Dopravní a zdravotní

  • Termín: středa 13:00 – 13:45 (I. skupina) a 13:45 – 14:30 (II. skupina)
  • Vedoucí: Pavlína Kopáčiková
  • Určen pro: 2. – 9. třída
  • cena: 200 Kč/pololetí

Informace

děti se hravou formou seznámí s pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty; naučí se dopravní značky; vyzkouší si jízdu zručnosti na kole; seznámí se s poskytováním první pomoci; zúčastníme se Dopravní soutěže mladých cyklistů a soutěže Mladý zdravotník v Prachaticích; na kole poznáme okolí Vacova.

V případě velkého zájmu žáků je na rozhodnutí vedoucího kroužku, které žáky do kroužku přijme. Žáci budou rozděleni na 2 skupiny a každá skupina bude mít kroužek v jiném čase.