Tvořivé odpoledne

  • 2 skupiny – kroužek 1x za 14 dní
  • Termín: pondělí 13:15 – 14:45
  • Termín: úterý 13:15 – 14:45
  • Vedoucí: Kaskounová
  • Určen pro: 2. – 5. třída
  • cena: 450 Kč/pololetí

Informace

Základy práce s keramickou hmotou. Každé tvoření je spojeno s myšlením, touhou, radostí a fantazií. Zvu všechny, kteří chtějí osobitým způsobem prezentovat své myšlenky a nápady, na báječně strávené odpoledne.

Kroužek je určen pro žáky od 2. do 5. třídy. Maximální počet je 22 žáků.