Akce školní družiny

Svatováclavské dovádění

23. září připravily děti ze Soviček pod vedením Lucie Švihelové zajímavá stanoviště na Pahorku pro své mladší kamarády. Děti se na deseti stanovištích střídaly po skupinkách a nejstarší děti vše pečlivě organizovaly. Všichni si veselé odpoledne užili.


Výuka moderních tanců

16. září k nám zavítal Šimon Kotrba, který učil děti základy moderních tanců. Děti se u něj vystřídaly – nejdříve mladší, pak starší. Na závěr si všichni společně zatancovali na školním hřišti.


Divadlo Divoloď

Hned začátkem září k nám opět zavítalo divadlo Divoloď, tentokrát s moderně upravenou pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Děti se na divadlo moc těšily a nebyly zklamané. Pohádka plná vtipů, písniček a překvapení potěšila všechny.