Volby do školské rady

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. proběhne dne 4. 6. 2024 od 7:30 – 15:30 hodin volba jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Kandidáty pro volbu do školské rady ZŠ Vacov jsou:

  • Mgr. Marie Jiranová
  • Ing. Veronika Šťastná

Členy školské rady volí zákonní zástupci tajným hlasováním. Hlasovací lístek bude k dispozici na místě v den voleb. Volební právo náleží dle § 21 odst. 1 písm. c) školského zákona primárně žákovi a studentovi. V případě nezletilosti zastupuje žáka zákonný zástupce. Počet hlasů se tedy odvozuje od počtu nezletilých žáků a platí pravidlo „1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce“.