Vydávání vysvědčení

Vydávání vysvědčení probíhá v pátek 29. 6. 2018 mezi 8:00 a 9:00 hodin. V případě, že žák není přítomen ve škole v den vydávání vysvědčení, bude vysvědčení uloženo v dokumentaci žáka. Zákonný zástupce si může vyzvednout vysvědčení ve škole v termínu od 2. do 13. 7 od 8:00 do 14:00 v ředitelně, případně v kanceláři vedoucí školní jídelny. Po 13. 7. 2018 je nutné pro vyzvednutí vysvědčení kontaktovat vedení školy.