Platba školného v MŠ

Vážení rodiče, od 1. 9. 2022 bude úplata za školní družinu navýšena na 150kč za měsíc a úplata za MŠ navýšena na 380 Kč za měsíc.

Základní částka školného je 380 Kč za kalendářní měsíc. Pokud se dítě celý měsíc nedostaví a je řádně omluvené, snižuje se úplata školného na polovinu. V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů v měsíci, je výše úplaty úměrně ponížena. Platba školného bude stržena v aplikaci školní pokladna kolem 10. dne v měsíci v plné výši. Případné vzniklé přeplatky bydou vyrovnány při stržení platby v následujícím měsíci.

Pro platbu školného za Mateřskou školu používáme aplikaci Školní pokladna. Do Školní pokladny si zákonný zástupce vkládá (ve formě zálohy) finanční obnos na čerpání plateb za školní akce (divadlo, školkovné, plavecký kurz, atd). Platby za školné a případné další akce se budou z účtu strhávat v průběhu celého roku. V případě odchodu žáka z MŠ bude zůstatek samozřejmě vrácen. Ze Školní pokladny se nestrhávají platby za obědy.

Zaslání platby do školní pokladny

  1. Zasláním na účet – variabilní symbol a číslo účtu viz. níže uvedený návod.
  2. Složenkou na poště – použijí se stejné údaje jako při posílání z účtu – viz. níže uvedený návod.
  3. Hotově – v kanceláři vedoucí školní jídelny – úřední hodiny jsou každý den od 7:30 do 8:00. Minimální vklad do Školní pokladny v hotovosti je 500 Kč.

Návody


V případě problémů či nejasností se obraťte na zástupce ředitele školy.