PROVOZ ŠKOLY OD 7. 12. 2020

Od pondělí 7. 12. 2020 nastoupí žáci 6. třídy k prezenční výuce a distanční výuku budou mít žáci 7. a 8. třídy. Žáci i zaměstnanci školy mají stále povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku.

Ve školní družině je umožněno spojit dvě stále stejné třídy v rámci jednoho oddělení ŠD. Na základě tohoto rozvolnění jsme schopni organizačně zajistit školní družinu pro žáky 4. třídy, kteří budou navštěvovat III. oddělení ŠD společně se 3. třídou.