Platba školného v MŠ

Od září 2020 se bude pro platby školného za Mateřskou školu využívat aplikace Školní pokladna. Základní částka je 330 Kč za kalendářní měsíc.

Do Školní pokladny si zákonný zástupce vkládá (ve formě zálohy) finanční obnos na čerpání plateb za školní akce (divadlo, školkovné, plavecký kurz, atd). Platby za školné a případné další akce se budou z účtu strhávat v průběhu celého roku. V případě odchodu žáka z MŠ bude zůstatek samozřejmě vrácen. Ze Školní pokladny se nestrhávají platby za obědy.

Zaslání platby do školní pokladny

  1. Zasláním na účet – variabilní symbol a číslo účtu viz. níže uvedený návod.
  2. Složenkou na poště – použijí se stejné údaje jako při posílání z účtu – viz. níže uvedený návod.
  3. Hotově – v kanceláři vedoucí školní jídelny – úřední hodiny jsou každý den od 7:30 do 8:00. Minimální vklad do Školní pokladny v hotovosti je 500 Kč.

Návody


V případě problémů či nejasností se obraťte na zástupce ředitele školy.