Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OPVK

Co je to DUM

V rámci projektu OPVK je jedním ze specifických cílů ZŠ a MŠ Vacov zvýšit zájem žáků o výuku pomocí nových vzdělávacích materiálů. Naše škola se zavázala, že v průběhu projektu vytvoří dohromady 696 nových autorských vzdělávacích materiálů DUM.

A co to ten DUM je?

DUM je zkratka vytvořená ze slov Digitální Učební Materiál. Digitální učební materiály jsou dostupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve výuce bez dalších úprav. DUM může být i dokument, který je připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen pro využití žáky i bez digitálních technologií, tedy například pracovní list.

Digitální učební materiály můžeme pro zjednodušení přirovnat ke kostičkám stavebnice LEGO®, protože i ty jsou dílčí, lze je různě kombinovat a způsob jejich použití závisí na konkrétním uživateli. Stejně jako kostičky stavebnice můžete i digitální učební materiály využívat bez podrobných metodických návodů, složitých úprav či dalšího speciálního softwarového vybavení.

Ideální digitální učební materiál nenahrazuje samotnou výuku, ale vhodně ji doplňuje a podporuje aktivitu žáků. Digitální učební materiály nabízejí pohled na souvislosti, kladou otázky, vyzývají k činnostem.

Čtenářská a informační gramotnost

Z celkového počtu 696 vzdělávacích materiálů je 216 materiálů na téma Čtenářská a informační gramotnost. Materiály jsou rozděleny do 6 sad. V každé sadě je 36 materiálů pro zvolenou vzdělávací oblast. Seznam materiálů naleznete na této stránce. Vzdělávací materiály jsou uložené v datovém úložišti školy SkyDrive. Stačí kliknout na ikonu složky nebo na nadpis u každé sady materiálů. Vzdělávací materiály si zde můžete prohlédnout díky aplikaci MS Web App nebo zdarma stáhnout do svého počítače. Nové materiály budou průběžně doplňovány. Každý materiál je opatřen ještě Záznamovým archem. Tam naleznete všechny důležité informace k použití materiálu – ročník, vzdělávací obor, téma i anotaci.

Seznam materiálů

Naše škola je v počátcích projektu a žádné materiály z této oblasti nebyly ještě vytvořeny.

Sada 1A – Jazyk a jazyková komunikace

Sada 1B – Člověk a společnost

Sada 2A – Umění a kultura

Sada 2B – Český jazyk a literatura

Sada 3A – Český jazyk a literatura

Sada 3B – Člověk a jeho svět

Cizí jazyky

Z celkového počtu 696 vzdělávacích materiálů je 72 materiálů na téma Cizí jazyky. Materiály jsou rozděleny do 2 sad. V každé sadě je 36 materiálů pro zvolený vzdělávací obor. Seznam materiálů naleznete na této stránce. Vzdělávací materiály jsou uložené v datovém úložišti školy SkyDrive. Stačí kliknout na ikonu složky nebo na nadpis u každé sady materiálů. Vzdělávací materiály si zde můžete prohlédnout díky aplikaci MS Web Apps nebo zdarma stáhnout do svého počítače. Nové materiály budou průběžně doplňovány. Každý materiál je opatřen ještě Záznamovým archem. Tam naleznete všechny důležité informace k použití materiálu – ročník, vzdělávací obor, téma i anotaci.

Seznam materiálů

Sada 1 – Německý jazyk

Sada 2 – Anglický jazyk

Informační a komunikační technologie

Z celkového počtu 696 vzdělávacích materiálů je 120 materiálů na téma Informační a komunikační technologie. Materiály jsou rozděleny do 6 sad. V každé sadě je 20 materiálů pro zvolenou tématickou oblast. Seznam materiálů naleznete na této stránce. Vzdělávací materiály jsou uložené v datovém úložišti školy SkyDrive. Stačí kliknout na ikonu složky nebo na nadpis u každé sady materiálů. Vzdělávací materiály si zde můžete prohlédnout díky aplikaci MS Web App nebo zdarma stáhnout do svého počítače. Nové materiály budou průběžně doplňovány. Každý materiál je opatřen ještě Záznamovým archem. Tam naleznete všechny důležité informace k použití materiálu – ročník, vzdělávací obor, téma i anotaci.

Sady materiálů

Sada 1A – ICT – MS Word, MS Excel

Sada 1B – ICT – Word II, Powerpoint, Internet

Sada 1C – PČ – Hardware, Software

Sada 2A – Anglický jazyk

Sada 2B – Informatika

Sada 2C – Hudební výchova

Matematika

Z celkového počtu 696 vzdělávacích materiálů je 72 materiálů na téma Matematika. Materiály jsou rozděleny do 2 sad. V každé sadě je 36 materiálů pro zvolený tématický okruh. Seznam materiálů naleznete na této stránce. Vzdělávací materiály jsou uložené v datovém úložišti školy SkyDrive. Stačí kliknout na ikonu složky nebo na nadpis u každé sady materiálů. Vzdělávací materiály si zde můžete prohlédnout díky aplikaci MS Web App nebo zdarma stáhnout do svého počítače. Nové materiály budou průběžně doplňovány. Každý materiál je opatřen ještě Záznamovým archem. Tam naleznete všechny důležité informace k použití materiálu – ročník, vzdělávací obor, téma i anotaci.

Seznam materiálů

Naše škola je v počátcích projektu a žádné materiály z této oblasti nebyly ještě vytvořeny.

Sada 1 – M – číslo a proměnná

Sada 2 – M – Geometrie

Přírodní vědy

Z celkového počtu 696 vzdělávacích materiálů je 144 materiálů na téma Přírodní vědy. Materiály jsou rozděleny do 4 sad. V každé sadě je 36 materiálů pro zvolený tématický obor. Seznam materiálů naleznete na této stránce. Vzdělávací materiály jsou uložené v datovém úložišti školy SkyDrive. Stačí kliknout na ikonu složky nebo na nadpis u každé sady materiálů. Vzdělávací materiály si zde můžete prohlédnout díky aplikaci MS Web App nebo zdarma stáhnout do svého počítače. Nové materiály budou průběžně doplňovány. Každý materiál je opatřen ještě Záznamovým archem. Tam naleznete všechny důležité informace k použití materiálu – ročník, vzdělávací obor, téma i anotaci.

Seznam materiálů

Sada 1A – Fyzika 8

Sada 1B – Chemie

Sada 2A – Přírodopis

Sada 2B – Fyzika 9

Finanční gramotnost

Z celkového počtu 696 vzdělávacích materiálů je 72 materiálů na téma Finanční gramotnost. Materiály jsou rozděleny do 2 sad. V každé sadě je 36 materiálů. Seznam materiálů naleznete na této stránce. Vzdělávací materiály jsou uložené v datovém úložišti školy SkyDrive. Stačí kliknout na ikonu složky nebo na nadpis u každé sady materiálů. Vzdělávací materiály si zde můžete prohlédnout díky aplikaci MS Web App nebo zdarma stáhnout do svého počítače. Nové materiály budou průběžně doplňovány. Každý materiál je opatřen ještě Záznamovým archem. Tam naleznete všechny důležité informace k použití materiálu – ročník, vzdělávací obor, téma i anotaci.

Seznam materiálů

Sada 1

Sada 2