Keramický kroužek

  • Termín: úterý 13:00 – 14:30 (I. stupeň) a 15:00 – 16:30 (II. stupeň)
  • Vedoucí: Kateřina Smilová
  • cena: 700 – 900 Kč/pololetí (podle počtu účastníků)
  • přihlášky: přihlášky a informace Kateřina Kaskounová

Informace

Keramický kroužek je určen žákům 1. a 2. stupně. Při našich setkáních se seznámíme se základními technikami práce s keramickou hlínou, vyzkoušíme si odlévání do sádrových forem a jednoduchou sádrovou formu si i vyrobíme. Budeme hledat a zkoušet různé způsoby dekorace keramiky od barvení engobami, vyrývání, tónování oxidy až po konečné glazování. Pracovat budeme jak s návrhy a předlohami, tak podle vlastních nápadů a fantazie.