Domácí příprava žáků v době uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci, chceme vás tímto požádat o součinnost při domácí přípravě v době mimořádného opatření. Domácí příprava by měla být zaměřena zejména na opakování a procvičování již osvojené látky. Neradi bychom zatěžovali rodiče probíráním nového učiva. Žádáme Vás, rodiče, o dohled nad plněním průběžné domácí přípravy.

Učivo pro žáky kompletují třídní učitelé do jednoho dokumentu pro každou třídu. Zadání domácí přípravy bude v elektronické podobě (formát pdf) k dispozici v aplikaci Školaonline – sekce domácí úkoly, stejný dokument bude ke stažení i přímo ze stránek školy. V dokumentu bude vždy připraveno zadání domácí přípravy ze všech předmětů na celý jeden týden. Zadání týdenní domácí přípravy bude ke stažení nejpozději v pondělí do 9:00.

Odevzdávání úkolů není povinné, ne všichni mají elektronické prostředky pro jednoduché odevzdání. Úkoly je možné odevzdávat pomocí aplikace Školaonline nebo pomocí emailu na konkrétního pedagoga. Pedagogičtí pracovníci budou poskytovat průběžnou zpětnou vazbu formou online komunikace s žákem nebo jeho zákonným zástupcem (opět Školaonline nebo email). Pokud se tedy při vypracovávání úkolů objeví nejasnost, problém, napište vyučujícímu na jeho e-mailovou adresu.

Domácí příprava nebude hodnocena, ale přesto by bylo vhodné ji plnit. Ihned po znovuotevření školy se zopakované a procvičené učivo z domácí přípravy může objevit v testech.

1. třída – kohoutova@zsvacov.cz

2. třída – rouckova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 2. třída – týden 16. – 20. 3.

3. třída – stepankova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 3. třída – týden 16. – 20. 3.

3. třída – ČJ – podstatná jména

4. třída – kaskounova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 4. třída – týden 16. – 20. 3.

5. třída – kopacikova@zsvacov.cz

6. třída – spejzlova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 6. třída – týden 16. – 20. 3.

6. třída – Z – opakování

7. třída – stouralova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 7. třída – týden 16. – 20. 3.

8. třída – krbkova@zsvacov.cz

9. třída – kulova@zsvacov.cz

Domácí příprava – 9. třída – týden 16. – 20. 3.

Cvičný testík CH – 9. třída

Ostatní kontakty:

  • hanzalova@zsvacov.cz
  • sladkova@zsvacov.cz
  • krtousova@zsvacov.cz
  • Mgr. Josef Mráz – reditel@zsvacov.cz
  • Mgr. Jakub Vilánek – admin@zsvacov.cz