Akce školní družiny

Roušky

Družinové oddělení Soviček se pustilo do velice užitečné práce – šití roušek. Pod vedením paní vychovatelky si každý roušku nastříhal a ušil na šicím stroji. A věřte – nevěřte, zvládli to i kluci.


Návštěva ZOD Miřetice

5. října jsme se šli podívat na telátka do ZOD Miřetice. Byla sice trochu zima, ale nám to nevadilo a telátkům také ne./p>


Svatováclavské dovádění

21. září jsme vyrazili na Pahorek, kde nejstarší družinové děti připravily pod vedením p. uč. Švihelové stanoviště pro své mladší kamarády, všechny inspirované svátkem sv. Václava. Veselé dovádění v teplém dni se líbilo a celé odpoledne rychle uteklo./p>


Šumavous

14. září jela většina dětí do Dětského centra Šumavous do Vimperka, kde byl pro děti připraven program „Co do lesa nepatří“. Děti také mohly nakrmit zvířátka v malé ZOO a nakonec si pohrály v novém lanovém parku./p>


Seznamovací hry

Abychom se všichni lépe vzájemně poznali, zahráli jsme si 7. září na hřišti několik seznamovacích her. Bavily nás všechny, ale nejvíce jsme se pobavili a zasmáli při hře s barevným padákem./p>


Beseda s panem Kalinou

Pěkné odpoledně děti zažily 9. března s panem Josefem Kalinou, který několikrát vyhrál s kamionem soutěž Dakar. Jeho poutavé vyprávění bylo proloženo videem, což děti hodně zajímalo. Na konci besedy zodpověděl dětem jejich dotazy./p>


Zdravověda není věda

Stalo se příjemnou tradicí, že děti z dopravního a zdravotního kroužku připravují pro kamarády ze školní družiny soutěžní odpoledne se stanovišti z jejich „oboru“. Letos proběhlo 4. března a bylo úspěšné. Mladí organizátoři měli vše zmáknuté a soutěžící družstva hra bavila a děti se mnohé dověděly. Vítězné družstvo získalo pěkné omalovánky, všichni pak sladkou odměnu v podobě bonbónu./p>


Karneval

17. února jsme uspořádali karnevalový rej. Masky byly překrásné, a tak se tančilo, soutěžilo a dovádělo. Bavilo nás to všechny a moc jsme si odpoledne užili./p>


Hry v tělocvičně

Po jarních prázdninách jsme se rozkoukávali, a tak přišly vhod hry v tělocvičně. Původně jsme plánovali hry na sněhu, ale letošní zima nám v tomto směru nepřeje./p>


Afrika

S milou návštěvou jsme se 22. ledna přenesli do Afriky. Paul nám vyprávěl o životě afrických dětí, o přírodě a zvířatech, které zde žijí. Se svým kamarádem nám zahráli na bubny a zazpívali africké písně a dokonce naučil děti něco z jejich domorodých tanců./p>


Povánoční rozhýbání

První akci po Vánocích jsme uspořádali v tělocvičně, kde si děti při hrách a soutěžích rozhýbaly nejen tělo, ale i mozeček./p>


Vánoční přání

Již tradičně chodíme s dětmi před Vánoci po obci, zpíváme koledy a přejeme „Krásné Vánoce a vše nejlepší do nadcházejícího roku“. Kromě dobrot letos byly děti podarovány i několika hrably, které snad při sněhu využijeme. Dobroty si samozřejmě po obchůzce spravedlivě děti rozdělily./p>


Vystoupení Kůsov

Posledním vánočním vystoupením letošního roku byl program pro seniory v Kůsově, a to 16. prosince. Babičky a dědové opět zpívali s námi a dokonce nám jeden z nich přišel říci, že to bylo nejlepší vystoupení, které tam letos viděl. Tak to byla velká pochvala. Děkujeme!!!/p>


Vystoupení Javorník

Již se stalo tradicí, že jezdíme vánočním vystoupením potěšit pacienty v léčebně Javorník, letos to bylo 4. prosince. Vánoční vystoupení je zde obzvlášť dojemné, neboť diváci zde nejen hodně tleskají, ale zpívají s námi všechny koledy. Děti byly za svůj program odměněny limonádou a výborným tvarohovo-marmeládovým koláčem. Zdejší chovanci si pro ně na závěr připravili několik koled. Děti jim oplatily jejich snahu a zazpívaly si s nimi. Bylo to příjemné setkání./p>


Předvánoční posezení s rodiči

V úterý 3. prosince se konala velká družinová akce, které předcházely velké přípravy. Vše pak vypuklo v 16.30 hodin, kdy děti pro rodiče a přátele školy předvedly v tělocvičně svůj vánoční program plný písniček, básniček a tanečků. Potom se všichni přesunuli do 1. patra, kde byly připraveny na chodbě vánoční družinové trhy. Prodejem výrobků si děti vydělaly na akci „Děti vaří dětem“, kterou realizujeme v rámci „občasného vaření“. Pro rodiče bylo v oddělení Berušek a ve cvičné kuchyňce připraveno občerstvení v podobě jednohubek a mnoha sladkostí, které z části připravily děti a z části donesli rodiče. Vařil se čaj a káva, prohlížela se družinová kronika, povídalo se, hrálo a vše probíhalo v přátelském a úsměvném duchu. Děkujeme všem, kteří se nám zvěčnili do kroniky a zapsali nám tam přenádherné vzkazy./p>


Adventní trhy

V neděli 1. prosince nás čekala velká akce – rozsvěcování stromku a příjezd paní Zimy a s tím spojené trhy, kde jsme prodávali výrobky dětí celé školy. Výtěžek z tohoto prodeje jsme později věnovali „naší Aničce“, které tak přispějeme na lázeňský pobyt. Ten by jí měl pomoci udělat další krůček k tomu, aby se i ona jednou mohla postavit na své nožičky a běhat s ostatními dětmi. Budeme jí držet pěstě./p>


Adventní kalendáře

Děti ve Slavíčcích si letos opět vyrobily adventní kalendáře. Naplnily si je bonbóny a už se těší na advent./p>


Vzdělávací programy

25. listopadu proběhly ve ŠD dva programy – u Berušek to byl program „Zimní spáči“ a ve Slavíčkách program „Po stopách šumavských zvířat“. Pro děti byly připraveny zajímavé aktivity, hry a kvízy.


Vystoupení – Chvalšovice

V pátek 22. listopadu vystupoval družinový taneční kroužek na Předvánočním posezení ve Chvalšovicích. Děti zde předvedly své pásmo básní, písní a tanečků a celé to zakončily koledami, které si s nimi přítomní rádi zazpívali. Po vystoupení děti čekala odměna v podobě bramborových hranolků, na kterých si po zásluze pochutnaly.


Předvánoční tradice

18. listopadu k nám zavítala dudačka paní Irena Novotná, která vyprávěla dětem o zajímavostech předvánočních tradic. A tak jsme si prošli od svatého Martina všechny významné svátky a dověděli se mnoho zajímavého.


Dýňování

4. listopadu čekalo na děti Dýňování v podobě her a soutěží na školní zahradě, které připravilo a organizovalo nejstarší oddělení – Sovičky. Počasí přálo, a tak si letošní metání dýní, nošení dýňové čepičky, házení dýní (míčem) na koš a další hry užily děti letos venku.


Hnětynky

V rámci povídání o lidových tradicích Posvícení si děti upekly a ozdobily hnětynky. S paní učitelkou Voldřichovou dělaly hnětynky válené, s paní učitelkou Švihelovou hnětynky lité.


Poznáváme přírodu

Začátkem října nás navštívila paní Jaroslava Nová, která nám jako členka myslivců vyprávěla zajímavosti z naší přírody. Přinesla i pěkné trofeje, které si děti mohly půjčit a prohlédnout. Velice poutavé bylo vyprávění o množících se vlcích na Šumavě.


Svatováclavské dovádění

23. září připravily děti ze Soviček pod vedením Lucie Švihelové zajímavá stanoviště na Pahorku pro své mladší kamarády. Děti se na deseti stanovištích střídaly po skupinkách a nejstarší děti vše pečlivě organizovaly. Všichni si veselé odpoledne užili.


Výuka moderních tanců

16. září k nám zavítal Šimon Kotrba, který učil děti základy moderních tanců. Děti se u něj vystřídaly – nejdříve mladší, pak starší. Na závěr si všichni společně zatancovali na školním hřišti.


Divadlo Divoloď

Hned začátkem září k nám opět zavítalo divadlo Divoloď, tentokrát s moderně upravenou pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Děti se na divadlo moc těšily a nebyly zklamané. Pohádka plná vtipů, písniček a překvapení potěšila všechny.