Výlet Tábor

Žáci 4., 5. a 6. navštívili historické město Tábor. Nejprve se vydali procházkou do Housova mlýna, kde pro ně byl připraven program, který byl zaměřen na období husitských válek.

Na venkovním prostranství si mohli žáci vyzkoušet hod sekyrou na cíl, nechat se natáhnout na skřipec, razit mince, na pohyblivém sudu projet dráhou s dřevcem nebo absolvovat výcvik boje s mečem.

Ve vnitřních prostorách se zúčastnili představení, kde jim byl vtipnou formou představen život Jana Husa, Jana Žižky i obyčejného husitského bojovníka a jeho zbraně. Po celou dobu byli žáci aktivně zapojování do samotného představení.

Na závěr husitských oslav byl odpálen katapult.

Po návratu k autobusu přes Holečkovy sady kolem Košínského potoka se přesunuli do obce Větrovy, kde navštívili místní ZOO. Součástí návštěvy bylo komentované krmení Daňků Skvrnitých, Jelenů Evropských a dvou medvědích bratrů Baribal.

Všichni si to moc užili.

Foto – Eliška Rojíková