LEDEN A ÚNOR U VČELIČEK

Vánoční prázdniny skončily, ale my jsme se k nim ještě naposledy vrátili. Povídali jsme si o tom, jak je děti prožily, jaké dárky dostaly a jaký nejkrásnější zážitek měly. Děti s napětím očekávaly, jestli Ježíšek nadělil nějaké dárečky i pod školkový stromeček. Radost, kterou měly, když viděly dárky pod stromečkem, je nepopsatelná. Děti s chutí rozbalovaly a celý den si pak s novými hračkami hrály

Vánoční atmosféru jsme ukončili povídáním o TŘECH KRÁLÍCH. Připomněli jsme si tradici TŘÍ KRÁLŮ, vysvětlili si její nejdůležitější myšlenku, zazpívali koledu MY TŘI KRÁLOVÉ a vyrobili královské koruny.

Když k nám do školky přijeli pánové Pavel a Alfredo z Afriky, čekal nás neskutečný zážitek plný pozitivní energie. Afričané nás nejdříve seznámili s jejich zemí, poté nám předvedli hru na africké bubny a zatančili africké tance. Děti si také na bubny zahrály, zazpívaly si africké písně a zavlnily boky v rytmu bubnů.

Ze slunné Afriky jsme se ovšem přesunuli do zemí věčného ledu a sněhu. S pomocí encyklopedií, knížek a obrázků jsme poznávali prostředí severního pólu, jižního pólu a Grónska. Poté nás čekala zimní témata. Povídali jsme si o zimním počasí, o zimních sportech, o zimním oblečení, o našem zdraví.

Koncem ledna nás obohatila návštěva ZŠ, kam nás pozvali čtvrtáci s jejich paní učitelkou na hodinu matematiky. Každý čtvrták si vzal předškoláka ke své lavici a společně pak pracovali. Děkujeme čtvrté třídě a paní učitelce za tuto možnost, která děti kladně motivovala k těšení se k nástupu do první třídy.

A následovalo téma ,,KARNEVAL“, tedy období masopustu. Děti se seznámily s jeho tradicemi, vyrobily si šaškovské čepice, nazdobili jsme si třídu a náležitě si užili karnevalový rej. Pouštěly se písničky, tancovalo se, soutěžilo a hrálo.

Iveta, Tereza a Romana

FOTOGALERIE LEDEN A ÚNOR U VČELIČEK