Den Země

V pátek 26. dubna jsme ve spolupráci s naší obcí oslavili významný den „Den Země“. Ve skupinkách jsme čistili okolí Vacova, nasbírali jsme neuvěřitelných 380 kg odpadu:-( (příroda to s námi lidmi nemá lehké) . Pan Pluščenko nám ukázal, jak funguje sběrný dvůr „Šáry“, pan Myslík nás provedl čističkou odpadních vod ve Vlkonicích. Společně s panem starostou a s panem ředitelem děti uklidily lesík nad „Vlkonickým rybníkem“. Sbíraly se suché větve, nařezané dřevo a bohužel i odpadky.

Poděkování patří všem, kteří se na úklidu přírody podíleli. Bohužel je v přírodě po nás, po lidech, pořád co uklízet. Změní se to někdy?

Pytle na odpad a pracovní rukavice jsme do školy získali z celorepublikové úklidové akce „Ukliďme Česko“.

Pavlína Kopáčiková

  • FOTOGALERIE – Den Země