Volby do školské rady

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. proběhne dne 4. 6. 2024 od 11:30 – 15:30 hodin volba jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Každý rodič (zákonný zástupce) má právo volit a být volen do školské rady. Právo být volen může každý rodič uplatnit formou vyjádření zájmu kandidovat – viz návratka. Návratky odevzdají zákonní zástupci osobně nebo prostřednictvím svých dětí třídním učitelům do 24. 5. 2024 12:00.

Více informací v dokumentu: Volby do školské rady 2024