Zaměstnanci školy

Vedení školy

ředitel školy: Mgr. Josef Mráz
reditel@zsvacov.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 7:10 – 7:40, nebo kdykoliv jindy po předchozí domluvě.
zástupce ředitele: Mgr. Jakub Vilánek
admin@zsvacov.cz
ICT koordinátor
správce webových stránek školy
konzultační hodiny: čtvrtek 7:10 – 7:40, nebo kdykoliv jindy po předchozí domluvě.

Pedagogický sbor

Vyučující: Kontakt / Třídnictví / Poznámka Konzultační hodiny*
Mgr. Dana Kohoutová kohoutova@zsvacov.cz
třídní vyučující 1. ročníku
úterý 13:00 – 13:30
čtvrtek 7:10 – 7:40
Mgr. Kateřina Roučková rouckova@zsvacov.cz
třídní vyučující 2. ročníku
logopedie
pondělí 13:00 – 13:30
čtvrtek 7:10 – 7:40
Mgr. Eva Štěpánková stepankova@zsvacov.cz
třídní vyučující 3. ročníku
reedukace
středa – 12:45 – 13:15
čtvrtek 7:10 – 7:40
Mgr. Kateřina Kaskounová kaskounova@zsvacov.cz
třídní vyučující 4. ročníku
úterý 15:00 – 15:30
čtvrtek 7:10 – 7:40
Mgr. Pavlína Kopáčiková kopacikova@zsvacov.cz
třídní vyučující 5. ročníku
středa 14:30 – 15:00
čtvrtek 7:10 – 7:40
Mgr. Lenka Špejzlová spejzlova@zsvacov.cz
třídní vyučující 6. ročníku
úterý 13:30 – 14:00
čtvrtek 7:10 – 7:40
Mgr. Jarmila Štouralová stouralova@zsvacov.cz
výchovný poradce a metodik prevence
třídní vyučující 7. ročníku
pondělí 8:10 – 8:40
čtvrtek 7:10 – 7:40
Mgr. Jana Krbková krbkova@zsvacov.cz
třídní vyučující 8. ročníku
pondělí 13:00 – 13:30
čtvrtek 7:10 – 7:40
Mgr. Martina Kůlová kulova@zsvacov.cz
třídní vyučující 9. ročníku
pondělí 12:30 – 13:00
čtvrtek 7:10 – 7:40
Mgr. Kamila Sládková sladkova@zsvacov.cz úterý 12:00 – 12:30
čtvrtek 7:10 – 7:40
Mgr. Helena Hanzalová hanzalova@zsvacov.cz
Mgr. Veronika Krtoušová krtousova@zsvacov.cz
Jiřina Mauricová mauricova@zsvacov.cz
Bc. Lucie Švihelová svihelova@zsvacov.cz
asistentka pedagoga
vychovatelka školní družiny
Renáta Filipová filipova@zsvacov.cz
608 256 145
vedoucí vychovatelka šd
logopedie
Mgr. Jana Voldřichová voldrichova@zsvacov.cz
vychovatelka školní družiny
učitelka

Nepedagogičtí zaměstnanci:

  • mzdová účetní: Jana Čejková (cejkova217@seznam.cz)
  • školník: Martin Lácha (733 296 852)
  • úklid: Iveta Jírovcová
  • úklid: Leona Strnadová

*Po domluvě je možný i jiný termín konzultačních hodin.