Pravidla hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Naše škola se bude při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 řídit vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. (ke stažení zde).

Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází vyučující:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. března 2020),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020