Sběr papíru

V pondělí 10. června jsme od Vás všech vybrali přes 7 000 kg papíru😊. Moc děkujeme za spolupráci a za přinesený a přivezený papír.

 1. místo – 7. třída 95, 38 kg na žáka
 2. místo – 4. třída 91, 98 kg
 3. místo – 2. třída 61, 98 kg
 4. místo – 3. třída   53, 44 kg
 5. místo – 5. třída   37, 41 kg
 6. místo – 9. třída   32, 70 kg
 7. místo – 6. třída   30, 89 kg
 8. místo – 1. třída   24, 32 kg
 9. místo – 8. třída   16, 94 kg
 • FOTOGALERIE – SBĚR PAPÍRU
 • Vzájemné učení – společná hodina robotiky 4. a 5. třídy

  Programování je zařazeno ve výuce informatiky již od 4. třídy. Učí děti nové důležité kompetence a také rozvíjí nové způsoby myšlení. Děti to zvládají velmi dobře, a také je to hodně baví. Páťáci se skvěle naučili, jak programovat roboty (Mojobot). Při společné hodině informatiky se pak na chvíli stali učiteli a tyto své znalosti předávali čtvrťákům. Společná hodina byla pro páťáky novou zkušeností s nezvyklými rolemi a pro čtvrťáky zajímavým způsobem, jak se naučit něco nového.

  Jarmila Štouralová

 • FOTOGALERIE – HODINA ROBOTIKY
 • Domácí mazlíčci ve škole

  V pondělí 10. 6. měli druháčci speciální den, kdy si mohli přinést do školy své domácí mazlíčky. Ve třídě se objevila morčátka, suchozemská želva, nechyběli králíci různého druhu, a dokonce i papoušci. Každý žák pověděl ostatním něco zajímavého o svém mazlíčkovi – jak se jmenuje, co rád jí a jaké má zvláštní vlastnosti. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a naučily se, jak správně mazlíčky krmit, pečovat o ně a jak jim poskytovat dostatek lásky a pozornosti.

 • FOTOGALERIE – MAZLÍČCI
 • Exkurze Letiště Václava Havla Praha

  Ve čtvrtek 6. 6. 2024 se žáci 6., 7. a 8. třídy zúčastnili exkurze, která je provedla největším mezinárodním letištěm v České republice, a kde měli možnost pozorovat letadla přímo na ranveji a zároveň se seznámit s jedinečnou hasičskou technikou. Milým zpestřením exkurze bylo setkání s naším bývalým žákem Adamem M., kterého jsme měli možnost vidět při jeho práci.

 • FOTOGALERIE – LETIŠTĚ PRAHA
 • Výlet Sušice

  Ve středu 29. 5. dopoledne jsme celá devátá třída společně s pěti učitelkami přijely do Sušice – kempu Osada Luh. Tam jsme si uschovali batohy a po prozkoumání kempu jsme vyrazili do Fuferny, kde jsme i další dva dny obědvali. Odpoledne za vydařeného počasí jsme vyjeli na raftech po řece Otavě. Po necelých dvou hodinách plavby nás autem odvezli zpět do města, kde jsme si nakoupili jídlo k večeři. Večer jsme opékali buřty a poslouchali písničky. Nadcházející den jsme dopoledne strávili v lanovém parku. I přes namáhavý zážitek jsme si moc neodpočinuli, jelikož jsme hned odpoledne vyrazili na paintball. Po dvou vyčerpávajících hodinách jsme šli pěšky do kempu. Tam už jsme jen odpočívali, hráli nohejbal a foukali modřiny. V pátek ráno jsme zabalili kufry a rozloučili jsme se s kempem, ve kterém jsme si udělali krásné vzpomínky na celý život. Pak nás čekal už jen oběd a cesta zpátky do Vacova.

  Za devátou třídu – Natálie Marášková

 • FOTOGALERIE – VÝLET SUŠICE
 • Třeťáci a čtvrťáci společně za zvířátky

  V dubnu navštívili třeťáci a čtvrťáci „Pstruhařství Mlýny“. Z Vacova šli přes Podvítovčí až do Mlýnů pěšky. Areálem pstruhařství na toku řeky Spůlky je provedl pan Petr Polák. Jeho odborný výklad malé školáky, možná budoucí rybáře, velmi zaujal. Po zajímavé exkurzi si každý mohl ulovit a domů odnést svého pstruha. V Žáru jsme se ještě zastavili u Roučků, kde jsme dostali sladkou odměnu a podívali se na nedávno vylíhnutá kuřátka.

  O životě včel již třeťáci a čtvrťáci hodně informací vědí. Zopakovat si a prohloubit svoje znalosti jeli vlakem ze Strakonic do Apicentra v Protivíně. Vzali s sebou také mladší kamarády z 1. třídy. V Protivíně na ně čekala zajímavá exkurze o životě včel a jejich důležitosti na naší planetě. Kdo měl zájem, tak si ještě prohlédl krokodýlí ZOO.

 • FOTOGALERIE – PSTRUHAŘSTVÍ MLÝNY
 • FOTOGALERIE – APICENTRUM PROTIVÍN
 • Medailové úspěchy mladých zdravotníků a cyklistů

  Jako každoročně jsme se i letos zúčastnili zdravotní a dopravní soutěže v Prachaticích.

  V úterý 7. května jely tři hlídky mladých zdravotníků na zdravotní soutěž ČČK.  Všechna tři družstva si vedla statečně a nebála se ukázat, co jsme se na kroužku naučili. Počasí nám sice při ošetřování zraněných figurantů moc nepřálo, ale výsledek byl pro nás medailový.
  Hlídka ve složení Matyáš Sybera, Veronika Švihovcová, Aneta Havlanová, Petr Škopek a Jan Šťastný obsadila v mladší kategorii 2. místoZlaté medaile a postup do krajského kola si ve stejné kategorii vybojovala hlídka Eliška Ketzerová, Emma Ketzerová, Caroline Staroba, Natálie Šturmová a David Němeček.
  Ve starší kategorii si také zlaté medaile a postup do krajského kola vybojovaly Jaroslava Nová, Anna Pšeničková, Julie Ševčíková, Anna Nová a Natálie Marášková. 

  V krajském kole, na které jsme jeli 27. května na Kramolín, obsadila mladší hlídka krásné 2. místo a hlídka starší byla šestá.

  V úterý 14. května ukázali mladí cyklisté na soutěži Besipu, že umíme nejen zdravovědu, ale i jízdu na kole a testy z pravidel.
  V mladší kategorii soutěžili Anna Nová, Caroline Staroba, Michael Roučka a Daniel Krtouš. Po sečtení trestných bodů získali 2. místo a stříbrné medaile. V jednotlivcích se zadařilo Danielu Krtoušovi, který vybojoval 2. místo. 
  Veronika Hozmanová, Tereza Grábmüllerová, Václav Zloch a Vojtěch Ptáček soutěžili ve starší kategorii a i oni se postavili na stupně vítězů. Vybojovali bronzové 3. místo.

  Všem soutěžícím děkuji za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy v okresních i krajských kolech. Paní Jaroslavě Nové z Malče děkuji za úžasnou spolupráci při vedení kroužku.

 • FOTOGALERIE – DOPRAVNÍ A ZDRAVOTNÍ
 • BESEDA O ŽIVOTĚ VČEL

  V úterý 4. června 2024 proběhla zajímavá beseda o životě včel, kterou navštívili žáci první a druhé třídy. Setkání vedla zkušená včelařka Mgr. Jiranová, která dětem poutavě vyprávěla o světě včel a jejich důležitosti pro přírodu i pro nás lidi.

  Program besedy zahrnoval i zábavnou kreativní aktivitu – výrobu svíčky a lahodnou ochutnávku medovníku a medového čaje. Na závěr si děti své nově nabyté znalosti ověřily v zábavném kvízu a odnášely si domů nejen cenné poznatky, ale i nezapomenutelné zážitky.

 • FOTOGALERIE – BESEDA O VČELÁCH
 • Školská rada

  4. 6. 2024 se uskutečnily volby do školské rady z řad zákonných zástupců. Celkem bylo odevzdáno 22 platných hlasovacích lístků s následujícím výsledkem:

  • 1. Ing. Veronika Šťastná – 12 hlasů
  • 2. Mgr. Marie Jiranová – 10 hlasů

  Děkujeme všem hlasujícím za účast.

  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve škole

  Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 6. června od 16:00 hodin v učebně 4. třídy. Rodiče se dozvědí důležité informace ohledně nástupu jejich dětí do první třídy.  

  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ – ZÁPIS DO MŠ VACOV

  V následujícím dokumentu je uveřejněno hromadné rozhodnutí o přijetí do MŠ Vacov pro školní rok 2024/2025. Rozhodnutí o přijetí je v papírové podobě k dispozici v ředitelně ZŠ.

  Hromadné rozhodnutí o přijetí do MŠ Vacov

  Sběr papíru:-)

  V pondělí 10. června bude ve škole sběr papíru. Vybírat budeme na parkovišti u školy od 7 do 8 hodin. Podrobnosti najdete na Škole OnLine.

  Volby do školské rady

  V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. proběhne dne 4. 6. 2024 od 7:30 – 15:30 hodin volba jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Kandidáty pro volbu do školské rady ZŠ Vacov jsou:

  • Mgr. Marie Jiranová
  • Ing. Veronika Šťastná

  Členy školské rady volí zákonní zástupci tajným hlasováním. Hlasovací lístek bude k dispozici na místě v den voleb. Volební právo náleží dle § 21 odst. 1 písm. c) školského zákona primárně žákovi a studentovi. V případě nezletilosti zastupuje žáka zákonný zástupce. Počet hlasů se tedy odvozuje od počtu nezletilých žáků a platí pravidlo „1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce“.

  Výlet ZOO Hluboká

  Ve středu 22. května se žáci druhé třídy společně s paní učitelkou vydali na výlet do ZOO Hluboká. Cestovali nejen autobusem, ale také vlakem.

  Na děti čekala různorodá zvířata z celého světa, od tygřích šelem, až po roztomilé lemury a nechyběl ani náš adoptovaný kajmánek trpasličí. Děti si užily i výukový program „Není plaz jako plaz“, kde se dozvěděly řadu poznatků o životě ještěrů, hadů, krokodýlů a želv. Nechyběla ani zastávka na dětském hřišti a krmení a mazlení v pavilonu koz.

  Cesta zpět s veselým panem průvodčím byla příjemným zakončením našeho výletu.

  Těšíme se na další společná dobrodružství!

 • FOTOGALERIE – ZOO HLUBOKÁ
 • Atletika Zdíkov

 • FOTOGALERIE – ATLETIKA ZDÍKOV