Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

k plnění povinné školní docházky pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem

se bude konat ve středu 3. a čtvrtek 4. 4. 2024 od 13:00 do 16:30 v budově ZŠ Vacov.

Rezervaci přesného času je možné udělat na nástěnce u třídy Předškoláků ve školce v druhé polovině března.