Akce školní družiny

Vzdělávací programy

25. listopadu proběhly ve ŠD dva programy – u Berušek to byl program „Zimní spáči“ a ve Slavíčkách program „Po stopách šumavských zvířat“. Pro děti byly připraveny zajímavé aktivity, hry a kvízy.


Vystoupení – Chvalšovice

V pátek 22. listopadu vystupoval družinový taneční kroužek na Předvánočním posezení ve Chvalšovicích. Děti zde předvedly své pásmo básní, písní a tanečků a celé to zakončily koledami, které si s nimi přítomní rádi zazpívali. Po vystoupení děti čekala odměna v podobě bramborových hranolků, na kterých si po zásluze pochutnaly.


Předvánoční tradice

18. listopadu k nám zavítala dudačka paní Irena Novotná, která vyprávěla dětem o zajímavostech předvánočních tradic. A tak jsme si prošli od svatého Martina všechny významné svátky a dověděli se mnoho zajímavého.


Dýňování

4. listopadu čekalo na děti Dýňování v podobě her a soutěží na školní zahradě, které připravilo a organizovalo nejstarší oddělení – Sovičky. Počasí přálo, a tak si letošní metání dýní, nošení dýňové čepičky, házení dýní (míčem) na koš a další hry užily děti letos venku.


Hnětynky

V rámci povídání o lidových tradicích Posvícení si děti upekly a ozdobily hnětynky. S paní učitelkou Voldřichovou dělaly hnětynky válené, s paní učitelkou Švihelovou hnětynky lité.


Poznáváme přírodu

Začátkem října nás navštívila paní Jaroslava Nová, která nám jako členka myslivců vyprávěla zajímavosti z naší přírody. Přinesla i pěkné trofeje, které si děti mohly půjčit a prohlédnout. Velice poutavé bylo vyprávění o množících se vlcích na Šumavě.


Svatováclavské dovádění

23. září připravily děti ze Soviček pod vedením Lucie Švihelové zajímavá stanoviště na Pahorku pro své mladší kamarády. Děti se na deseti stanovištích střídaly po skupinkách a nejstarší děti vše pečlivě organizovaly. Všichni si veselé odpoledne užili.


Výuka moderních tanců

16. září k nám zavítal Šimon Kotrba, který učil děti základy moderních tanců. Děti se u něj vystřídaly – nejdříve mladší, pak starší. Na závěr si všichni společně zatancovali na školním hřišti.


Divadlo Divoloď

Hned začátkem září k nám opět zavítalo divadlo Divoloď, tentokrát s moderně upravenou pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Děti se na divadlo moc těšily a nebyly zklamané. Pohádka plná vtipů, písniček a překvapení potěšila všechny.