Žáci ZŠ Vacov dosáhli dalšího mimořádného úspěchu ve finanční gramotnosti

Skvělý úspěch zaznamenali žáci Základní školy Vacov, když obsadili sedmé místo v celostátním kole Soutěže Finanční gramotnost. Finále, které se konalo 26. dubna v České národní bance v Praze, bylo vrcholem soutěže, ve které soupeřilo více než 800 škol z celé republiky. Tímto umístěním si škola upevnila své místo mezi nejlepšími v zemi.

Vacovští páťáci úžasně zvládli několik náročných kol soutěže, která testovala jejich znalosti financí, ekonomiky a schopnost řešit praktické finanční situace. Potěšující je, že vacovská škola se do republikového kola probojovala již podruhé v řadě a v obou případech dosáhla skvělého sedmého místa. To dokazuje, že kvalitní výuka finanční gramotnosti v této škole nese své ovoce a inspiruje žáky školy k tomu, aby kladli důraz na tento důležitý aspekt vzdělávání. Soutěž Finanční gramotnost si získává po celé republice stále větší oblibu, což potvrzuje i rostoucí počet zúčastněných týmů.

Pro ZŠ Vacov je umístění mezi nejlepšími v tak velké konkurenci obrovským úspěchem. Danielu Krtoušovi, Jindřichu Sládkovi i Václavu Černému patří velké uznání za jejich nasazení a tvrdou práci. Doufáme, že tento úspěch bude motivovat i ostatní školy k podpoře finančního vzdělávání a že tým ZŠ Vacov naváže na tyto mimořádné úspěchy i v budoucnosti.

Jarmila Štouralová

  • FINANČNÍ GRAMOTNOST PRAHA