Laboratorní cvičení v 8. třídě

Ve středu proběhly opět laboratorní práce z přírodopisu a chemie v 8. třídě. V přírodopisu – nácvik první pomoci a z chemie – určování pH látek.

Chlapci se těšili zejména na první pomoc. Bylo jim oznámeno, že budou oživovat ANDULU. Tajně doufali, že to bude opravdová Anička z 9. třídy. (K jejich smutku se jednalo o figurínu Little Anne.)

Výuky první pomoci se ujaly dívky z 9. třídy ve dvou sehraných trojicích – Natálka, Terezka G., Verča a Anička, Terezka Š., Jája. V jejich podání laboratorní cvičení dostalo úplně jiný nádech. Zase tam nekecala „úča“, ale učily je starší holky, které skvěle připravila na zdravotním kroužku p. uč. Kopáčiková.

Druhá skupina v přírodovědné laboratoři určovala kyselost či zásaditost látek z domácnosti. Pomocí papírových indikátorů určovali stupeň pH dané látky a porovnávali výsledek pomocí dalšího indikátoru – výluhu z červeného zelí. Poté se skupinky prohodily. Myslím, že si žáci LABORKY užili!

V. Krtoušová

  • LABORKY 8. TŘÍDA