Author Archives: Jarmila Štouralová

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V posledním týdnu jsme se dozvěděli, že se na naší škole objevil nový nešvar v podobě nikotinových sáčků.

Nikotinové sáčky jsou relativně malé a nenápadné bílé sáčky o velikosti zhruba 2 cm. Nekouří se, ale vkládají se do úst pod horní ret nebo se v ústech po dobu několika minut přežvykují. Na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahují sáčky tabák, ale různé množství nikotinu. Nikotinové sáčky mohou velmi rychle poškodit zdraví uživatele a jsou silně návykové. To platí obzvláště pro děti a dospívající.

U dětských a mladých uživatelů se často vyskytují psychické problémy a rizikové chování spojené se závislostí a neschopností vydržet bez pravidelné dávky delší čas. Mezi časté projevy a důsledky užívání patří nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená produkce slin, poruchy pozornosti, bolesti hlavy či úzkosti.

Další nebezpečí nikotinových sáčků spočívá v tom, že je v nich obsah nikotinu vyšší než u dalších tabákových výrobků. Pokud dítě sáček spolkne, může dojít k závažné intoxikaci nikotinem, následnému bezvědomí, dokonce až k smrti.

Prosíme rodiče, aby se svými dětmi o tomto závažném problému hovořili a ohlídali tak jejich zdraví.

SINUS, COSINUS, TANGENS ANEB MATEMATIKA V PRAXI

I goniometrii si lze užít venku. S deváťáky jsme si zkusili, jak lze spočítat výšku budovy, stromu či stožáru právě pomocí goniometrických funkcí. K tomuto výpočtu je potřeba určit výškový úhel, pod kterým je vidět vrchol měřeného objektu. Na to nám dobře posloužil vlastnoručně vyrobený inklinometr, tedy jednoduchý přístroj, který umí změřit úhel sklonu. V terénu jsme pak měřili vše, co se v okolí naší školy změřit dalo, a nasbírali tak dostatek dat pro následné výpočty.

Stříbrný stupínek v okresním kole Přírodovědného klokana

Tomáš Mareš z 9. třídy vacovské školy obsadil úžasné 2. místo v okresním porovnávání znalostí v rámci soutěže Přírodovědný klokan (kategorie Kadet – 8. a 9. třída).

Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obsahuje dvacet čtyři zapeklitých otázek z různých přírodovědných oborů (zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, matematika). Za správnou odpověď lze získat tři, čtyři nebo pět bodů podle obtížnosti otázky. Za chybnou odpověď se jeden bod odečítá, čímž se stává soutěž napínavější.

Tomáš získal celkem 82 bodů, tím překonal téměř tři stovky soutěžících z celého prachatického okresu, jen jeden jediný soupeř byl (o dva body) lepší. Tomášovi ze srdce gratulujeme.

Den s obnovitelnými zdroji ve Volyni

V úterý 12. října se osmáci a deváťáci vypravili do Volyně na tradiční exkurzi v tamní průmyslové škole. Pro žáky zde byl připraven velmi zajímavý program zaměřený na seznámení se s moderními technologiemi výroby energie a novými trendy ve stavebnictví, které vedou k významným energetickým úsporám.

Představeny byly všechny obory, které lze na SPŠ a VOŠ Volyně studovat. Nejzajímavější byly ukázky práce na CNC strojích, které jsou budoucností mnoha technických průmyslových oblastí. Celé velmi podařené dopoledne bylo zakončeno chutným obědem a samozřejmě cestou domů do Vacova.

Velmi děkujeme pracovníkům SPŠ za přínosný zážitek a skvělou přípravu tohoto projektu. Již nyní se těšíme na další spolupráci.

Sedmáci absolvovali online kurz „Naučte vaše děti zlomky, než se vrátí do školy“

Jak lze využít neobvyklou situaci ve škole? Nejlépe k neobvyklému vzdělávání našich žáků.

Využila jsem nabídku portálu H-EDU a v průběhu května zapojila sedmáky do online kurzu matematiky, který byl zaměřen na hlubší porozumění zlomkům a práci s nimi. (H-EDU je portál, který podporuje učitele, žáky i rodiče využívající Hejného metodu při výuce matematiky.) Všech dvanáct sedmáků se do kurzu aktivně zapojilo a během tří týdnů absolvovalo vstupní test, šest výukových hodin a výstupní test. Vše bylo doprovázeno i pravidelnými videokonferencemi, na kterých jsme o úlohách diskutovali a společně hledali řešení. V kurzu mohli žáci volit mezi úlohami vyšší nebo nižší obtížnosti a tím si sami určit optimální náročnost kurzu tak, aby vyhovoval jejich potřebám a aktuálním schopnostem.

Naším dlouhodobým cílem je učit matematiku efektivně s důrazem na porozumění a pevně věřím, že i tento kurz k tomuto přispěl. Všem sedmákům děkuji za ochotnou spolupráci a zodpovědný přístup k vlastnímu vzdělávání.

Mgr. Jamila Štouralová

Lidé, kteří sází stromy – výtvarná soutěž

V lednu se žáci naší školy zapojili do výtvarné soutěže „Lidé, kteří sází stromy“ pořádané Střední lesnickou školou v Písku. Do soutěže bylo zasláno sedm desítek obrázků z více než třiceti škol. V dubnu zasedala v Písku porota a nyní známe vítěze. Soutěžní obrázky našich žáků do užšího šestičlenného finále sice nepostoupily, ale rozhodně se mezi ostatními neztratily. Velkou pochvalu za vzornou reprezentaci školy si zaslouží Tomáš Neužil (autor obrázku „Za pět minut dvanáct“) i Michaela Vinterová a Nikola Šturmová (spoluautorky obrázku „Život v našich rukách“) – všichni tři jsou žáky 7. třídy ZŠ Vacov.

Všechny obrázky a další informace k soutěži naleznete na facebookové stránce: https://www.facebook.com/Lidesazistromy/.

NP
NP

Matematický Klokan

Výsledky okresního kola

V okresním kole soutěžilo ve všech kategoriích celkem 1989 žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií okresu Prachatice. Vacovští žáci se mezi nimi rozhodně neztratili – v první stovce své kategorie se umístilo hned 31 žáků naší školy, za což jim patří velká pochvala.

Cvrček (2. a 3. třída)

 • Celkem v okrese: 611 žáků
 • ZŠ Vacov: 47 žáků
 • V první stovce: 13 žáků

Klokánek (4. a 5. třída)

 • Celkem v okrese: 541 žáků
 • ZŠ Vacov: 32 žáků
 • V první stovce: 7 žáků

Benjamin (6. a 7. třída)

 • Celkem v okrese: 457 žáků
 • ZŠ Vacov: 31 žáků
 • V první stovce: 8 žáků

Kadet (8. a 9. třída)

 • Celkem v okrese: 380 žáků
 • ZŠ Vacov: 19 žáků
 • V první stovce: 3 žáci

Nejlepší umístění našich žáků v přehledové tabulce – Klokan 2018

Projektový den – Tradice a zvyky

Dne 24. února 2017 se 4. až 9. třída zapojily do projektového dne s názvem Tradice a zvyky. Žáci se rozdělili do osmi skupin, v nichž byli zástupci z každé třídy. Na jednotlivých stanovištích plnili společně různé úkoly: výtvarné, literární, multimediální, vědomostní atd. Cílem projektového dne bylo nejen dozvědět se něco nového o tradicích a zvycích, ale především rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce napříč ročníky.

Některé práce žáků z projektového dne:
dokument 1
dokument 2
dokument 3
dokument 4

Poděkování

Děkujeme firmě Mi-Ja tisk Javorník za natisknutí triček pro 9. třídu a hlavně za sponzorský dar, který nám ve formě významné slevy z celkové zakázky věnovali.

dsc_5732

Čerti

Informace – přijímací řízení 9. třída

View PDF[/pdf]

Sportovní den – Brannball

Matematické soutěže

V letošním školním roce se jako tradičně účastnila naše škola několika matematických soutěží: Pangea, Pythagoriáda, Matematický klokan.

Pythagoriády se účastnilo ve školním kole 49 žáků z 5. až 8. třídy. Třem z nich jen těsně (o jediný bod) unikl postup do okresního kola.

Přečíst celé »

Výlet 7. třídy

Výlet 7. třídy – Zážitkový park Zeměráj Kovářov

Matematický klokan – ani v okrese jsme se neztratili

V dubnu se žáci 2. až 9. třídy naší školy zúčastnili soutěže Matematický klokan. Jedná se o celostátní soutěž, které se jen v prachatickém okrese zúčastnilo ve čtyřech kategoriích přes 2400 žáků základních škol.

Naši žáci se mezi nimi rozhodně neztratili, získali jsme dvě umístění v první desítce a další čtyři v první třicítce nejlepších řešitelů jednotlivých kategorií.

V nejmladší kategorii CVRČEK (2. a 3. třída) získal Marek SEIDL 73 bodů a v rámci okresu si vybojoval 8. místo.

V kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třída) se Veronika ŠTÉROVÁ se svými 74 body umístila na 29. místě.

Lucie RYCHTÁŘOVÁ získala v kategorii BENJAMIN (6. a 7. třída) 81 bodů a celkové 21. místo.

Nejúspěšnější byli žáci nejstarší kategorie KADET (8. a 9. třída), kde máme hned 3 umístění v první třicítce: 5. místo si za 71 bodů odnesl Jindřich LUKÁŠ a o 24. a 25. místo se podělili shodným počtem 61 bodů Eliška SOUKUPOVÁ a Ondřej NOVÁK.

Všem blahopřejeme.