Author Archives: Pavlína Kopáčiková

Den Země

V pátek 26. dubna jsme ve spolupráci s naší obcí oslavili významný den „Den Země“. Ve skupinkách jsme čistili okolí Vacova, nasbírali jsme neuvěřitelných 380 kg odpadu:-( (příroda to s námi lidmi nemá lehké) . Pan Pluščenko nám ukázal, jak funguje sběrný dvůr „Šáry“, pan Myslík nás provedl čističkou odpadních vod ve Vlkonicích. Společně s panem starostou a s panem ředitelem děti uklidily lesík nad „Vlkonickým rybníkem“. Sbíraly se suché větve, nařezané dřevo a bohužel i odpadky.

Poděkování patří všem, kteří se na úklidu přírody podíleli. Bohužel je v přírodě po nás, po lidech, pořád co uklízet. Změní se to někdy?

Pytle na odpad a pracovní rukavice jsme do školy získali z celorepublikové úklidové akce „Ukliďme Česko“.

Pavlína Kopáčiková

 • FOTOGALERIE – Den Země
 • Výlety, exkurze a projektové dny 1., 2. a 3. třídy

  V letošním školním roce mají prvňáčci, druháčci a třeťáčci hodně zážitků ze společných výletů, exkurzí a projektových dní.

  Podívejte se do naší fotogalerie, jak jsme si to užili.

      

  Sběr papíru a víček

  V pátek 16. června jsme od Vás všech vybrali přes 7000 kg papíru😊. Moc děkujeme za spolupráci a za přinesený a přivezený papír. Také děkujeme za všechna přinesená víčka od PET lahví, která jsme vybírali po celý školní rok.

  A jak jsme sbírali papír?

  1. místo – 3. třída 67, 53 kg na žáka
  2. místo – 2. třída 52, 16 kg
  3. místo – 8. třída 48, 82 kg
  4. místo – 4. třída   47, 37 kg
  5. místo – 6. třída   45, 60 kg
  6. místo – 9. třída   35, 08 kg
  7. místo – 1. třída   23, 00 kg
  8. místo – 7. třída   21, 60 kg
  9. místo – 5. třída   18, 09 kg

  Úspěch v soutěži hlídek mladých zdravotníků

  V úterý 9. 5. se v Prachaticích konala soutěž hlídek mladých zdravotníků, kterou každý rok pořádá Oblastní spolek ČČK Prachatice. Mladí zdravotníci změřili své síly a dovednosti v poskytování první pomoci. Z I. stupně soutěžilo v okresním kole deset týmů, z II. stupně jich bylo dvanáct.

  Z naší školy se zúčastnily tři hlídky mladých zdravotníků. Hlídka z prvního stupně ve složení Aneta Havlanová, Veronika Švihovcová, Petr Škopek, Matyáš Sybera a Jan Šťastný vybojovala v soutěži pěkné 3. místo😊.

  Hlídka ve složení Anna Nová, Natálie Šturmová, Eliška Ketzerová, Emma Ketzerová a David Němeček byla z deseti hlídek nejlepší a odvezla si do Vacova 1. místo😊 a postup do krajského kola.

  Druhostupňová hlídka ve složení Jaroslava Nová, Natálie Marášková, Terezie Šťastná, Anna Pšeničková, Julie Ševčíková také zabojovala a obsadila stejně jako hlídka mladší postupové 1. místo😊.

  Gratulujeme k velikému úspěchu a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

  Mladý záchranář v akci – 1. místo😊

  V letošním školním roce jsme se poprvé přihlásili do soutěže „Mladý záchranář v akci“, která je určená pro žáky základních škol v Jihočeském kraji. Soutěž pořádaná Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje má za cíl, aby účastníci zábavnou formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných rizikových situací i mimořádných událostí.

  Za naši školu bojovaly 2 týmy z I. stupně a dva týmy z II. stupně. Týmy si vymyslely svoje názvy, vyrobily svůj prapor. Pro policisty navrhly nové uniformy, kreslily komiksy na použití hasicích přístrojů, řešily různé testy, evakuovaly se na čas ze školy, věnovaly se požáru v NP České Švýcarsko, kreslily vybavení jízdního kola, vyráběly defibrilátor, natáčely video, jak se správně používá…..

  Z celého Jihočeského kraje se v kategorii I. stupeň přihlásilo 61 týmů. Náš tým Fotbalisti😊 (Barbora Hubačová, Tomáš Mach, Jan Šťastný, Michael Voldřich, Petr Škopek) obsadil 27. místo a tým Myšáci😊(Aneta Havlanová, Veronika Švihovcová, Ema Němečková, Matyáš Sybera, Michael Roučka) 20. místo.

  Na druhém stupni soutěžilo 55 týmů. Naši Cirkusáci😊 (Tereza Grábmüllerová, Veronika Hozmanová, Václav Zloch, Vojtěch Ptáček, Vojtěch Lukáš) byli na 9. místě. Nejvíce ze všech týmů zabojoval tým Mazané slepičky😊 (Anna Pšeničková, Julie Ševčíková, Natálie Marášková, Jaroslava Nová, Terezie Šťastná), který obsadil 1. místo a postoupil do velkého finále, které se bude konat 17. května v Českých Budějovicích. Tady se mladé záchranářky stanou součástí fiktivního zásahu a ocitnou se jako záchranářky při mimořádné události. Přejeme hodně štěstí!!!

  Fotbalový turnaj

  Ve středu 3. května se naši malí fotbalisté z 1., 2. a 3. třídy zúčastnili okresního kola fotbalového turnaje McDonald’s Cup ve Vimperku. Za dvě vítězství, jednu remízu a tři prohrané zápasy jsme si odvezli 5. místo. Na turnaji s námi byl i trenér z přípravky pan Radovan Mach, kterému za pomoc moc děkujeme😊.

  Naši školu reprezentovali: Radovan Mach, Jan Jonáš Rod, Petr Kovář, Vojtěch Uhlíř, Barbora Hubačová, Tomáš Mach, Jan Šťastný, Michael Voldřich, Petr Škopek, Petr Kadečka.

  Den Země

  Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Naše škola se připojila k tomuto významnému dni v pátek 28. dubna celoškolním projektem „Sázíme stromky s panem starostou“. Ve spolupráci s Lesy ČR a naší obcí jsme zasázeli nové stromky v místním lesíku „Pahorek“.

  Pro mladé ochránce přírody bylo připraveno 12 stanovišť. Hned na tom prvním se všichni zapojili do sázení nových stromků. Pro malé buky, jedle….vykopali s naším panem starostou Františkem Čtvrtníkem😊 „díry“, do kterých je pod kontrolou odborníků zasadili.

  Na dalších stanovištích pak poznávali stromy, léčivé byliny, lesní zvířata i jejich mláďata. Také ošetřili úrazy, které se mohou stát v přírodě. Vytřídili odpad, vyzkoušeli si zasportovat v přírodě, poznali naše národní parky. Dopoledne jsme si všichni užili. Deváťáci, osmáci a sedmáci dostali velikou pochvalu za pomoc při vedení jednotlivých týmů a za pomoc na stanovištích.

  Věříme, že nové stromky rychle porostou a že se nenajde nikdo, kdo by naši práci poničil.

  Šesťáci učí třeťáčky:-)

  Naši šesťáci, kteří jsou již při práci s mikroskopem zkušení, vysvětlili nám třeťákům, jak se s mikroskopem pracuje. Společně jsme pozorovali různé preparáty. Již teď se těšíme na další společné hodiny. Děkujeme šesťákům a paní učitelce Krtoušové za odborné vedení. 

  Vánoční výlet do Prahy

  Po pondělním dopoledni, které na škole patřilo Mikuláši, čertům a andělům, se prvňáčci, druháčci a třeťáčci vypravili na pohádkový výlet do Prahy, kde na ně v divadle Karlín čekalo kouzelné vystoupení Alenka v říši divů. Po  skončení představení, kdy nás vtipné postavy v krásných kostýmech vtáhly do pohádkového příběhu, jsme se vydali na procházku vánoční Prahou. Tato akce proběhla ve spolupráci s CAVDV, o.p.s. Písek.

  Výlet do ZOO

  V úterý 7. června čekali na prvňáčky a druháčky v ZOO Hluboká zvířecí kamarádi. Počasí nebylo úplně ideální, ale nezabránilo nám užít si pohodový den v ZOO. Pozorovali jsme želvy při ranní snídani, pestrobarevné vodní ptactvo, tygry a další neméně zajímavá zvířata. Výukový program „Tajemství sovy Hedviky“ nám přiblížil život našich sov. Viděli jsme i naši nejmenší sovu – kulíška nejmenšího. Už teď se těšíme na další výlet.

  PUTOVÁNÍ 1. a 2. třídy ZA VČELÍ KRÁLOVNOU ANEB OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE VČEL

  BUDÍČEK…….VSTÁVAT…….A CVIČIT!!!!!

  I když někteří z nás nespali již od brzkých ranních hodin, přece jen nás ranní povel trochu vyvedl z míry. Neradi jsme se vysoukali ze svých teplých spacáků a odploužili jsme se na ranní rozcvičku před školu. Ta nás nastartovala do nového dne a po ranní hygieně a lehkém úklidu ve třídě jsme sestoupili do školní jídelny na báječnou, bohatou snídani.

  Za to děkujeme našim usměvavým kuchařkám, které nám vše krásně nachystaly, a maminkám, babičkám, které pro nás pro všechny napekly, buchty a bábovky.

  Rychle jsme si sbalili malé batůžky na výlet, nafasovali svačinu a vyrazili jsme hledat včelí královnu.

  Naše putování začíná v Česticích pod Kalvárií.

  Stezkou nás prováděla malá včelka, díky které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, prozradila nám také různá tajemství ze života včel.

  Díky interaktivním prvkům, které byly u každé zastávky, jsme si mohli pohrát a zároveň se něčemu přiučit.

  Prošli jsme 14 včelích zastavení a po, pro některé náročném, strmém, místy i bahnitém výstupu, jsme došli do cíle. Naším cílem samozřejmě, jak jinak, byl nádherně vyřezávaný a barvami rozkvétající Máchův včelín v Krušlově.

  Zde jsme padli vysíleni do stínu stromů, někteří dojedli poslední zbytky svačiny. Rozdělili jsme se na dvě poloviny a s panem průvodcem jsme si prohlédli tento jedinečný včelín.

  Po takto krásných zážitcích jsme spokojeni usedli do našeho „Vacovského vrtulníku“ a s panem řidičem (panem Potužníkem), který mimochodem nepokazí žádnou legraci, jsem šťastní přistáli před naší školou.

  BYL TO BÁJEČNÝ VÝLET A MY MÁME OPĚT JASNO, VČELKY JSOU NÁŠ ŽIVOT.

  Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.

  A. Einstein

                                                     Kateřina Kaskounová

  Spaní ve škole

  TAJEMNÁ NOC PŘED CESTOU ZA VČELÍ KRÁLOVNOU

  Prvňáci a druháci, ale i třeťáci, se už nemohli dočkat chvíle jejich přespání ve škole. Konečně!!!!! Ve čtvrtek 19. 5. posilněni dobrou večeří a plni rad starostlivých maminek jsme se sešli v 18:00 před školou.

  Po otevření školy propukla jedna velká spací horečka. Každý hledal nejlepší koutek ve své třídě a kamaráda, kterého chce mít po smrákání vedle sebe. (Co kdyby náhodou jsem se přece jenom v noci trochu bál😊).

  Po rychlém rozloučení se všemi, co nás doprovodili do školy, začala pořádná zábava. Nejdříve jsme si zasoutěžili na hřišti a pak nechyběla ani disko-párty, která ke každému spaní ve škole neodmyslitelně patří…….. a nejen ta.

  Vyřádění, vytancovaní, udýchaní a rozjaření jsme se pořádně posilnili druhou večeří a chystali jsme se do pelíšků, když v tom to přišlo………OBLÉKNOUT, BATERKU, BOTY, BUNDU, VEN!!!!!

  Prvňáčci a druháčci obdařeni světélkem od Aničky a Matyho ani nedutali a rychle pospíchali za ostatními, na jejich tvářích rozpoznali, že ani oni nejsou úplně klidní. STEZKA ODVAHY ZAČÍNÁ……zvládnu to?!

  ZVLÁDLI JSME TO VŠICHNI A NIKDY NA TO NEZAPOMENEME!😊

  Děkujeme našim báječným strašidlům (Verče, Elišce, Terezce, Týtě, Verunce, Jarušce a Tomášovi), která nám pomohla, alespoň trochu zvládnout naše nesmyslné strachy.

  UŽ TEĎ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ ZKOUŠKU ODVAHY.

                                                                                             Kateřina Kaskounová

  Prvňáčci, druháčci, sedmáci a rys ostrovid

  Na začátku června se díky NP a CHKO Šumava dozvěděli naši malí i velcí školáci o životě rysa ostrovida. Zajímavé povídání o životě této kočkovité šelmy provázely krásné fotografie. Prohlédli jsme si i obojky, které rys v přírodě nosí. Z jejich signálu lze určit, kde rysí samice porodila koťata, kudy chodí samci, i jak blízko si rys troufne k lidským obydlím. 

  Krajské kolo zdravotní soutěže

  Po úspěchu v okresním kole zdravotní soutěže ČČK se mladí zdravotníci vypravili do Písku, kde se soutěž konala na krásném místě v Píseckých horách u chaty Živec. Krajské kolo prověřilo znalosti vítězných hlídek z celého kraje ještě důkladněji než v kole okresním, naši zdravotníci si přivezli bramborové medaile 😊 .

  Sběr papíru

  Ve čtvrtek 16. června jsme od Vás všech vybrali 9 121 kg papíru 😊 . Moc děkujeme za spolupráci a za přinesený a přivezený papír.

  A kdo jak sbíral?

  1. místo – 4. třída 80, 91 kg na žáka
  2. místo – 8. třída 70, 17 kg
  3. místo – 5. třída 67, 58 kg
  4. místo – 7. třída 64, 96 kg
  5. místo – 3. třída 55, 59 kg
  6. místo – 2. třída 46, 79 kg
  7. místo – 1. třída 39, 40 kg
  8. místo – 6. třída 28, 97 kg

  Deváťáci svůj přinesený papír darovali našim prvňáčkům. Díky 😊 !