Program pro zdraví

V lednu 2020 se naše škola zapojila do projektu pro zdraví dětí. V rámci projektu se žáci zdarma zúčastnili výukových programů cílených na zdraví: pestrá strava, pitný režim, rizika nevhodného stravování, vyvážená strava.