Velikonoce na prvním stupni

Ve dnech 15. – 17. 4. slavil celý první stupeň Velikonoce. V pondělí si žáci vyráběli nejrůznější výrobky spojené s jarem a Velikonoci. Mezi tím si chodili vyzkoušet svá představení do obecního sálu.

Úterý se neslo v duchu velké nervozity. Dopoledne proběhla veřejná generálka besídky pod názvem – Vítáme jaro. Na vystoupení se přišli podívat žáci druhého stupně, ale i spousta rodičů a prarodičů. Večer vše vygradovalo samotnou besídkou. Všichni se moc snažili, předvedli nejrůznější tanečky, písničky, scénky apod.

Ve středu za námi přijela Mgr. Irena Novotná, která děti seznámila s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi našich předků a jejich vývojem. Děti si vyzkoušely nejrůznější nástroje, naučily se nové koledy, písničky a vše zakončily zpěvem s dudami.

Celé třídenní snažení bylo završeno „Velikonočním rautem aneb vejce 100x jinak.“ Každá třída měla za úkol připravit nějaké vaječné pohoštění. Všechny dobroty posléze vystavit na stůl. Každý si mohl ochutnat, na co měl chuť.