Žádost o ošetřovné

Česká správa sociálního zabezpečení připravila nový formulář žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. K žádosti není potřeba potvrzení o uzavření školy. Pro uplatnění nároku na ošetřovné předává rodič po ukončení kalendářního měsíce svému zaměstnavateli následující žádost:

ČSSZ – Žádost o ošetřovné
Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné