Den řemesel

V úterý 14. května 2024 se naši sedmáci zúčastnili řemeslné rukodělné soutěže – Den řemesel, která se konala v Českých Budějovicích na VŠTE. Soutěž pořádala Jihočeská hospodářská komora a jejím smyslem bylo přilákat mladé lidi k řemeslu, seznámit je, co řemeslo obnáší, a motivovat je ke studiu učňovských oborů. Pro žáky bylo připraveno 6 stanovišť – každé představovalo jednu řemeslnou profesi (zedník, automechanik, elektromechanik, kadeřník, pekař, čalouník). Na těchto stanovištích žáci porovnávali své dovednosti, šikovnost a zručnost ještě s ostatními 10 týmy. Týmů bylo celkem 11, do soutěže se zapojily i školy z Dolního Bavorska a Horního Falcu. Soutěžní úkoly připravily vždy střední odborné školy ve spolupráci s firmou. Náš tým složený ze 6 sedmáků skončil na 7.-11. místě. Gratulujeme!

  • REPORTÁŽ JIHOČESKÉ TELEVIZE
  • FOTOGALERIE – DEN ŘEMESEL