Akce školní družiny

Předvánoční posezení s rodiči

6. prosince od 16.30 hodin se ve školní družině konalo Předvánoční posezení s rodiči, tentokrát spojené s prodejními trhy dětských vánočních výrobků. Jednotlivá oddělení družiny měla svůj stánek, kde si děti samy prodávaly svoje umělecká dílka. Následovalo půlhodinové vystoupení dětí, závěrečné koledy si rodiče s chutí zazpívali s námi. Potom bylo pohoštění lineckým cukrovím, které vyráběly děti, a vánočkami, které nám věnovala místní pekárna. Vše se neslo ve svátečním duchu Vánoc, poslední rodiče odcházeli z této akce kolem 19. hodiny. Z toho snad lze soudit, že se jim u nás líbilo. Děkujeme za návštěvu i za podporu naší činnosti, za vybrané peníze koupíme pro děti nové hry podle jejich přání.


Čertovské odpoledne

Paní učitelka Kopáčiková s děvčaty z II. stupně připravila pro naše děti Čertovské odpoledne. Vše se odehrávalo v tělocvičně, kde byla připravena celá řada čertovských a zapeklitých překážek a soutěží. Všichni společně jsme si celé odpoledně čertovsky užili.


Pečeme cukroví

28. listopadu jsme ve školní cvičné kuchyňce pekli linecké cukroví. Naše hodné paní kuchařky nám zadělaly těsto, děti vyvalovaly a vykrajovaly tvary, které skládaly na plech vyložený pečícím papírem a paní vychovatelka cukroví upekla. Další den děti slepovaly cukroví marmeládou a uložily do krabice, kterou otevřeme při Předvánočním posezení s rodiči.


Vystoupení ve Chvalšovicích

25. listopadu vystoupily děti se svým programem na Předvánočním setkání seniorů ve Chvalšovicích, kde se sešli babičky a dědové z osad Chvalšovice, Dřešín, Dřešínek a Hořejšice. I tady se vystoupení líbilo a opět děti obdarovaly starší občany svými výrobky ze školní družiny.


Slané pečení

Jedno listopadové odpoledne jsme věnovali výrobě dekorativních vánočních ozdob ze slaného těsta. Děti si samy pod vedením vychovatelek těsto připravily a potom vykrajovaly a zdobily nebo modelovaly různé tvary. Po zaschnutí si ozdoby namalovaly a společně jsme je zapekli v troubě. Po upečení a vychladnutí jsme jednotlivé ozdoby balili a zdobili mašlí.


Plstění

15. listopadu k nám do družiny přijela paní Jiříčková, která nám vysvětlila základy práce s plstí, a to suchou jehlou. Každé dítě si vyrobilo vánočního andělíčka, kterého si i zabalilo do vlastoručně připravených aranžmá.


Vystoupení ve Vacově

12. listopadu jsme s dětmi zajišťovali kulturní program na Setkání seniorů ve Vacově. Vystupovalo se nám velice dobře, neboť obecenstvo bylo pozorné a milé. Pro babičky a dědečky jsme měli dárečky v podobě panáčka – zpěváčka. Za odměnu jsme si pochutnali na hranolkách a ještě každý dostal od paní Valtové karafiát.


Zdravověda – to je věda

Paní učitelka Kopáčiková připravila se svým dopravním a zdravotnickým kroužkem na odpoledne 8. listopadu velkou soutěž ze zdravovědy. Tříčlenná družstva plnila na jednotlivých stanovištích úkoly z první pomoci a nutno dodat, že soutěžící i mladé organizátory to hodně bavilo.


Dýňové odpoledne

Už se stalo tradicí, že na Halloween je ve školní družině velké dýňové klání. Ne jinak tomu bylo i letos, takže zase jedno odpoledne plné pohybu, soutěží a legrace.


Plavecký bazén

Děti ze sportovních družinových aktivit navštívily 16. října plavecký bazén v Soběšicích. Užily si zde plno zábavy a hlavně vodních radovánek.


Úklid listí

S velkým odhodláním se děti ze školní družiny pustily do hrabání a úklidu listí pod vedením všech vychovatelek a hlavně pana školníka. Práce jim šla pěkně od ruky.


Vědomostní soutěž

Jedno odpoledne jsme v družině věnovali vědomostní soutěži v družstvech. Děti se utkaly v nejrůznějších úkolech z rozličných oborů, ale řešily i logické hádanky a testy. Celé odpoledne proběhlo ve vysoce soutěživém duchu, i když nakonec se ukázalo, že je úplně jedno, kdo vyhrál. Výsledky byly velmi těsné.


Bosá turistika

9. října jsme vyrazili pěšky do Chvalšovic, kde byla v sále připravena další část bosé turistiky. Někteří už zde byli v loňském roce, pro jiné to bylo úplně nové. Chůze po různých materiálech ale bavila každého, navíc jsme si zkusili se nohou i podepsat nebo něco nakreslit. Pravda je, že rukama nám to jde mnohem lépe. Pochutnali jsme si na hranolkách, vaflích nebo párku v rohlíku. Zpět jsme jeli autobusem.


Moderní tance

25. září k nám do školní družiny zavítal Šimon, který se zabývá moderními tanci. V malé tělocvičně nás naučil několik základních kroků a nakonec jsme z toho společně postavili malou sestavu.


Hry za školou

Hned první větší akci (pěší výlet do Vlkonic) nám překazila nepřízeň počasí. Náhradním programem byly pohybové hry v prostorách za školou, kde alespoň nefoukal vítr.


Seznamovací hry

Jako každý rok jsme i letos začali hrami na seznámení dětí z jednotlivých oddělení. Díky nepřízni počasí se hry uskutečňovaly v jednotlivých částech družiny, ale i tak se děti nejen seznámily, ale zároveň pobavily.


Narozeninové párty

Po celý rok se koncem každého měsíce konaly v jednotlivých odděleních narozeninové párty pro děti narozené v daném měsíci. Ostatní kamarádi pečlivě připravovali dárky a za odměnu si pochutnali na dobrotách od oslavenců. Bylo to vždy odpoledne plně her, tanců a zábavy.


Výrobky dětí

I ve druhém pololetí dělaly děti ve ŠD nejrůznější výrobky. Škoda jen, že jsme všechny nestihli vyfotit.