Základní informace o přijímacím řízení 2023/2024

Zde předkládáme základní obecné informace pro rodiče a žáky k přijímacímu řízení:

Do pravého postranního menu přidán nový banner:

vstup do aplikace Digitální přihlašovací systém

a také odkaz na stránky s informacemi k přijímacímu řízení: