Let’s speak together

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

Informace k projektu Let’s speak together na Zš Vacov:

Od 7. října 2014 probíhal na ZŠ Vacov projekt s názvem „Let’s speak together“ (nechalo by se přeložit jako: mluvme spolu nebo pojďme spolu mluvit). V rámci tohoto projektu působil ve škole každé pondělí a úterý „rodilý mluvčí.“ Jednalo se Johannese Danilesona ze Švédska, který hovořil plynně a srozumitelně anglicky (česky velmi málo). Ve škole byl upraven rozvrh tak, aby se Johannes zúčastnil výuky angličtiny v každém ročníku minimálně na jednu vyučovací hodinu týdně. Tato hodina pak probíhala jako hodina konverzace. Rodilý mluvčí byl také zapojen do činnosti družiny a v odpoledních hodinách vedl celkem 3 kroužky anglické konverzace pro žáky.

Aktivity projektu byly pro školu zcela bezplatné. Škola byla partnerem jazykové školy Polyglot, která zajišťovala průběh projektu. Věříme, že zapojením rodilého mluvčího obohatilo výuku a zvýšila se i kvalita výuky anglického jazyka ve škole.