Minivolejbal

  • Termín: úterý 15:05 – 15:50
  • Vedoucí: Veronika Krtoušová
  • Určen pro: 4. třída a vyšší ročníky – přednostně dívky a chlapci, kteří již kroužek navštěvovaly (minimum 8, maximum 16 žáků)
  • cena: Platba za 1.pololetí je cca 400 KČ – dle počtu přihlášených. (proplácí zdravotní pojišťovny)

Náplň: Postupně jsme se přes přehazovanou dopracovali k volejbalu s dopadem. Letos by to mohl být už náznak opravdového volejbalu.

Přihlášení u vedoucí kroužku