Akce školní družiny

Bosá turistika

9. října jsme vyrazili pěšky do Chvalšovic, kde byla v sále připravena další část bosé turistiky. Někteří už zde byli v loňském roce, pro jiné to bylo úplně nové. Chůze po různých materiálech ale bavila každého, navíc jsme si zkusili se nohou i podepsat nebo něco nakreslit. Pravda je, že rukama nám to jde mnohem lépe. Pochutnali jsme si na hranolkách, vaflích nebo párku v rohlíku. Zpět jsme jeli autobusem.


Moderní tance

25. září k nám do školní družiny zavítal Šimon, který se zabývá moderními tanci. V malé tělocvičně nás naučil několik základních kroků a nakonec jsme z toho společně postavili malou sestavu.


Hry za školou

Hned první větší akci (pěší výlet do Vlkonic) nám překazila nepřízeň počasí. Náhradním programem byly pohybové hry v prostorách za školou, kde alespoň nefoukal vítr.


Seznamovací hry

Jako každý rok jsme i letos začali hrami na seznámení dětí z jednotlivých oddělení. Díky nepřízni počasí se hry uskutečňovaly v jednotlivých částech družiny, ale i tak se děti nejen seznámily, ale zároveň pobavily.


Narozeninové párty

Po celý rok se koncem každého měsíce konaly v jednotlivých odděleních narozeninové párty pro děti narozené v daném měsíci. Ostatní kamarádi pečlivě připravovali dárky a za odměnu si pochutnali na dobrotách od oslavenců. Bylo to vždy odpoledne plně her, tanců a zábavy.


Výrobky dětí

I ve druhém pololetí dělaly děti ve ŠD nejrůznější výrobky. Škoda jen, že jsme všechny nestihli vyfotit.