Poděkování sponzorům MŠ Vacov

Děkujeme všem sponzorům, kteří mysleli na naši mateřskou školu. Panu Ing. Petru Holubovi a zástupci firmy U+M servis s.r.o. panu Ing. Matějovi Houdkovi za rozšíření „vozového parku“ traktorů na zahradu MŠ. Paní Ing. Veronice Šťastné a ateliéru „Šťastná fotografie“ za fotografie pro „Předškoláky“. Manželům Paterovým za poskytnutí prostoru na vyvěšení tabla „Předškoláků“. Pekárně NoVy Vacov za poskytnutí pohoštění na Jarní besídku mateřské školy a finanční příspěvek na vánoční nadílku pro děti. Firmě STTEN s.r.o., Nespice za poskytnutí finančního daru na vánoční nadílku. A nakonec všem rodičům a přátelům školy, kteří nám přispěli materiálními dary pro potřeby naší školy.

Velice si toho vážíme.

Bc. Tereza Kovářová, vedoucí učitelka MŠ Vacov