Akce školní družiny

Ahoj léto!

Poslední letošní akcí bylo cvičení s Verčou Šťastnou na hřišti, kterou jsme nazvali „Ahoj léto!“. Děti si pořádně protáhly svá tělíčka a poznaly, že aerobik je pořádná dřina.


Odpoledne s hasiči

Vacovští hasiči připravili pro děti velkolepé odpoledne, kde se děti seznámily nejen s prací hasičů, hasičským autem a hasičskými přístroji, ale také řešily, proč odpadky nepatří do lesa a kam s nimi, shlédly ukázku práce záchranářů nebo si vyzkoušely stříkat hasičskou hadicí na cíl.


Den otců

Všechna oddělení vyráběla dárky a přání ke Dni otců. Slavíčci malovali a vystřihovali nářadí do dílny a vyrobili malou „skleničku“, kterou naplnili hřebíčky. Tatínkové měli radost a několik jich přišlo osobně poděkovat a pochválit dárek. Z toho máme obzvláště radost.


Elektrostavenice

13. června si na nás udělal čas Jan Kopáčik, který představil dětem elektrostavebnice a práci s nimi. A tak si děti mohly pod jeho vedením zapojit obvody a rozsvítit žárovku nebo roztočit vrtulku.


Den dětí – 2

Druhý Den dětí připravily o několik dní později pro své kamarády děti z prostředního oddělení – Slavíčci. Tentokrát šlo o netradiční a zábavné hry, soutěže, hlavolamy a hádanky. Soutěžilo se ve dvojicích a celá akce proběhla v okolí školy.


Den dětí – 1

1. června jsme oslavili aktivně Den dětí. Chlapci ze 6. třídy pod vedením Veroniky Krtoušové připravili pro družinové děti sportovní stanoviště, takže jsme si děti protáhly tělíčka a aktivně si užily svůj svátek.


Vítání občánků

Několik dětí ze Slavíčků nacvičilo krátký program básniček a písniček o narození miminka. S tímto programem děti vystoupily 22. května na akci Vítání občánků na Obecním úřadě ve Vacově. A protože miminek bylo hodně, vítání bylo rozděleno na 2 části, a tak se děti předvedly hned dvakrát. Za odměnu dostal každý od p. Ptáčkové 2 čokolády.


Exkurze do místní pekárny

23. května jsme si udělali výlet do vacovské pekárny. Děti si prohlédly zařízení provozu a pozorně poslouchaly vyprávění o tom, jak vznikají rohlíky a chleba. Za to, že byly pozorné a hodné, byly na konci odměněny dobrým koblížkem.


Zdravotní a dopravní odpoledne

Starší děvčata pod vedením paní učitelky Pavlíny Kopáčikové připravila 18. května pro družinové děti krásné odpoledne, kde si všichni mohli vyzkoušet své zdravotní a dopravní vědomosti, popřípadě se dovědět něco nového. Družstva dětí se střídala na jednotlivých stanovištích, která byla připravena v prostorách za školou. Počasí nám přálo, takže si odpoledne všichni účastníci řádně užili.


Ať se nám tu líbí

9. května se konalo úklidové odpoledne celého okolí školy. Nejmladší děti z Berušek vybíraly kamínky z trávy za školou a sbíraly klestí z ostříhaných keřů. Prostřední děti ze Slavíčků měly na starost sběr odpadků v celém areálu školy, úklid domečku s hračkami a vybírání kamínků v prostoru u hřiště. Nejstarší děti ze Soviček ukázaly, že už opravdu umí „vzít za práci“ – vyklidily celé sklepy a vytřely a uklidily celou venkovní učebnu. A hned se nám tu líbí víc.


Den matek

Zajímavý dárek pro maminky letos vyrobily děti ze Slavíčků. Z kartónu ozdobený rámeček vyplnily svojí fotkou a všemu dominoval karafiát z bílého ubrousku. Tak maminky – všechno nejlepší!!!


Sportovní a taneční odpoledne

2. května jsme opět udělali něco pro svá těla. Ve velké tělocvičně byla sportovní stanoviště a v malé tělocvičně se děti vyřádily při tancování.


Pálení čarodějnic

Po dvouleté odmlce jsme opět mohli uspořádat akci Pálení čarodějnic. Děti si je nakreslily a symbolicky jsme je upálili. A když už byl ohníček, co jiného než na něm opéct výborné buřtíky.


Velikonoční tvoření

Letošní Velikonoce jsme si konečně užili se vším všudy. Hodně jsme si povídali o velikonočních zvycích a tradicích, vyráběli jsme kuřátka, zajíce a závěsy, zdobili jsme vajíčka. Velikonoční vajíčka a kuřátka jsme vyrobili i do domova seniorů, kde je předala paní Soňa Krtoušová. Děkujeme!!!


Tančí celá družina

Posledního března připravila zábavné odpoledne paní vychovatelka Renátka. Připomněli jsme si zábavné dětské tance, kterými jsme se bavili před covidovou dobou a které mnozí zapomněli. Nejvíce nás bavila píseň Jede, jede mašinka.


Na Pahorku

29. března zorganizovala pro družinové děti sportovní aktivity paní učitelka Kopáčiková s děvčaty z II. stupně. Byly to zcela jiné hry, než děti znají, a tak je to hodně bavilo.


Sportovní odpoledne

28. března připravily nejstarší děti ze Soviček parádní odpoledne pro své mladší kamarády. Na hřišti pod vedením paní učitelky Lucky zorganizovaly plno soutěží a úkolů, na kterých jsme si krásně jarně protáhli svoje těla.


Jarní výzdoba

Na první jarní den jsme se rozhodli, že si vyzdobíme okna chodby. Paní vychovatelky rozdělily práci a už to jelo. A jak to bylo? Ten dělal to a ten zas tohle a dílo se podařilo.


Roušky

Družinové oddělení Soviček se pustilo do velice užitečné práce – šití roušek. Pod vedením paní vychovatelky si každý roušku nastříhal a ušil na šicím stroji. A věřte – nevěřte, zvládli to i kluci.


Návštěva ZOD Miřetice

5. října jsme se šli podívat na telátka do ZOD Miřetice. Byla sice trochu zima, ale nám to nevadilo a telátkům také ne./p>