Author Archives: Jarmila Štouralová

Sedmáci absolvovali online kurz „Naučte vaše děti zlomky, než se vrátí do školy“

Jak lze využít neobvyklou situaci ve škole? Nejlépe k neobvyklému vzdělávání našich žáků.

Využila jsem nabídku portálu H-EDU a v průběhu května zapojila sedmáky do online kurzu matematiky, který byl zaměřen na hlubší porozumění zlomkům a práci s nimi. (H-EDU je portál, který podporuje učitele, žáky i rodiče využívající Hejného metodu při výuce matematiky.) Všech dvanáct sedmáků se do kurzu aktivně zapojilo a během tří týdnů absolvovalo vstupní test, šest výukových hodin a výstupní test. Vše bylo doprovázeno i pravidelnými videokonferencemi, na kterých jsme o úlohách diskutovali a společně hledali řešení. V kurzu mohli žáci volit mezi úlohami vyšší nebo nižší obtížnosti a tím si sami určit optimální náročnost kurzu tak, aby vyhovoval jejich potřebám a aktuálním schopnostem.

Naším dlouhodobým cílem je učit matematiku efektivně s důrazem na porozumění a pevně věřím, že i tento kurz k tomuto přispěl. Všem sedmákům děkuji za ochotnou spolupráci a zodpovědný přístup k vlastnímu vzdělávání.

Mgr. Jamila Štouralová

Lidé, kteří sází stromy – výtvarná soutěž

V lednu se žáci naší školy zapojili do výtvarné soutěže „Lidé, kteří sází stromy“ pořádané Střední lesnickou školou v Písku. Do soutěže bylo zasláno sedm desítek obrázků z více než třiceti škol. V dubnu zasedala v Písku porota a nyní známe vítěze. Soutěžní obrázky našich žáků do užšího šestičlenného finále sice nepostoupily, ale rozhodně se mezi ostatními neztratily. Velkou pochvalu za vzornou reprezentaci školy si zaslouží Tomáš Neužil (autor obrázku „Za pět minut dvanáct“) i Michaela Vinterová a Nikola Šturmová (spoluautorky obrázku „Život v našich rukách“) – všichni tři jsou žáky 7. třídy ZŠ Vacov.

Všechny obrázky a další informace k soutěži naleznete na facebookové stránce: https://www.facebook.com/Lidesazistromy/.

NP
NP

Matematický Klokan

Výsledky okresního kola

V okresním kole soutěžilo ve všech kategoriích celkem 1989 žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií okresu Prachatice. Vacovští žáci se mezi nimi rozhodně neztratili – v první stovce své kategorie se umístilo hned 31 žáků naší školy, za což jim patří velká pochvala.

Cvrček (2. a 3. třída)

 • Celkem v okrese: 611 žáků
 • ZŠ Vacov: 47 žáků
 • V první stovce: 13 žáků

Klokánek (4. a 5. třída)

 • Celkem v okrese: 541 žáků
 • ZŠ Vacov: 32 žáků
 • V první stovce: 7 žáků

Benjamin (6. a 7. třída)

 • Celkem v okrese: 457 žáků
 • ZŠ Vacov: 31 žáků
 • V první stovce: 8 žáků

Kadet (8. a 9. třída)

 • Celkem v okrese: 380 žáků
 • ZŠ Vacov: 19 žáků
 • V první stovce: 3 žáci

Nejlepší umístění našich žáků v přehledové tabulce – Klokan 2018

Projektový den – Tradice a zvyky

Dne 24. února 2017 se 4. až 9. třída zapojily do projektového dne s názvem Tradice a zvyky. Žáci se rozdělili do osmi skupin, v nichž byli zástupci z každé třídy. Na jednotlivých stanovištích plnili společně různé úkoly: výtvarné, literární, multimediální, vědomostní atd. Cílem projektového dne bylo nejen dozvědět se něco nového o tradicích a zvycích, ale především rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce napříč ročníky.

Některé práce žáků z projektového dne:
dokument 1
dokument 2
dokument 3
dokument 4

Poděkování

Děkujeme firmě Mi-Ja tisk Javorník za natisknutí triček pro 9. třídu a hlavně za sponzorský dar, který nám ve formě významné slevy z celkové zakázky věnovali.

dsc_5732

Čerti

Informace – přijímací řízení 9. třída

View PDF[/pdf]

Sportovní den – Brannball

Matematické soutěže

V letošním školním roce se jako tradičně účastnila naše škola několika matematických soutěží: Pangea, Pythagoriáda, Matematický klokan.

Pythagoriády se účastnilo ve školním kole 49 žáků z 5. až 8. třídy. Třem z nich jen těsně (o jediný bod) unikl postup do okresního kola.

Přečíst celé »

Výlet 7. třídy

Výlet 7. třídy – Zážitkový park Zeměráj Kovářov

Matematický klokan – ani v okrese jsme se neztratili

V dubnu se žáci 2. až 9. třídy naší školy zúčastnili soutěže Matematický klokan. Jedná se o celostátní soutěž, které se jen v prachatickém okrese zúčastnilo ve čtyřech kategoriích přes 2400 žáků základních škol.

Naši žáci se mezi nimi rozhodně neztratili, získali jsme dvě umístění v první desítce a další čtyři v první třicítce nejlepších řešitelů jednotlivých kategorií.

V nejmladší kategorii CVRČEK (2. a 3. třída) získal Marek SEIDL 73 bodů a v rámci okresu si vybojoval 8. místo.

V kategorii KLOKÁNEK (4. a 5. třída) se Veronika ŠTÉROVÁ se svými 74 body umístila na 29. místě.

Lucie RYCHTÁŘOVÁ získala v kategorii BENJAMIN (6. a 7. třída) 81 bodů a celkové 21. místo.

Nejúspěšnější byli žáci nejstarší kategorie KADET (8. a 9. třída), kde máme hned 3 umístění v první třicítce: 5. místo si za 71 bodů odnesl Jindřich LUKÁŠ a o 24. a 25. místo se podělili shodným počtem 61 bodů Eliška SOUKUPOVÁ a Ondřej NOVÁK.

Všem blahopřejeme.

Matematický klokan – výsledky

Matematický klokan – konečné výsledky
zapis Zš a mš Vacov

Projekt: Válka na Šumavě a v Pošumaví

[SinglePic not found]Ve středu 13. února 2013 jsme se my, deváťáci ZŠ Vacov, zúčastnili 1. části projektu, který navazuje na učivo dějepisu a je zaměřený na historii Šumavy v období před a během 2. světové války.

První část projektu byla teoretická. Rtn. Bc. Michal Štoural, manžel naší třídní učitelky, pro nás připravil zajímavou prezentaci plnou historických fotografií a poutavých videí. Vyprávěl nám o životě obyvatel Šumavy na počátku 20. století a jak do něj tvrdě zasáhlo rozhodnutí Mnichovské konference postoupit České pohraničí Německu. Dověděli jsme se také, jak žili lidé v Protektorátu Čechy a Morava, jehož státní hranice procházela nedaleko Vacova a s jakou úlevou vítali příchod spojeneckých vojsk a osvobození od nacismu.

Přečíst celé »

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Termíny podání přihlášek na střední školy

Žáci mohou podat 2 přihlášky do 15. března 2013, (v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2012). Přihlášky žáci obdrží na základní škole. Některé střední školy mají na svých webových stránkách přihlášky on-line.

Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči posílají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy (poštou na adresu SŠ). Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy, jako to bylo v minulých letech.

Přečíst celé »

(Ne)bezpečný internet

O skrytých hrozbách, které na nás mohou číhat v moderních informačních a komunikačních technologiích, slyšíme každý den. Nikdo si však nechceme připustit, že by se mohly týkat i nás nebo našich dětí. Internet nabízí stále více možností jak získávat informace, sdílet své nápady, komunikovat, seznámit se, … Tím ovšem dává více prostoru pro zneužití a podvody.

Přečíst celé »