INFORMACE A DISTANČNÍ VÝUKA 4. – 8. 1. 2021

Z důvodu nepřítomnosti vedoucí školní jídelny není možné provádět platby stravného v hotovosti v týdnu od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2020. Pro další informace kontaktujte paní Podařilovou na e-mailu jidelna@zsvacov.cz. Děkujeme za pochopení.

Od ledna 2021 dochází ke změně vyučujícího AJ. Jelikož paní učitelka Fridrichová odešla na mateřskou dovolenou, nahradí ji ve výuce AJ paní učitelka Hanzalová. Rozvrh hodin zůstává nezměněn.

Pro žáky 3. – 9. třídy jsou připraveny materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí.

NP
Materiály pro distanční výuku