Vzdělávání na dálku – další týden

Vážení rodiče, milí žáci,

opět jsme pro Vás připravili materiály pro domácí přípravu na následující týden. Pro zdárný průběh vzdělávání na dálku je potřeba udržovat zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem/rodiči. První týden domácí přípravy fungovala komunikace jen v některých třídách a jen s některými žáky/rodiči. Chceme Vás tímto opět požádat o součinnost. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Naši pedagogičtí pracovníci jsou Vám k dispozici online, jsou připraveni komunikovat, pomáhat, podávat zpětnou vazbu. Pokud si Vy nebo Vaše dítě nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte e-mailem vyučující. Případně využijte jiné komunikační kanály. Nebojte se průběžně poslat splněnou přípravu ke kontrole (samozřejmě v rámci svých technických možností).

Pro další týden vzdělávání na dálku jsme pro Vás připravili několik novinek. Každá třída má na našem webu svou vlastní stránku, kde jsou dostupné veškeré materiály na aktuální týden. Pedagogičtí pracovníci vytváří vlastní online pracovní listy, které umožňují procvičení látky a zpětnou vazbu pedagoga. Někteří učitelé se pustili do tvorby vlastních výukových videí. Zejména na druhém stupni budou učitelé k dispozici v rámci skype konzultací. Tento týden bude pro žáky druhého stupně připravena pilotní hodina formou videokonference.

Vzdělávací materiály pro další týden najdete zde: