Odhlašování obědů v MŠ

do 13:00 hodin:

  • Strava je odhlášena zároveň s omluvením nepřítomnosti v mateřské škole. V případě neoznámení nepřítomnosti dítěte v MŠ není odhlášená ani strava.

od 6.00 do 7:00 hodin

  • v Mateřské škole při neplánované nepřítomnosti dítěte na telefonním čísle 388 431 143

Dítě je třeba odhlásit na konkrétní počet dní, jinak budou rodiče zbytečně platit stravné za dny jeho nepřítomnosti!

Pokud je nepřítomnost dítěte delší, přihlaste své dítě včas opět ke stravě!

Placení stravného

Je nezbytně nutné zaplatit stravné nejpozději do 30.dne předcházejícího měsíce!!! A to i v případě, že momentálně dítě do MŠ nechodí.

Kontakt na vedoucí školní jídelny

  • tel: 383 133 127
  • e-mail: jidelna@zsvacov.cz