával strašlivých čertíků. I tam vše ale dobře dopadlo. Po přednášení a zpívání si všichni vysloužili bohatou nadílku.

Soutěž – 3D modely

V rámci výtvarné výchovy se žáci naší školy zúčastnili soutěže ve tvoření 3D modelů. Úkolem bylo vytvořit 3D model do maximální velikosti 1x1x1 metr, který bude tvořen převážně z recyklovatelného materiálu. Výstava a vyhlášení nejlepších modelů proběhlo v listopadu v prostorách Krajského úřadu v Českých Budějovicích.

Všechny vystavené modely je možné si prohlédnout na stránkách Třídění odpadů v Jihočeském kraji. Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným dětem z naší školy, obzvláště skupině z 9. třídy, Temelín poznal úplně každý!

Pozvánka na jarmark a vypouštění balónků

ZŠ a MŠ Vacov ve spolupráci s obcí Vacov Vás srdečně zvou na

tradiční Vánoční jarmark s výrobky žáků školy a na Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.

Akce bude probíhat v pátek 12. prosince od 14:30 va Vacově na náměstíčku. Občerstvení bude zajištěno. Balónky s přáníčkem obdržíte zdarma na místě.

Třídní schůzky

2. třídní schůzky se uskuteční ve středu 10. 12. 2014 od 15:30 na I. stupni a od 16:00 na II. stupni.

Oznámení rodičům

oznrod

.

Přípravy na besídku v družině

Slavnostní rozsvícení stromu