Informace k pololetnímu vysvědčení

Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních školách, které bude pravděpodobně přetrvávat i v poslední den prvního pololetí 28. 1. 2021, přistoupilo ministerstvo k prodloužení termínu pro předání vysvědčení. Výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům předán při nejbližší možné příležitosti, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělání.

Posunutí termínu předání vysvědčení nezbavuje školu povinnosti informovat žáky a zákonné zástupce o výsledcích žáků. Obsah vysvědčení a výsledky z jednotlivých předmětů budou dostupné ve školním informačním systému Školaonline