Konec školního roku

Ministerstvo školství rozhodlo, že závěr školního roku ve školách může proběhnout v běžném režimu. Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci třídy bez omezení počtu – žáci, kteří doposud školu nenavštívili, musí předložit čestné prohlášení.

V 6., 7. a 8. třídě budou vysvědčení žákům předána v termínech třídnických dnů v posledním týdnu školního roku. Na prvním stupni bude vysvědčení předáno třídním učitelem v kmenových třídách v pátek 26. 6. 2020 od 8:00. Po předání vysvědčení odchází žáci domů.

V pátek 26. 6. 2020 od 9:00 dojde k předání vysvědčení a rozloučení s 9. třídou.

Pravidla pro školní skupiny žáků I. stupně docházející nyní do školy zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud budou pokračovat až do čtvrtka 25. 6. 2020.