Pokos Prachatice – Příprava občanů k obraně státu – 6. místo

V pondělí 29. 4. se vydal tým šesti statečných – pět chlapců a jedna dívka na branný den – Pokos do Prachatic, pořádaný Krajským vojenským velitelstvím ČB a ZŠ Prachatice Zlatá stezka. Naši deváťáci a jeden osmák soupeřili s dalšími 9 týmy žáků 2. stupně Prachatického kraje. Museli splnit 12 disciplín, nejen náročných fyzicky, ale i dvě vědomostní. Lámali si hlavu s otázkami z oblasti obrany státu, orientací na mapě, znalostí topografických značek a práce s buzolou. Zahrnuto bylo i poskytování první pomoci a transport raněného v přírodě. V konečné součtu jsme se umístili na pěkném 6. místě. Děkujeme Verče, Tomovi, Mirkovi, Vaškovi, Pepovi a Matyášovi za reprezentaci školy.

Lucie Švihelová